sohu_logo
雄鹿

2011-12-27 08:00:00 开始比赛

球队
雄鹿
山猫
第1节 第2节 第3节 第4节
27 25 14 29
19 22 30 25
总比分
95
96
实况: 比赛结束
山猫
这里显示flash

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布兰登-詹宁斯 37 8-21 3-6 3-3 1 3 4 0 0 0 3 22
安德鲁-博格特 38 7-14 0-0 3-4 2 9 2 1 2 1 1 17
麦克-邓利维 38 3-12 3-8 4-4 1 3 3 2 0 0 1 13
斯蒂芬-杰克逊 17 1-5 1-4 3-3 0 1 1 3 1 0 6 6
厄桑-伊利亚索瓦 27 1-4 0-0 0-0 2 9 0 1 2 0 0 2
肖恩-利文斯顿 35 6-10 0-0 2-3 2 4 6 2 1 0 2 14
比诺-尤德利 23 5-12 1-4 2-4 0 1 3 1 0 0 2 13
德鲁-古登 14 1-4 0-1 2-2 0 5 2 1 0 1 1 4
拉里-桑德斯 11 2-2 0-0 0-0 0 4 0 1 0 0 4 4
琼-雷尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-理查德-巴莫特
琼-布洛克曼
达灵顿-霍布森
卡洛斯-德尔菲诺
塔比亚斯-哈里斯
总 计 240 34-84 8-23 19-23 8 39 21 12 6 2 20 95
百分比 .405 .348 .826 球队篮板:39

山猫

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
DJ-奥古斯丁 31 7-16 2-8 3-4 1 2 8 2 0 0 2 19
杰拉德-亨德森 39 7-14 1-2 3-3 4 9 0 4 0 1 3 18
科里-马盖蒂 39 6-15 0-2 0-1 1 7 2 6 1 0 4 12
博伊斯-迪奥 30 4-9 1-2 0-0 3 11 9 1 0 2 3 9
DJ-怀特 22 3-6 0-0 2-2 0 5 1 0 0 1 0 8
科姆巴-沃克 21 3-10 0-2 7-7 2 7 3 0 1 0 1 13
B.J.穆伦斯 20 5-7 0-0 0-0 2 2 0 1 0 1 2 10
马特-卡洛 9 2-5 0-3 1-2 0 0 1 1 0 0 3 5
德里克-布朗 8 1-1 0-0 0-2 0 1 2 0 0 0 1 2
德萨盖纳-迪奥普 16 0-3 0-0 0-0 2 8 1 0 1 1 1 0
俾斯麦-比永博 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cory Higgins
雷吉-威廉姆斯
蒂鲁斯-托马斯
埃杜阿多-纳胡拉
总 计 240 38-86 4-19 16-21 15 52 27 16 3 6 20 96
百分比 .442 .211 .762 球队篮板:52

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 麦克-邓利维上场 
直播员:(12:00) [山猫] 博伊斯-迪奥上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上场 
直播员:(12:00) [山猫] DJ-怀特上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊上场 
直播员:(12:00) [山猫] DJ-奥古斯丁上场 
直播员:(12:00) [山猫] 杰拉德-亨德森上场 
直播员:(12:00) [山猫] 科里-马盖蒂上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯上场 
直播员:(12:00)第1节开始

直播员:(12:00) [山猫] DJ-怀特与博伊斯-迪奥 跳球 安德鲁-博格特 得球 
直播员:(11:41) [山猫] 博伊斯-迪奥上篮得2分 (雄鹿0-2山猫)
直播员:(11:27) [雄鹿] 安德鲁-博格特 0.6米大力扣篮得2分 (雄鹿2-2山猫)
直播员:(11:12) [雄鹿] 安德鲁-博格特 对科里-马盖蒂犯规 
直播员:(11:05) [山猫] 杰拉德-亨德森传球失误,被斯蒂芬-杰克逊抢断 
直播员:(10:51) [山猫] 博伊斯-迪奥防守安德鲁-博格特 投篮犯规 
直播员:(10:51) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚1中得1分 (雄鹿3-2山猫)
直播员:(10:51) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚2中得1分 (雄鹿4-2山猫)
直播员:(10:36) [山猫] DJ-奥古斯丁接科里-马盖蒂5.5米跳投得2分 (雄鹿4-4山猫)
直播员:(10:24) [雄鹿] 麦克-邓利维0.6米上篮得分不中 
直播员:(10:23) [山猫] DJ-怀特防守篮板 
直播员:(10:10) [山猫] 杰拉德-亨德森0.3米突破上篮得2分 (雄鹿4-6山猫)
直播员:(09:58) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦6.4米跳投不中 
直播员:(09:56) [山猫] 防守篮板 
直播员:(09:56) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊失球 
直播员:(09:40) [山猫] DJ-奥古斯丁丢球 
直播员:(09:28) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦5.5米跳投不中 
直播员:(09:27) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(09:16) [山猫] DJ-怀特0.3米上篮得2分 (雄鹿4-8山猫)
直播员:(08:59) [雄鹿] 安德鲁-博格特 3.7米勾手投篮得2分 (雄鹿6-8山猫)
直播员:(08:45) [山猫] 杰拉德-亨德森接DJ-奥古斯丁5.8米跳投得2分 (雄鹿6-10山猫)
