sohu_logo
森林狼

2010-01-24 09:30:00 开始比赛

球队
森林狼
雄鹿
第1节 第2节 第3节 第4节
23 22 22 27
32 23 30 42
总比分
94
127
实况: 比赛结束
雄鹿
这里显示flash

森林狼

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
强尼-弗林 36 8-15 0-3 4-4 1 4 5 4 1 0 4 20
克里-布鲁尔 27 6-13 2-4 4-5 0 2 2 2 1 0 0 18
凯文-乐福 30 5-12 0-1 7-10 6 12 2 0 0 0 2 17
艾尔-杰弗逊 30 4-11 0-0 1-2 3 10 2 0 0 0 3 9
达米安-威尔金斯 20 0-3 0-0 0-2 2 3 0 1 1 0 0 0
拉蒙-塞森斯 22 3-10 0-0 6-7 0 0 1 2 1 0 0 12
韦恩-埃灵顿 22 4-8 0-1 2-2 0 0 0 0 2 0 1 10
莱恩-戈麦斯 21 3-7 0-2 0-1 0 1 2 0 1 0 2 6
萨沙-帕甫洛维奇 10 0-3 0-1 1-2 0 2 0 0 0 0 2 1
赖安-霍林斯 9 0-1 0-0 1-2 0 0 1 1 0 0 6 1
布莱恩-卡迪纳尔 9 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0
奥雷克谢-佩切罗夫 5 0-2 0-1 0-0 1 2 0 2 0 0 2 0
内森-杰瓦伊
艾伦多-塔克
马克-布朗特
总 计 240 33-86 2-13 26-37 13 36 15 13 8 0 23 94
百分比 .384 .154 .703 球队篮板:36

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
卡洛斯-戴尔菲诺 34 9-11 4-6 2-3 2 8 8 1 2 0 4 24
布兰登-詹宁斯 30 8-16 2-3 0-0 0 2 13 1 3 1 2 18
安德鲁-博格特 24 5-6 0-0 4-4 0 6 1 1 0 4 2 14
查理-贝尔 27 3-8 2-5 0-0 0 2 1 1 0 0 0 8
卢克-理查德-巴莫特 11 0-0 0-0 1-2 1 3 0 1 0 1 4 1
哈基姆-瓦里克 17 7-8 0-0 4-5 1 3 1 1 0 0 4 18
杰里-斯塔克豪斯 28 6-12 0-3 2-2 0 3 5 4 2 0 2 14
鲁克-雷德诺 18 3-8 1-3 2-2 0 4 6 2 0 0 2 9
厄桑-艾列尔索夫 20 3-9 2-3 0-0 2 8 0 0 0 0 2 8
朱迪-麦克斯 7 2-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 6
肯特-托马斯 20 2-3 0-0 0-0 2 4 1 4 0 1 2 4
丹尼尔-加德苏利奇 5 1-2 0-0 1-1 1 3 0 0 0 0 2 3
迈克尔-里德
弗朗西斯科-埃尔森
乔-亚历山大
总 计 240 49-85 11-23 18-21 9 46 36 16 7 7 26 127
百分比 .576 .478 .857 球队篮板:46

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 克里-布鲁尔上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 凯文-乐福上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 强尼-弗林上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 达米安-威尔金斯上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 查理-贝尔 上场 
直播员:(12:00)第1节开始

直播员:(12:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 与布兰登-詹宁斯 跳球 艾尔-杰弗逊得球 
直播员:(11:42) [森林狼] 克里-布鲁尔脚踢球 
直播员:(11:38) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯3米跑动中跳投得2分 (森林狼0-2雄鹿)
直播员:(11:21) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特防守艾尔-杰弗逊投篮犯规 
直播员:(11:21) [森林狼] 艾尔-杰弗逊罚球2罚1未中 
直播员:(11:21) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(11:21) [森林狼] 艾尔-杰弗逊罚球2罚2中得1分 (森林狼1-2雄鹿)
直播员:(11:09) [雄鹿] 查理-贝尔 6.4米跳投不中 
直播员:(11:08) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(10:48) [森林狼] 凯文-乐福接克里-布鲁尔4.6米跳投得2分 (森林狼3-2雄鹿)
直播员:(10:33) [雄鹿] 查理-贝尔 接布兰登-詹宁斯6.1米跳投得2分 (森林狼3-4雄鹿)
直播员:(10:23) [森林狼] 克里-布鲁尔接强尼-弗林7米跳投得3分 (森林狼6-4雄鹿)
直播员:(10:08) [雄鹿] 查理-贝尔 接布兰登-詹宁斯7.3米跳投得3分 (森林狼6-7雄鹿)
直播员:(09:51) [森林狼] 凯文-乐福上篮得2分 (森林狼8-7雄鹿)
直播员:(09:41) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯5.8米跳投不中 
直播员:(09:40) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(09:24) [森林狼] 强尼-弗林7.9米跳投不中 
直播员:(09:23) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(09:17) [雄鹿] 查理-贝尔 接布兰登-詹宁斯7.9米跳投得3分 (森林狼8-10雄鹿)
直播员:(09:02) [森林狼] 凯文-乐福3.7米跳投不中 
直播员:(09:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(08:51) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接安德鲁-博格特 5.5米跳投得2分 (森林狼8-12雄鹿)
直播员:(08:20) [森林狼] 克里-布鲁尔接强尼-弗林7.9米跳投得3分 (森林狼11-12雄鹿)
直播员:(08:06) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯5.2米跳投不中 
直播员:(08:06) [森林狼] 防守篮板 
直播员:(08:06) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特失球 
直播员:(08:06) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 换下卢克-理查德-巴莫特 
直播员:(07:43) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上篮得2分 (森林狼13-12雄鹿)
直播员:(07:31) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米跑动中勾手投篮不中 
直播员:(07:29) [森林狼] 达米安-威尔金斯防守篮板 
直播员:(07:07) [森林狼] 艾尔-杰弗逊2.4米勾手投篮不中 
直播员:(07:06) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(07:00) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接布兰登-詹宁斯7.6米跳投得3分 (森林狼13-15雄鹿)
直播员:(06:55) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 对克里-布鲁尔犯规 
直播员:(06:55) [森林狼] 莱恩-戈麦斯换下艾尔-杰弗逊 
直播员:(06:55) [森林狼] 赖安-霍林斯换下凯文-乐福 
直播员:(06:49) [森林狼] 克里-布鲁尔4.9米跳投不中 
直播员:(06:47) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(06:39) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯2.4米跑动中跳投得2分 (森林狼13-17雄鹿)
直播员:(06:17) [森林狼] 强尼-弗林上篮得分不中 
直播员:(06:17) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(06:10) [森林狼] 达米安-威尔金斯3米跳投不中 
直播员:(06:09) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(06:04) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上篮得2分 (森林狼13-19雄鹿)
直播员:(05:46) [森林狼] 赖安-霍林斯大力扣篮不中 
直播员:(05:44) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(05:39) [雄鹿] 安德鲁-博格特 空中接力上篮得2分 (森林狼13-21雄鹿)
直播员:(05:29) [森林狼] 罚球2罚1中 
直播员:(05:29) [森林狼] 韦恩-埃灵顿换下克里-布鲁尔 
直播员:(05:18) [森林狼] 强尼-弗林进攻 
直播员:(05:18) [森林狼] 强尼-弗林犯规 
直播员:(05:10) [森林狼] 赖安-霍林斯防守安德鲁-博格特 投篮犯规 
直播员:(05:10) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚1中得1分 (森林狼13-22雄鹿)
直播员:(05:10) [森林狼] 艾尔-杰弗逊换下赖安-霍林斯 
直播员:(05:10) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚2中得1分 (森林狼13-23雄鹿)
直播员:(04:57) [森林狼] 达米安-威尔金斯4.9米跳投不中 
直播员:(04:56) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(04:48) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接布兰登-詹宁斯7.3米跳投得3分 (森林狼13-26雄鹿)
直播员:(04:30) [森林狼] 莱恩-戈麦斯7.9米跳投不中 
直播员:(04:29) [森林狼] 达米安-威尔金斯进攻篮板 
直播员:(04:04) [森林狼] 强尼-弗林上篮得2分 (森林狼15-26雄鹿)
直播员:(03:49) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 6.7米跳投不中 
直播员:(03:48) [森林狼] 强尼-弗林防守篮板 
直播员:(03:27) [森林狼] 艾尔-杰弗逊4.9米跳投不中 
直播员:(03:26) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(03:23) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上篮得2分 (森林狼15-28雄鹿)
直播员:(02:56) [森林狼] 韦恩-埃灵顿接4.9米跳投得2分 (森林狼17-28雄鹿)
直播员:(02:39) [雄鹿] 查理-贝尔 7米跳投不中 
直播员:(02:38) [森林狼] 强尼-弗林防守篮板 
直播员:(02:32) [森林狼] 韦恩-埃灵顿5.2米跳投不中 
直播员:(02:31) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(02:28) [雄鹿] 罚球2罚1中 
直播员:(02:28) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯换下安德鲁-博格特  
直播员:(02:28) [雄鹿] 肯特-托马斯换下查理-贝尔  
直播员:(02:28) [雄鹿] 鲁克-雷德诺换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(02:28) [森林狼] 凯文-乐福换下达米安-威尔金斯 
直播员:(02:28) [森林狼] 拉蒙-塞森斯换下强尼-弗林 
直播员:(02:21) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 8.2米跳投不中 
直播员:(02:20) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(02:08) [森林狼] 莱恩-戈麦斯7.9米跳投不中 
直播员:(02:07) [雄鹿] 鲁克-雷德诺防守篮板 
直播员:(01:57) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯5.2米跳投不中 
直播员:(01:55) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 进攻篮板 
直播员:(01:53) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 上篮得分不中 
直播员:(01:51) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 得2分 (森林狼17-30雄鹿)
直播员:(01:37) [森林狼] 拉蒙-塞森斯4.3米跳投不中 
直播员:(01:37) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(01:37) [森林狼] 凯文-乐福失球 
直播员:(01:25) [雄鹿] 肯特-托马斯丢球 
直播员:(01:21) [森林狼] 韦恩-埃灵顿上篮得2分 (森林狼19-30雄鹿)
直播员:(01:01) [雄鹿] 肯特-托马斯接杰里-斯塔克豪斯5.2米跳投得2分 (森林狼19-32雄鹿)
直播员:(00:42) [森林狼] 艾尔-杰弗逊1.8米勾手投篮不中 
直播员:(00:41) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(00:35) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺传球失误,被韦恩-埃灵顿抢断 
直播员:(00:31) [森林狼] 韦恩-埃灵顿上篮得2分 (森林狼21-32雄鹿)
直播员:(00:07) [雄鹿] 肯特-托马斯传球失误,被韦恩-埃灵顿抢断 
直播员:(00:03) [森林狼] 莱恩-戈麦斯上篮得2分 (森林狼23-32雄鹿)
直播员:(00:00) [雄鹿] 鲁克-雷德诺上篮得分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:00)第1节结束