直播员:(08:22) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.4米勾手投篮不中 
直播员:(08:19) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(08:15) [山猫] DJ-怀特0.6米上篮得2分 (雄鹿6-12山猫)
直播员:(07:59) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊丢球 
直播员:(07:53) [山猫] 科里-马盖蒂传球失误,被厄桑-伊利亚索瓦抢断 
直播员:(07:49) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.3米上篮得2分 (雄鹿8-12山猫)
直播员:(07:30) [山猫] DJ-奥古斯丁7.6米跳投不中 
直播员:(07:29) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(07:22) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯6.7米跳投不中 
直播员:(07:21) [雄鹿] 安德鲁-博格特 进攻篮板 
直播员:(07:19) [雄鹿] 安德鲁-博格特 接1.2米跳投得2分 (雄鹿10-12山猫)
直播员:(07:03) [山猫] DJ-奥古斯丁7.9米跳投不中 
直播员:(07:02) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(06:52) [雄鹿] 麦克-邓利维接布兰登-詹宁斯7.3米跳投得3分 (雄鹿13-12山猫)
直播员:(06:33) [山猫] DJ-怀特5.5米跳投不中 
直播员:(06:32) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(06:32) [雄鹿] 德鲁-古登换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(06:25) [山猫] 科里-马盖蒂5.5米跳投不中 
直播员:(06:24) [雄鹿] 德鲁-古登防守篮板 
直播员:(06:13) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.9米突破跳投得2分 (雄鹿15-12山猫)
直播员:(05:58) [山猫] 科里-马盖蒂7.9米跳投不中 
直播员:(05:57) [雄鹿] 德鲁-古登防守篮板 
直播员:(05:47) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯3.4米跳投不中 
直播员:(05:47) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯进攻篮板 
直播员:(05:44) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯1.5米补篮不中 
直播员:(05:43) [山猫] DJ-怀特防守篮板 
直播员:(05:31) [山猫] 杰拉德-亨德森接博伊斯-迪奥2.7米跳投得2分 (雄鹿15-14山猫)
直播员:(05:31) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守杰拉德-亨德森投篮犯规 
直播员:(05:31) [山猫]  
直播员:(05:31) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(05:31) [山猫] 杰拉德-亨德森罚球1罚1中得1分 (雄鹿15-15山猫)
直播员:(05:16) [雄鹿] 麦克-邓利维6.4米跳投不中 
直播员:(05:15) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(05:02) [山猫] 博伊斯-迪奥1.2米跳投不中 
直播员:(05:01) [雄鹿] 德鲁-古登防守篮板 
直播员:(04:57) [山猫] DJ-奥古斯丁防守布兰登-詹宁斯投篮犯规 
直播员:(04:57) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (雄鹿16-15山猫)
直播员:(04:57) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2中得1分 (雄鹿17-15山猫)
直播员:(04:43) [山猫] 科里-马盖蒂接博伊斯-迪奥1.5米跳投得2分 (雄鹿17-17山猫)
直播员:(04:30) [雄鹿] 安德鲁-博格特 传球失误,被抢断 
直播员:(04:18) [山猫] 杰拉德-亨德森传球失误,被肖恩-利文斯顿 抢断 
直播员:(04:11) [雄鹿] 德鲁-古登三秒违例 
直播员:(03:51) [山猫] 杰拉德-亨德森接科里-马盖蒂5.8米跳投得2分 (雄鹿17-19山猫)
直播员:(03:34) [雄鹿] 安德鲁-博格特 0.9米上篮得分不中 
直播员:(03:33) [山猫] 杰拉德-亨德森防守篮板 
直播员:(03:24) [山猫] DJ-奥古斯丁7.9米跳投不中 
直播员:(03:21) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(03:13) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 0.9米跳投不中 
直播员:(03:10) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 进攻篮板 
直播员:(03:08) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 0.6米得2分 (雄鹿19-19山猫)
直播员:(02:53) [山猫] 杰拉德-亨德森5.2米跳投不中 
直播员:(02:52) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(02:48) [雄鹿] 德鲁-古登0.6米大力扣篮得2分 (雄鹿21-19山猫)
直播员:(02:29) [山猫] DJ-怀特0.9米跳投不中 