直播员:(12:00)第2节开始

直播员:(11:45) [森林狼] 韦恩-埃灵顿上篮得分不中 
直播员:(11:43) [雄鹿] 查理-贝尔 防守篮板 
直播员:(11:22) [雄鹿] 鲁克-雷德诺7.6米跳投不中 
直播员:(11:20) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(11:06) [森林狼] 莱恩-戈麦斯4.6米跳投不中 
直播员:(11:05) [雄鹿] 鲁克-雷德诺防守篮板 
直播员:(10:55) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯接鲁克-雷德诺4.9米跳投得2分 (森林狼23-34雄鹿)
直播员:(10:36) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫失误造成球出界 
直播员:(10:36) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇换下莱恩-戈麦斯 
直播员:(10:22) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯4.6米跳投不中 
直播员:(10:21) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(10:03) [森林狼] 拉蒙-塞森斯反手上篮不中 
直播员:(10:02) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫进攻篮板 
直播员:(09:54) [雄鹿] 肯特-托马斯防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(09:54) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1未中 
直播员:(09:54) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(09:54) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼24-34雄鹿)
直播员:(09:37) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫防守哈基姆-瓦里克投篮犯规 
直播员:(09:37) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克罚球2罚1未中 
直播员:(09:37) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(09:37) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克罚球2罚2中得1分 (森林狼24-35雄鹿)
直播员:(09:27) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫6.1米跳投不中 
直播员:(09:26) [雄鹿] 鲁克-雷德诺防守篮板 
直播员:(09:16) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克接鲁克-雷德诺4米跳投得2分 (森林狼24-37雄鹿)
直播员:(09:03) [森林狼] 拉蒙-塞森斯上篮得分不中 
直播员:(09:01) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(09:00) [森林狼] 凯文-乐福上篮得2分 (森林狼26-37雄鹿)
直播员:(08:49) [雄鹿] 鲁克-雷德诺4.9米跳投不中 
直播员:(08:47) [森林狼] 防守篮板 
直播员:(08:46) [森林狼] 罚球3罚2中 
直播员:(08:46) [森林狼] 强尼-弗林换下韦恩-埃灵顿 
直播员:(08:46) [森林狼] 艾尔-杰弗逊换下凯文-乐福 
直播员:(08:35) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫进攻 
直播员:(08:35) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫犯规 
直播员:(08:18) [雄鹿] 查理-贝尔 7.3米跳投不中 
直播员:(08:17) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫防守篮板 
直播员:(08:10) [森林狼] 奥雷克谢-佩切罗夫8.2米跳投不中 
直播员:(08:09) [雄鹿] 查理-贝尔 防守篮板 
直播员:(07:58) [雄鹿] 肯特-托马斯接鲁克-雷德诺5.2米跳投得2分 (森林狼26-39雄鹿)
直播员:(07:36) [森林狼] 拉蒙-塞森斯5.5米跳投不中 
直播员:(07:35) [雄鹿] 鲁克-雷德诺防守篮板 
直播员:(07:31) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯上篮得2分 (森林狼26-41雄鹿)
直播员:(07:16) [森林狼] 艾尔-杰弗逊2.4米跳步勾手投篮得2分 (森林狼28-41雄鹿)
直播员:(07:05) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯7米跳投不中 
直播员:(07:03) [雄鹿] 肯特-托马斯进攻篮板 
直播员:(07:00) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克大力扣篮得2分 (森林狼28-43雄鹿)
直播员:(06:53) [森林狼] 罚球2罚1中 
直播员:(06:53) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯换下鲁克-雷德诺 
直播员:(06:53) [森林狼] 克里-布鲁尔换下奥雷克谢-佩切罗夫 
直播员:(06:53) [森林狼] 凯文-乐福换下拉蒙-塞森斯 
直播员:(06:43) [森林狼] 强尼-弗林3.7米擦板投篮得2分 (森林狼30-43雄鹿)
直播员:(06:27) [森林狼] 艾尔-杰弗逊对杰里-斯塔克豪斯犯规 
直播员:(06:17) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克接3.4米跳投得2分 (森林狼30-45雄鹿)
直播员:(06:01) [森林狼] 克里-布鲁尔5.5米跳投不中 
直播员:(06:00) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(05:57) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上篮得2分 (森林狼32-45雄鹿)
直播员:(05:43) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯传球失误,被克里-布鲁尔抢断 
直播员:(05:38) [森林狼] 克里-布鲁尔上篮得2分 (森林狼34-45雄鹿)
直播员:(05:15) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯2.4米跑动中跳投得2分 (森林狼34-47雄鹿)
直播员:(05:01) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇5.8米跳投不中 
直播员:(05:00) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(05:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 换下肯特-托马斯 
直播员:(05:00) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺换下杰里-斯塔克豪斯 
直播员:(05:00) [森林狼] 莱恩-戈麦斯换下萨沙-帕甫洛维奇 
直播员:(04:53) [森林狼] 莱恩-戈麦斯对安德鲁-博格特 犯规 
直播员:(04:47) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克5.8米跳投不中 
直播员:(04:46) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(04:40) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(04:40) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1未中 
直播员:(04:40) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(04:40) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼35-47雄鹿)
直播员:(04:25) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺反身上篮得2分 (森林狼35-49雄鹿)
直播员:(04:05) [森林狼] 强尼-弗林5.2米跳投不中 
直播员:(04:05) [森林狼] 艾尔-杰弗逊进攻篮板 
直播员:(04:05) [雄鹿] 安德鲁-博格特 对艾尔-杰弗逊犯规 
直播员:(04:05) [森林狼] 达米安-威尔金斯换下凯文-乐福 
直播员:(03:59) [森林狼] 克里-布鲁尔接强尼-弗林6.4米跳投得2分 (森林狼37-49雄鹿)
直播员:(03:43) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克大力扣篮得2分 (森林狼37-51雄鹿)
直播员:(03:43) [森林狼] 强尼-弗林防守哈基姆-瓦里克投篮犯规 
直播员:(03:43) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克罚球1罚1中得1分 (森林狼37-52雄鹿)
直播员:(03:26) [森林狼] 莱恩-戈麦斯接5.2米跳投得2分 (森林狼39-52雄鹿)
直播员:(03:14) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯6.1米跳投不中 
直播员:(03:13) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(03:06) [森林狼] 达米安-威尔金斯上篮得分不中 
直播员:(03:05) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守篮板 
直播员:(03:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯传球失误,被抢断 
直播员:(03:00) [雄鹿] 罚球2罚1中 
直播员:(03:00) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特换下哈基姆-瓦里克 
直播员:(02:43) [森林狼] 强尼-弗林3.4米跳投不中 
直播员:(02:43) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(02:41) [森林狼] 克里-布鲁尔7米跳投不中 
直播员:(02:40) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(02:18) [雄鹿] 查理-贝尔 7.6米跳投不中 
直播员:(02:17) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺进攻篮板 
直播员:(01:57) [雄鹿] 查理-贝尔 丢球 
直播员:(01:55) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守克里-布鲁尔投篮犯规 
直播员:(01:55) [森林狼] 克里-布鲁尔罚球2罚1中得1分 (森林狼40-52雄鹿)
直播员:(01:55) [森林狼] 克里-布鲁尔罚球2罚2中得1分 (森林狼41-52雄鹿)
直播员:(01:34) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺7.9米跳投不中 
直播员:(01:32) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特进攻篮板 
直播员:(01:28) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接卡洛斯-戴尔菲诺4.6米跳投得2分 (森林狼41-54雄鹿)
直播员:(01:12) [森林狼] 克里-布鲁尔反身上篮得2分 (森林狼43-54雄鹿)
直播员:(00:58) [森林狼] 莱恩-戈麦斯防守卢克-理查德-巴莫特投篮犯规 
直播员:(00:58) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特罚球2罚1中得1分 (森林狼43-55雄鹿)
直播员:(00:58) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特罚球2罚2未中 
直播员:(00:58) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(00:43) [森林狼] 强尼-弗林接5.2米跳投得2分 (森林狼45-55雄鹿)
直播员:(00:31) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.9米跳投不中 
直播员:(00:30) [森林狼] 克里-布鲁尔防守篮板 
直播员:(00:18) [森林狼] 克里-布鲁尔5.2米跳投不中 
直播员:(00:17) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(00:00) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:00)第2节结束