直播员:(02:26) [雄鹿] 德鲁-古登防守篮板 
直播员:(02:19) [雄鹿] 德鲁-古登7米跳投不中 
直播员:(02:16) [山猫] DJ-怀特防守篮板 
直播员:(02:04) [山猫] 博伊斯-迪奥8.2米跳投不中 
直播员:(02:03) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(01:56) [雄鹿]  
直播员:(01:56) [雄鹿] 比诺-尤德利换下安德鲁-博格特  
直播员:(01:56) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(01:56) [山猫] 科姆巴-沃克换下DJ-怀特 
直播员:(01:56) [山猫] 俾斯麦-比永博换下DJ-奥古斯丁 
直播员:(01:43) [雄鹿] 德鲁-古登5.2米跳投不中 
直播员:(01:42) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(01:27) [山猫] 科里-马盖蒂2.1米跳投不中 
直播员:(01:25) [山猫] 博伊斯-迪奥进攻篮板 
直播员:(01:21) [山猫] 科姆巴-沃克5.2米跳投不中 
直播员:(01:20) [雄鹿] 德鲁-古登防守篮板 
直播员:(01:09) [山猫] 博伊斯-迪奥防守德鲁-古登投篮犯规 
直播员:(01:09) [雄鹿] 德鲁-古登罚球2罚1中得1分 (雄鹿22-19山猫)
直播员:(01:09) [山猫] 德里克-布朗换下博伊斯-迪奥 
直播员:(01:09) [雄鹿] 德鲁-古登罚球2罚2中得1分 (雄鹿23-19山猫)
直播员:(00:48.3) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守德里克-布朗投篮犯规 
直播员:(00:48.3) [山猫] 德里克-布朗罚球2罚1未中 
直播员:(00:48.3) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(00:48.3) [山猫] 德里克-布朗罚球2罚2未中 
直播员:(00:47.9) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(00:34.8) [雄鹿] 比诺-尤德利0.6米上篮得2分 (雄鹿25-19山猫)
直播员:(00:20.9) [山猫] 科里-马盖蒂传球失误,被抢断 
直播员:(00:.7) [雄鹿] 拉里-桑德斯接麦克-邓利维6.1米跳投得2分 (雄鹿27-19山猫)
直播员:(00:00)第1节结束

直播员:(12:00)第2节开始

直播员:(11:43) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 3.4米转身跳投得2分 (雄鹿29-19山猫)
直播员:(11:22) [山猫] 科姆巴-沃克2.7米跳投不中 
直播员:(11:19) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 防守篮板 
直播员:(11:13) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.9米跳投不中 
直播员:(11:13) [山猫] 防守篮板 
直播员:(11:13) [雄鹿] 拉里-桑德斯失球 
直播员:(10:58) [山猫] B.J.穆伦斯5.8米转身跳投得2分 (雄鹿29-21山猫)
直播员:(10:41) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 2.4米转身跳投得2分 (雄鹿31-21山猫)
直播员:(10:41) [山猫] 马特-卡洛防守肖恩-利文斯顿 投篮犯规 
直播员:(10:41) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 罚球1罚1中得1分 (雄鹿32-21山猫)
直播员:(10:23) [山猫] 马特-卡洛接德里克-布朗6.1米跳投得2分 (雄鹿32-23山猫)
直播员:(10:09) [山猫] 科姆巴-沃克防守比诺-尤德利投篮犯规 
直播员:(10:09) [雄鹿] 比诺-尤德利罚球2罚1未中 
直播员:(10:09) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(10:09) [雄鹿] 比诺-尤德利罚球2罚2中得1分 (雄鹿33-23山猫)
直播员:(09:54) [山猫] B.J.穆伦斯接德里克-布朗5.5米跳投得2分 (雄鹿33-25山猫)
直播员:(09:37) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 2.7米转身跳投不中 
直播员:(09:33) [山猫] 科姆巴-沃克防守篮板 
直播员:(09:27) [山猫] 马特-卡洛7.3米跳投不中 
直播员:(09:26) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(09:17) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.9米跳投不中 
直播员:(09:16) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 进攻篮板 
直播员:(09:09) [雄鹿] 比诺-尤德利接肖恩-利文斯顿 4.9米跳投得2分 (雄鹿35-25山猫)
直播员:(09:03) [雄鹿] 比诺-尤德利防守科姆巴-沃克投篮犯规 
直播员:(09:03) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚1中得1分 (雄鹿35-26山猫)
直播员:(09:03) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚2中得1分 (雄鹿35-27山猫)
直播员:(08:53) [山猫] 德里克-布朗对斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(08:53) [雄鹿]  
直播员:(08:44) [雄鹿] 比诺-尤德利7.9米跳投不中 
直播员:(08:43) [山猫] 德里克-布朗防守篮板 
直播员:(08:28) [山猫] 俾斯麦-比永博三秒违例 
直播员:(08:14) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊进攻 
直播员:(08:14) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(08:14) [雄鹿] 麦克-邓利维换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(08:02) [山猫] 科姆巴-沃克8.2米跳投不中 
直播员:(08:00) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(07:50) [雄鹿] 拉里-桑德斯0.3米大力扣篮得2分 (雄鹿37-27山猫)
直播员:(07:48) [雄鹿] 德鲁-古登包夹犯规 
直播员:(07:48) [雄鹿] 安德鲁-博格特 换下德鲁-古登 
直播员:(07:48) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普换下俾斯麦-比永博 
直播员:(07:48) [山猫] 马特-卡洛技术犯规罚球得1分 (雄鹿37-28山猫)
直播员:(07:36) [山猫] 马特-卡洛进攻 
直播员:(07:36) [山猫] 马特-卡洛犯规 
直播员:(07:16) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 4.6米转身跳投得2分 (雄鹿39-28山猫)
直播员:(07:01) [山猫] 德里克-布朗接科姆巴-沃克5.5米跳投得2分 (雄鹿39-30山猫)
直播员:(06:46) [雄鹿] 比诺-尤德利8.5米跳投不中 
直播员:(06:44) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(06:35) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守犯规 
直播员:(06:35) [山猫] 马特-卡洛技术犯规罚球未中 
直播员:(06:35) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(06:35) [山猫] 杰拉德-亨德森换下马特-卡洛 
直播员:(06:32) [雄鹿] 拉里-桑德斯对科姆巴-沃克犯规 
直播员:(06:32) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦换下拉里-桑德斯 
直播员:(06:32) [山猫] 博伊斯-迪奥换下B.J.穆伦斯 
直播员:(06:24) [山猫] 科姆巴-沃克接博伊斯-迪奥6.4米跳投得2分 (雄鹿39-32山猫)
直播员:(06:05) [雄鹿] 比诺-尤德利接肖恩-利文斯顿 5.2米跳投得2分 (雄鹿41-32山猫)
直播员:(05:39) [山猫] 杰拉德-亨德森3米跳投不中 
直播员:(05:37) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(05:17) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 3.7米转身后仰跳投得2分 (雄鹿43-32山猫)
直播员:(05:08) [山猫]  
直播员:(05:08) [山猫] DJ-奥古斯丁换下科姆巴-沃克 
直播员:(05:08) [山猫] 科里-马盖蒂换下德里克-布朗 
直播员:(05:08) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯换下比诺-尤德利 
直播员:(04:56) [山猫] 博伊斯-迪奥1.5米勾手投篮不中 
直播员:(04:52) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(04:37) [雄鹿] 麦克-邓利维7.6米跳投不中 
直播员:(04:36) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(04:28) [山猫] 杰拉德-亨德森5.8米跳投不中 
直播员:(04:27) [雄鹿] 麦克-邓利维防守篮板 
直播员:(04:12) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米跳投不中 
直播员:(04:11) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(03:56) [山猫] DJ-奥古斯丁1.2米跳投不中 
直播员:(03:55) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(03:52) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.3米上篮得分不中 
直播员:(03:52) [雄鹿] 麦克-邓利维进攻篮板 
直播员:(03:52) [山猫] 杰拉德-亨德森防守麦克-邓利维投篮犯规 
直播员:(03:52) [雄鹿] 麦克-邓利维罚球2罚1中得1分 (雄鹿44-32山猫)
直播员:(03:52) [雄鹿] 麦克-邓利维罚球2罚2中得1分 (雄鹿45-32山猫)
直播员:(03:25) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普5.5米跳投不中 
直播员:(03:24) [山猫] 博伊斯-迪奥进攻篮板 
直播员:(03:21) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普2.1米跳投不中 
直播员:(03:20) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(03:08) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 进攻 
直播员:(03:08) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 犯规 