直播员:(12:00)第3节开始

直播员:(11:47) [森林狼] 达米安-威尔金斯传球失误,被布兰登-詹宁斯抢断 
直播员:(11:25) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接查理-贝尔 7.3米跳投得3分 (森林狼45-58雄鹿)
直播员:(11:01) [森林狼] 强尼-弗林7.3米跳投不中 
直播员:(11:00) [森林狼] 达米安-威尔金斯进攻篮板 
直播员:(10:47) [森林狼] 凯文-乐福1.8米勾手投篮不中 
直播员:(10:44) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特防守篮板 
直播员:(10:37) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守安德鲁-博格特 投篮犯规 
直播员:(10:37) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚1中得1分 (森林狼45-59雄鹿)
直播员:(10:37) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚2中得1分 (森林狼45-60雄鹿)
直播员:(10:13) [森林狼] 克里-布鲁尔2.1米跳投不中 
直播员:(10:11) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(10:06) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上篮得分不中 
直播员:(10:05) [森林狼] 艾尔-杰弗逊进攻篮板 
直播员:(10:02) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上篮得分不中 
直播员:(10:00) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特防守篮板 
直播员:(09:52) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接7.9米跳投得3分 (森林狼45-63雄鹿)
直播员:(09:30) [森林狼] 凯文-乐福接强尼-弗林5.5米跳投得2分 (森林狼47-63雄鹿)
直播员:(09:17) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯3.4米跑动跳投不中 
直播员:(09:16) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(08:55) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(08:55) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼48-63雄鹿)
直播员:(08:55) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼49-63雄鹿)
直播员:(08:44) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特进攻 
直播员:(08:44) [雄鹿] 卢克-理查德-巴莫特犯规 
直播员:(08:23) [森林狼] 凯文-乐福8.2米跳投不中 
直播员:(08:21) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(08:13) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上篮得2分 (森林狼49-65雄鹿)
直播员:(08:03) [森林狼] 强尼-弗林接4.6米跳投得2分 (森林狼51-65雄鹿)
直播员:(07:50) [雄鹿] 安德鲁-博格特 干扰球 
直播员:(07:50) [森林狼] 莱恩-戈麦斯换下凯文-乐福 
直播员:(07:44) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯对强尼-弗林犯规 
直播员:(07:44) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克换下卢克-理查德-巴莫特 
直播员:(07:34) [森林狼] 强尼-弗林进攻 
直播员:(07:34) [森林狼] 强尼-弗林犯规 
直播员:(07:28) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克大力扣篮得2分 (森林狼51-67雄鹿)
直播员:(07:26) [森林狼] 罚球2罚1中 
直播员:(07:13) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守强尼-弗林投篮犯规 
直播员:(07:13) [森林狼] 强尼-弗林罚球2罚1中得1分 (森林狼52-67雄鹿)
直播员:(07:13) [森林狼] 强尼-弗林罚球2罚2中得1分 (森林狼53-67雄鹿)
直播员:(07:03) [森林狼] 艾尔-杰弗逊对安德鲁-博格特 犯规 
直播员:(06:55) [雄鹿] 安德鲁-博格特 大力扣篮得2分 (森林狼53-69雄鹿)
直播员:(06:35) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守达米安-威尔金斯投篮犯规 
直播员:(06:35) [森林狼] 达米安-威尔金斯罚球2罚1未中 
直播员:(06:35) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(06:35) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯换下查理-贝尔  
直播员:(06:35) [森林狼] 达米安-威尔金斯罚球2罚2未中 
直播员:(06:34) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守篮板 
直播员:(06:20) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克大力扣篮得2分 (森林狼53-71雄鹿)
直播员:(06:09) [森林狼] 克里-布鲁尔传球失误,被卡洛斯-戴尔菲诺抢断 
直播员:(06:05) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯传球失误,被达米安-威尔金斯抢断 
直播员:(06:01) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守克里-布鲁尔投篮犯规 
直播员:(06:01) [森林狼] 韦恩-埃灵顿换下达米安-威尔金斯 
直播员:(06:01) [森林狼] 克里-布鲁尔罚球2罚1中得1分 (森林狼54-71雄鹿)
直播员:(06:01) [森林狼] 克里-布鲁尔罚球2罚2未中 
直播员:(06:00) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(06:00) [森林狼] 拉蒙-塞森斯换下强尼-弗林 
直播员:(05:42) [森林狼] 艾尔-杰弗逊2.7米勾手投篮不中 
直播员:(05:41) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯防守篮板 
直播员:(05:37) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接5.2米跳投得2分 (森林狼54-73雄鹿)
直播员:(05:37) [森林狼] 韦恩-埃灵顿防守卡洛斯-戴尔菲诺投篮犯规 
直播员:(05:37) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺罚球1罚1中得1分 (森林狼54-74雄鹿)
直播员:(05:22) [森林狼] 拉蒙-塞森斯上篮得2分 (森林狼56-74雄鹿)
直播员:(04:54) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克失误造成球出界 
直播员:(04:40) [森林狼] 拉蒙-塞森斯丢球 
直播员:(04:36) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯上篮得分不中 
直播员:(04:35) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克进攻篮板 
直播员:(04:35) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克得2分 (森林狼56-76雄鹿)
直播员:(04:13) [森林狼] 莱恩-戈麦斯5.8米跳投不中 
直播员:(04:12) [森林狼] 艾尔-杰弗逊进攻篮板 
直播员:(04:11) [森林狼] 艾尔-杰弗逊上篮得2分 (森林狼58-76雄鹿)
直播员:(04:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯5.8米跳投不中 
直播员:(03:59) [森林狼] 艾尔-杰弗逊防守篮板 
直播员:(03:50) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守韦恩-埃灵顿投篮犯规 
直播员:(03:50) [雄鹿] 鲁克-雷德诺换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(03:50) [森林狼] 赖安-霍林斯换下艾尔-杰弗逊 
直播员:(03:50) [森林狼] 韦恩-埃灵顿罚球2罚1中得1分 (森林狼59-76雄鹿)
直播员:(03:50) [森林狼] 韦恩-埃灵顿罚球2罚2中得1分 (森林狼60-76雄鹿)
直播员:(03:36) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯4.6米跳投不中 
直播员:(03:35) [森林狼] 克里-布鲁尔防守篮板 
直播员:(03:29) [森林狼] 克里-布鲁尔传球失误,被杰里-斯塔克豪斯抢断 
直播员:(03:15) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺接哈基姆-瓦里克7.9米跳投得3分 (森林狼60-79雄鹿)
直播员:(02:58) [森林狼] 克里-布鲁尔7.9米跳投不中 
直播员:(02:58) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(02:58) [森林狼] 赖安-霍林斯失球 
直播员:(02:58) [雄鹿] 安德鲁-博格特 技术犯规 
直播员:(02:58) [雄鹿] 罚球2罚1中 
直播员:(02:58) [雄鹿] 肯特-托马斯换下安德鲁-博格特  
直播员:(02:58) [森林狼] 凯文-乐福换下克里-布鲁尔 
直播员:(02:58) [森林狼] 莱恩-戈麦斯技术犯规罚球未中 
直播员:(02:58) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(02:43) [雄鹿] 肯特-托马斯三秒违例 
直播员:(02:33) [雄鹿] 鲁克-雷德诺防守拉蒙-塞森斯投篮犯规 
直播员:(02:33) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚1中得1分 (森林狼61-79雄鹿)
直播员:(02:33) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚2未中 
直播员:(02:32) [雄鹿] 肯特-托马斯防守篮板 
直播员:(02:16) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯7.6米跳投不中 
直播员:(02:15) [森林狼] 莱恩-戈麦斯防守篮板 
直播员:(02:00) [森林狼] 凯文-乐福5.8米跳投不中 
直播员:(01:59) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(01:50) [雄鹿] 鲁克-雷德诺5.2米跳投不中 
直播员:(01:50) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(01:50) [森林狼] 赖安-霍林斯失球 
直播员:(01:50) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克罚球2罚1中得1分 (森林狼61-80雄鹿)
直播员:(01:50) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克罚球2罚2中得1分 (森林狼61-81雄鹿)
直播员:(01:43) [雄鹿] 鲁克-雷德诺对拉蒙-塞森斯犯规 
直播员:(01:43) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚1中得1分 (森林狼62-81雄鹿)
直播员:(01:43) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚2中得1分 (森林狼63-81雄鹿)
直播员:(01:30) [雄鹿] 鲁克-雷德诺接杰里-斯塔克豪斯5.2米跳投得2分 (森林狼63-83雄鹿)
直播员:(01:12) [森林狼] 赖安-霍林斯进攻 
直播员:(01:12) [森林狼] 赖安-霍林斯犯规 
直播员:(00:55) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺7米跳投不中 
直播员:(00:53) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(00:41) [森林狼] 莱恩-戈麦斯接赖安-霍林斯6.1米跳投得2分 (森林狼65-83雄鹿)
直播员:(00:23) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯接卡洛斯-戴尔菲诺5.8米跳投得2分 (森林狼65-85雄鹿)
直播员:(00:05) [雄鹿] 哈基姆-瓦里克防守拉蒙-塞森斯投篮犯规 
直播员:(00:05) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚1中得1分 (森林狼66-85雄鹿)
直播员:(00:05) [森林狼] 布莱恩-卡迪纳尔换下凯文-乐福 
直播员:(00:05) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球2罚2中得1分 (森林狼67-85雄鹿)
直播员:(00:00)第3节结束