直播员:(02:46) [山猫] 博伊斯-迪奥接DJ-奥古斯丁5.2米跳投得2分 (雄鹿45-34山猫)
直播员:(02:33) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯1.2米跳投不中 
直播员:(02:30) [雄鹿] 安德鲁-博格特 进攻篮板 
直播员:(02:29) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米跳投不中 
直播员:(02:28) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(02:25) [山猫] 科里-马盖蒂1.5米跳投不中 
直播员:(02:25) [山猫] 科里-马盖蒂进攻篮板 
直播员:(02:25) [山猫] 科里-马盖蒂走步 
直播员:(02:25) [雄鹿]  
直播员:(02:03) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 5.8米跳投不中 
直播员:(02:03) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(02:03) [山猫] 科里-马盖蒂失球 
直播员:(02:03) [雄鹿] 麦克-邓利维罚球2罚1中得1分 (雄鹿46-34山猫)
直播员:(02:03) [雄鹿] 麦克-邓利维罚球2罚2中得1分 (雄鹿47-34山猫)
直播员:(01:49) [山猫] 博伊斯-迪奥传球失误,被厄桑-伊利亚索瓦抢断 
直播员:(01:40) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.5米跳投不中 
直播员:(01:38) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(01:19) [山猫] DJ-奥古斯丁7.6米跳投不中 
直播员:(01:18) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(01:18) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 失球 
直播员:(01:18) [雄鹿] 比诺-尤德利换下肖恩-利文斯顿  
直播员:(01:18) [雄鹿] 琼-雷尔换下安德鲁-博格特  
直播员:(01:12) [山猫] 科里-马盖蒂1.2米得2分 (雄鹿47-36山猫)
直播员:(01:01) [雄鹿] 比诺-尤德利1.8米突破跳投得2分 (雄鹿49-36山猫)
直播员:(00:39.6) [山猫] 博伊斯-迪奥接德萨盖纳-迪奥普7.9米跳投得3分 (雄鹿49-39山猫)
直播员:(00:31.8) [山猫] 杰拉德-亨德森对比诺-尤德利犯规 
直播员:(00:31.8) [雄鹿] 比诺-尤德利罚球2罚1中得1分 (雄鹿50-39山猫)
直播员:(00:31.8) [雄鹿] 比诺-尤德利罚球2罚2未中 
直播员:(00:30.9) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(00:27.8) [山猫]  
直播员:(00:27.8) [山猫] DJ-怀特换下德萨盖纳-迪奥普 
直播员:(00:12.7) [山猫] DJ-奥古斯丁接1.8米跳投得2分 (雄鹿50-41山猫)
直播员:(00:01) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接4.6米跳投得2分 (雄鹿52-41山猫)
直播员:(00:00)第2节结束

直播员:(12:00)第3节开始

直播员:(11:45) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊6.4米跳投不中 
直播员:(11:44) [山猫] 杰拉德-亨德森防守篮板 
直播员:(11:39) [山猫] 科里-马盖蒂接DJ-奥古斯丁5.5米跳投得2分 (雄鹿52-43山猫)
直播员:(11:22) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊传球失误,被德萨盖纳-迪奥普抢断 
直播员:(11:13) [山猫] 科里-马盖蒂接DJ-奥古斯丁5.8米跳投得2分 (雄鹿52-45山猫)
直播员:(10:54) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米勾手投篮得2分 (雄鹿54-45山猫)
直播员:(10:39) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊对科里-马盖蒂犯规 
直播员:(10:31) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普5.2米跳投不中 
直播员:(10:30) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(10:21) [雄鹿] 麦克-邓利维上篮得分不中 
直播员:(10:20) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(10:09) [山猫] 杰拉德-亨德森5.5米跳投不中 
直播员:(10:07) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(09:56) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦1.2米突破上篮得2分 (雄鹿56-45山猫)
直播员:(09:44) [山猫] 科里-马盖蒂进攻 
直播员:(09:44) [山猫] 科里-马盖蒂犯规 
直播员:(09:32) [山猫] 科里-马盖蒂防守斯蒂芬-杰克逊投篮犯规 
直播员:(09:32) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球3罚1中得1分 (雄鹿57-45山猫)
直播员:(09:32) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球3罚2中得1分 (雄鹿58-45山猫)
直播员:(09:32) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球3罚3中得1分 (雄鹿59-45山猫)
直播员:(09:21) [山猫] 科里-马盖蒂6.7米跳投不中 
直播员:(09:20) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普进攻篮板 
直播员:(09:16) [山猫] 杰拉德-亨德森传球失误,被抢断 
直播员:(09:02) [雄鹿] 麦克-邓利维8.2米跳投不中 
直播员:(08:59) [山猫] 杰拉德-亨德森防守篮板 
直播员:(08:53) [山猫] 科里-马盖蒂2.4米跳投不中 
直播员:(08:52) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(08:36) [雄鹿] 麦克-邓利维7.9米跳投不中 
直播员:(08:34) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦进攻篮板 
直播员:(08:29) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯1.5米跳投不中 
直播员:(08:27) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普防守篮板 
直播员:(08:24) [山猫] 科里-马盖蒂接博伊斯-迪奥1.2米跳投得2分 (雄鹿59-47山猫)
直播员:(08:02) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.4米跳投不中 
直播员:(08:01) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(07:52) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦脚踢球 
直播员:(07:40) [山猫] DJ-奥古斯丁1.8米突破跳投不中 
直播员:(07:39) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(07:35) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊对科里-马盖蒂犯规 
直播员:(07:35) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(07:35) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊技术犯规 
直播员:(07:35) [山猫] 科里-马盖蒂技术犯规罚球未中 
直播员:(07:35) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(07:22) [山猫] DJ-奥古斯丁1.5米跳投不中 
直播员:(07:20) [山猫] 博伊斯-迪奥进攻篮板 
直播员:(07:18) [山猫] 博伊斯-迪奥0.6米上篮得分不中 
直播员:(07:18) [山猫] DJ-奥古斯丁进攻篮板 
直播员:(07:11) [山猫] DJ-奥古斯丁接7米跳投得3分 (雄鹿59-50山猫)
直播员:(07:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.6米突破反身上篮得2分 (雄鹿61-50山猫)
直播员:(06:38) [山猫] 科里-马盖蒂7.6米跳投不中 
直播员:(06:37) [山猫] 杰拉德-亨德森进攻篮板 
直播员:(06:33) [山猫] DJ-奥古斯丁8.2米跳投不中 
直播员:(06:32) [山猫] 杰拉德-亨德森进攻篮板 
直播员:(06:31) [山猫] 杰拉德-亨德森走步 
直播员:(06:16) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 走步 
直播员:(06:03) [山猫] DJ-奥古斯丁接5.8米跳投得2分 (雄鹿61-52山猫)
直播员:(05:47) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普1级恶意犯规 
直播员:(05:47) [山猫]  
直播员:(05:47) [雄鹿] 安德鲁-博格特 恶意犯规罚球2罚1中得1分 (雄鹿62-52山猫)
直播员:(05:47) [雄鹿] 安德鲁-博格特 恶意犯规罚球2罚2未中 
直播员:(05:47) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(05:35) [雄鹿] 麦克-邓利维走步 
直播员:(05:20) [山猫] DJ-奥古斯丁接博伊斯-迪奥7.6米跳投得3分 (雄鹿62-55山猫)
直播员:(05:02) [山猫] 博伊斯-迪奥防守肖恩-利文斯顿 投篮犯规 
直播员:(05:02) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 罚球2罚1中得1分 (雄鹿63-55山猫)
直播员:(05:02) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 罚球2罚2未中 
直播员:(05:01) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(04:43) [山猫] 杰拉德-亨德森接博伊斯-迪奥7米跳投得3分 (雄鹿63-58山猫)
直播员:(04:33) [山猫] DJ-奥古斯丁对布兰登-詹宁斯犯规 
直播员:(04:33) [山猫] 科姆巴-沃克换下DJ-奥古斯丁 
直播员:(04:23) [雄鹿] 麦克-邓利维接肖恩-利文斯顿 8.2米跳投得3分 (雄鹿66-58山猫)
直播员:(03:57) [山猫] 杰拉德-亨德森7.9米跳投不中 
直播员:(03:55) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普进攻篮板 
直播员:(03:44) [山猫] 科姆巴-沃克5.5米跳投不中 
直播员:(03:43) [山猫] 科姆巴-沃克进攻篮板 
直播员:(03:38) [山猫] 科姆巴-沃克接4米跳投得2分 (雄鹿66-60山猫)
直播员:(03:30) [雄鹿] 麦克-邓利维进攻 