直播员:(12:00)第4节开始

直播员:(11:37) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 上篮得分不中 
直播员:(11:36) [雄鹿] 肯特-托马斯进攻篮板 
直播员:(11:36) [雄鹿] 肯特-托马斯失误造成球出界 
直播员:(11:23) [森林狼] 强尼-弗林1.8米擦板投篮得2分 (森林狼69-85雄鹿)
直播员:(11:04) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接卡洛斯-戴尔菲诺7.6米跳投得3分 (森林狼69-88雄鹿)
直播员:(10:45) [森林狼] 布莱恩-卡迪纳尔5.8米跳投不中 
直播员:(10:44) [雄鹿] 肯特-托马斯防守篮板 
直播员:(10:34) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯2.7米跑动中跳投得2分 (森林狼69-90雄鹿)
直播员:(10:23) [森林狼] 拉蒙-塞森斯上篮得2分 (森林狼71-90雄鹿)
直播员:(10:12) [森林狼] 布莱恩-卡迪纳尔防守卡洛斯-戴尔菲诺投篮犯规 
直播员:(10:12) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺罚球2罚1未中 
直播员:(10:12) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(10:12) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺罚球2罚2中得1分 (森林狼71-91雄鹿)
直播员:(10:03) [雄鹿] 肯特-托马斯防守强尼-弗林投篮犯规 
直播员:(10:03) [森林狼] 强尼-弗林罚球2罚1中得1分 (森林狼72-91雄鹿)
直播员:(10:03) [森林狼] 强尼-弗林罚球2罚2中得1分 (森林狼73-91雄鹿)
直播员:(09:52) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺大力扣篮得2分 (森林狼73-93雄鹿)
直播员:(09:40) [森林狼] 韦恩-埃灵顿突破上篮得2分 (森林狼75-93雄鹿)
直播员:(09:28) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接4米跳投得2分 (森林狼75-95雄鹿)
直播员:(09:18) [森林狼] 艾尔-杰弗逊4.9米跳投不中 
直播员:(09:17) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守篮板 
直播员:(08:57) [森林狼] 罚球2罚1中 
直播员:(08:57) [森林狼] 凯文-乐福换下艾尔-杰弗逊 
直播员:(08:48) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺对布莱恩-卡迪纳尔犯规 
直播员:(08:38) [森林狼] 凯文-乐福1.5米勾手投篮不中 
直播员:(08:37) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(08:24) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯接布兰登-詹宁斯4米跳投得2分 (森林狼75-99雄鹿)
直播员:(08:20) [森林狼] 克里-布鲁尔上篮得2分 (森林狼77-99雄鹿)
直播员:(08:20) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守克里-布鲁尔投篮犯规 
直播员:(08:20) [森林狼] 克里-布鲁尔罚球1罚1中得1分 (森林狼78-99雄鹿)
直播员:(07:58) [雄鹿] 肯特-托马斯5.2米跳投不中 
直播员:(07:56) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(07:44) [森林狼] 拉蒙-塞森斯传球失误,被布兰登-詹宁斯抢断 
直播员:(07:38) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯5.5米跳投不中 
直播员:(07:36) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺进攻篮板 
直播员:(07:36) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺大力扣篮得2分 (森林狼78-101雄鹿)
直播员:(07:31) [森林狼] 拉蒙-塞森斯上篮得2分 (森林狼80-101雄鹿)
直播员:(07:31) [雄鹿] 卡洛斯-戴尔菲诺防守拉蒙-塞森斯投篮犯规 
直播员:(07:31) [森林狼] 拉蒙-塞森斯罚球1罚1中得1分 (森林狼81-101雄鹿)
直播员:(07:18) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 接布兰登-詹宁斯7.9米跳投得3分 (森林狼81-104雄鹿)
直播员:(07:08) [森林狼] 强尼-弗林丢球 
直播员:(07:04) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯上篮得2分 (森林狼81-106雄鹿)
直播员:(07:04) [雄鹿] 朱迪-麦克斯换下卡洛斯-戴尔菲诺 
直播员:(07:04) [雄鹿] 鲁克-雷德诺换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(07:04) [森林狼] 赖安-霍林斯换下布莱恩-卡迪纳尔 
直播员:(06:47) [森林狼] 拉蒙-塞森斯1.8米跳投不中 
直播员:(06:45) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(06:27) [雄鹿] 鲁克-雷德诺接杰里-斯塔克豪斯5.2米跳投得2分 (森林狼81-108雄鹿)
直播员:(06:20) [森林狼] 克里-布鲁尔1.2米跳投不中 
直播员:(06:20) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(06:20) [森林狼] 赖安-霍林斯失球 
直播员:(06:09) [雄鹿] 朱迪-麦克斯接鲁克-雷德诺4.6米跳投得2分 (森林狼81-110雄鹿)
直播员:(05:46) [森林狼] 强尼-弗林传球失误,被杰里-斯塔克豪斯抢断 
直播员:(05:40) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 上篮得分不中 
直播员:(05:38) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(05:34) [森林狼] 强尼-弗林上篮得2分 (森林狼83-110雄鹿)
直播员:(05:07) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 上篮得分不中 
直播员:(05:05) [森林狼] 强尼-弗林防守篮板 
直播员:(04:56) [森林狼] 拉蒙-塞森斯5.2米跳投不中 
直播员:(04:54) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(04:52) [森林狼] 凯文-乐福上篮得分不中 
直播员:(04:50) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(04:50) [森林狼] 凯文-乐福上篮得分不中 
直播员:(04:48) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(04:47) [雄鹿] 鲁克-雷德诺二次运球 
直播员:(04:47) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇换下克里-布鲁尔 
直播员:(04:47) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇换下肯特-托马斯 
直播员:(04:34) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇防守赖安-霍林斯投篮犯规 
直播员:(04:34) [森林狼] 赖安-霍林斯罚球2罚1未中 