直播员:(03:30) [雄鹿] 麦克-邓利维犯规 
直播员:(03:30) [雄鹿] 德鲁-古登换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(03:30) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下安德鲁-博格特  
直播员:(03:23) [山猫] B.J.穆伦斯换下德萨盖纳-迪奥普 
直播员:(03:14) [山猫] 博伊斯-迪奥0.6米上篮得2分 (雄鹿66-62山猫)
直播员:(02:55) [雄鹿] 麦克-邓利维2.1米跳投不中 
直播员:(02:53) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(02:43) [山猫] 科姆巴-沃克5.2米跳投不中 
直播员:(02:41) [山猫] 杰拉德-亨德森进攻篮板 
直播员:(02:28) [山猫] 科姆巴-沃克接1.5米跳投得2分 (雄鹿66-64山猫)
直播员:(02:28) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守科姆巴-沃克投篮犯规 
直播员:(02:28) [雄鹿]  
直播员:(02:28) [山猫] DJ-怀特换下博伊斯-迪奥 
直播员:(02:28) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(02:28) [雄鹿] 比诺-尤德利换下拉里-桑德斯 
直播员:(02:28) [山猫] 科姆巴-沃克罚球1罚1中得1分 (雄鹿66-65山猫)
直播员:(02:17) [雄鹿] 德鲁-古登6.1米跳投不中 
直播员:(02:13) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦进攻篮板 
直播员:(02:10) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦走步 
直播员:(01:54) [山猫] 科姆巴-沃克7.9米跳投不中 
直播员:(01:52) [山猫] B.J.穆伦斯进攻篮板 
直播员:(01:50) [山猫] B.J.穆伦斯1.8米跳投不中 
直播员:(01:48) [山猫] B.J.穆伦斯进攻篮板 
直播员:(01:47) [山猫] B.J.穆伦斯0.9米得2分 (雄鹿66-67山猫)
直播员:(01:39) [雄鹿] 比诺-尤德利2.4米跳投不中 
直播员:(01:39) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(01:24) [雄鹿] 比诺-尤德利6.7米跳投不中 
直播员:(01:22) [山猫] 杰拉德-亨德森防守篮板 
直播员:(01:17) [山猫] 科里-马盖蒂0.3米空中接力大力扣篮不中 
直播员:(01:14) [山猫] 科姆巴-沃克进攻篮板 
直播员:(01:00) [山猫] 科里-马盖蒂5.5米跳投不中 
直播员:(00:58.9) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 防守篮板 
直播员:(00:52.9) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 0.9米跳投不中 
直播员:(00:49.9) [山猫] 科姆巴-沃克防守篮板 
直播员:(00:45.9) [山猫] 杰拉德-亨德森0.6米上篮得2分 (雄鹿66-69山猫)
直播员:(00:30.9) [雄鹿] 比诺-尤德利丢球 
直播员:(00:27.3) [雄鹿] 德鲁-古登2级恶意犯规 
直播员:(00:27.3) [雄鹿] 德鲁-古登 
直播员:(00:27.3) [雄鹿] 安德鲁-博格特 换下德鲁-古登 
直播员:(00:27.3) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯换下麦克-邓利维 
直播员:(00:27.3) [山猫] 杰拉德-亨德森恶意犯规罚球2罚1中得1分 (雄鹿66-70山猫)
直播员:(00:27.3) [山猫] 杰拉德-亨德森恶意犯规罚球2罚2中 得1分 (雄鹿66-71山猫)
直播员:(00:4.9) [山猫] 杰拉德-亨德森2.1米跳投不中 
直播员:(00:3.7) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(00:02) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯2.7米跳投不中 
直播员:(00:01) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:00)第3节结束

直播员:(12:00)第4节开始

直播员:(11:43) [山猫] 科姆巴-沃克5.2米跳投不中 
直播员:(11:43) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(11:29) [山猫] 马特-卡洛对厄桑-伊利亚索瓦犯规 
直播员:(11:24) [山猫] B.J.穆伦斯对安德鲁-博格特 犯规 
直播员:(11:17) [山猫] 科里-马盖蒂防守犯规 
直播员:(11:17) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯技术犯规罚球得1分 (雄鹿67-71山猫)
直播员:(11:07) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.9米上篮得2分 (雄鹿69-71山猫)
直播员:(10:42) [山猫] 马特-卡洛0.6米上篮得2分 (雄鹿69-73山猫)
直播员:(10:24) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.9米跳投不中 
直播员:(10:22) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(10:05) [山猫] 科里-马盖蒂接科姆巴-沃克5.5米跳投得2分 (雄鹿69-75山猫)
直播员:(09:45) [雄鹿] 安德鲁-博格特 3米跳投不中 