直播员:(04:34) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(04:34) [森林狼] 赖安-霍林斯罚球2罚2中得1分 (森林狼84-110雄鹿)
直播员:(04:22) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇防守杰里-斯塔克豪斯投篮犯规 
直播员:(04:22) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯罚球2罚1中得1分 (森林狼84-111雄鹿)
直播员:(04:22) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯罚球2罚2中得1分 (森林狼84-112雄鹿)
直播员:(04:08) [森林狼] 拉蒙-塞森斯5.5米跳投不中 
直播员:(04:07) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯防守篮板 
直播员:(04:00) [雄鹿] 鲁克-雷德诺传球失误,被拉蒙-塞森斯抢断 
直播员:(03:56) [森林狼] 强尼-弗林上篮得2分 (森林狼86-112雄鹿)
直播员:(03:47) [森林狼] 赖安-霍林斯对鲁克-雷德诺犯规 
直播员:(03:47) [森林狼] 韦恩-埃灵顿换下拉蒙-塞森斯 
直播员:(03:47) [森林狼] 布莱恩-卡迪纳尔换下赖安-霍林斯 
直播员:(03:41) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇上篮得分不中 
直播员:(03:40) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇防守篮板 
直播员:(03:40) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯失球 
直播员:(03:40) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇罚球2罚1未中 
直播员:(03:40) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(03:40) [雄鹿] 罚球2罚1中 
直播员:(03:40) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇罚球2罚2中得1分 (森林狼87-112雄鹿)
直播员:(03:28) [雄鹿] 朱迪-麦克斯接杰里-斯塔克豪斯4.3米跳投得2分 (森林狼87-114雄鹿)
直播员:(03:14) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(03:14) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1未中 
直播员:(03:14) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(03:14) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼88-114雄鹿)
直播员:(03:04) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯传球失误,被布莱恩-卡迪纳尔抢断 
直播员:(03:01) [森林狼] 布莱恩-卡迪纳尔传球失误,被抢断 
直播员:(02:45) [雄鹿] 鲁克-雷德诺接杰里-斯塔克豪斯7.9米跳投得3分 (森林狼88-117雄鹿)
直播员:(02:36) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(02:36) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼89-117雄鹿)
直播员:(02:36) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼90-117雄鹿)
直播员:(02:21) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯7.3米跳投不中 
直播员:(02:20) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇进攻篮板 
直播员:(02:20) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇上篮得2分 (森林狼90-119雄鹿)
直播员:(02:20) [森林狼] 凯文-乐福防守丹尼尔-加德苏利奇投篮犯规 
直播员:(02:20) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇罚球1罚1中得1分 (森林狼90-120雄鹿)
直播员:(02:07) [森林狼] 强尼-弗林2.4米跳投不中 
直播员:(02:06) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(02:05) [森林狼] 凯文-乐福上篮得2分 (森林狼92-120雄鹿)
直播员:(01:54) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 接鲁克-雷德诺8.2米跳投得3分 (森林狼92-123雄鹿)
直播员:(01:54) [森林狼] 罚球2罚1中 
直播员:(01:30) [森林狼] 韦恩-埃灵顿7.9米跳投不中 
直播员:(01:29) [森林狼] 强尼-弗林进攻篮板 
直播员:(01:29) [森林狼] 强尼-弗林反身上篮得2分 (森林狼94-123雄鹿)
直播员:(01:17) [雄鹿] 鲁克-雷德诺7.3米跳投不中 
直播员:(01:16) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇防守篮板 
直播员:(01:09) [森林狼] 韦恩-埃灵顿1.8米跳投不中 
直播员:(01:08) [雄鹿] 厄桑-艾列尔索夫 防守篮板 
直播员:(01:00) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯进攻 
直播员:(01:00) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯犯规 
直播员:(00:49) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇7.6米跳投不中 
直播员:(00:48) [雄鹿] 杰里-斯塔克豪斯防守篮板 
直播员:(00:44) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇防守朱迪-麦克斯投篮犯规 
直播员:(00:44) [雄鹿] 罚球2罚1中 
直播员:(00:44) [雄鹿] 朱迪-麦克斯罚球2罚1中得1分 (森林狼94-124雄鹿)
直播员:(00:44) [雄鹿] 朱迪-麦克斯罚球2罚2中得1分 (森林狼94-125雄鹿)
直播员:(00:34) [森林狼] 萨沙-帕甫洛维奇3.4米跳投不中 
直播员:(00:33) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇防守篮板 
直播员:(00:13) [森林狼] 强尼-弗林对鲁克-雷德诺犯规 
直播员:(00:13) [雄鹿] 鲁克-雷德诺罚球2罚1中得1分 (森林狼94-126雄鹿)
直播员:(00:13) [雄鹿] 鲁克-雷德诺罚球2罚2中得1分 (森林狼94-127雄鹿)
直播员:(00:06) [森林狼] 强尼-弗林7.9米跳投不中 
直播员:(00:04) [雄鹿] 丹尼尔-加德苏利奇防守篮板 
直播员:(00:00)第4节结束

直播员:(00:00)比赛结束

本场数据

最新得分:雄鹿

鲁克-雷德诺 1分
得分 9 | 犯规 2

各项最高 森林狼 雄鹿
得分 弗林20 戴尔菲诺24
篮板 乐福12 戴尔菲诺8
助攻 弗林5 詹宁斯13
抢断 埃灵顿2 詹宁斯3
盖帽 弗林0 博格特 4
分项 森林狼 雄鹿
得分 94 127
篮板 36 46
投篮命中率 .384 .576
罚球命中率 .703 .857
三分命中率 .154 .478
跳投成功 12 32
扣篮成功 0 7
上篮成功 20 8
补篮成功 0 2
勾手成功 1 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 1
恶意犯规 0 0
犯满离场 1 0
被逐出场 0 0