直播员:(09:44) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(09:37) [山猫] 马特-卡洛7.9米跳投不中 
直播员:(09:36) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(09:25) [雄鹿] 安德鲁-博格特 接比诺-尤德利0.9米跳投得2分 (雄鹿71-75山猫)
直播员:(09:08) [雄鹿] 比诺-尤德利防守科姆巴-沃克投篮犯规 
直播员:(09:08) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚1中得1分 (雄鹿71-76山猫)
直播员:(09:08) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚2中得1分 (雄鹿71-77山猫)
直播员:(08:48) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.3米跳投不中 
直播员:(08:47) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(08:31) [山猫] 马特-卡洛7.9米跳投不中 
直播员:(08:30) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(08:22) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦1.8米跳投不中 
直播员:(08:21) [山猫] DJ-怀特防守篮板 
直播员:(08:18) [山猫] 科里-马盖蒂进攻 
直播员:(08:18) [山猫] 科里-马盖蒂犯规 
直播员:(08:18) [雄鹿]  
直播员:(08:18) [山猫] 杰拉德-亨德森换下科里-马盖蒂 
直播员:(08:18) [山猫] DJ-奥古斯丁换下马特-卡洛 
直播员:(08:18) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(08:06) [雄鹿] 比诺-尤德利0.6米上篮得分不中 
直播员:(08:05) [山猫] 科姆巴-沃克防守篮板 
直播员:(07:50) [山猫] DJ-怀特接DJ-奥古斯丁5.2米跳投得2分 (雄鹿71-79山猫)
直播员:(07:36) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯1.2米跳投不中 
直播员:(07:35) [山猫] 科姆巴-沃克防守篮板 
直播员:(07:30) [山猫] 杰拉德-亨德森4.9米跳投不中 
直播员:(07:27) [山猫] 杰拉德-亨德森进攻篮板 
直播员:(07:22) [山猫] DJ-奥古斯丁7.3米跳投不中 
直播员:(07:21) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(07:09) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接肖恩-利文斯顿 7.6米跳投得3分 (雄鹿74-79山猫)
直播员:(06:44) [山猫] B.J.穆伦斯接科姆巴-沃克6.7米跳投得2分 (雄鹿74-81山猫)
直播员:(06:33) [山猫] B.J.穆伦斯对布兰登-詹宁斯犯规 
直播员:(06:33) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊换下肖恩-利文斯顿  
直播员:(06:26) [山猫] 杰拉德-亨德森对斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(06:18) [雄鹿] 比诺-尤德利5.8米跳投不中 
直播员:(06:16) [山猫] 杰拉德-亨德森防守篮板 
直播员:(06:06) [山猫] B.J.穆伦斯接DJ-奥古斯丁6.4米跳投得2分 (雄鹿74-83山猫)
直播员:(05:50) [雄鹿] 拉里-桑德斯失误造成球出界 
直播员:(05:50) [山猫]  
直播员:(05:50) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下拉里-桑德斯 
直播员:(05:50) [雄鹿] 麦克-邓利维换下比诺-尤德利 
直播员:(05:50) [山猫] 科里-马盖蒂换下科姆巴-沃克 
直播员:(05:26) [山猫] DJ-怀特5.2米跳投不中 
直播员:(05:25) [雄鹿] 麦克-邓利维防守篮板 
直播员:(05:16) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接7.9米跳投得3分 (雄鹿77-83山猫)
直播员:(04:53) [山猫] B.J.穆伦斯5.8米跳投不中 
直播员:(04:51) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守篮板 
直播员:(04:40) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.9米跳投不中 
直播员:(04:36) [山猫] DJ-怀特防守篮板 
直播员:(04:33) [山猫] DJ-奥古斯丁0.3米上篮得2分 (雄鹿77-85山猫)
直播员:(04:18) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 1.5米大力扣篮得2分 (雄鹿79-85山猫)
直播员:(03:56) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守DJ-怀特投篮犯规 
直播员:(03:56) [雄鹿] 比诺-尤德利换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(03:56) [山猫] DJ-怀特罚球2罚1中得1分 (雄鹿79-86山猫)
直播员:(03:56) [山猫] DJ-怀特罚球2罚2中得1分 (雄鹿79-87山猫)
直播员:(03:39) [雄鹿] 安德鲁-博格特 0.6米大力扣篮得2分 (雄鹿81-87山猫)
直播员:(03:19) [山猫] 科里-马盖蒂走步 
直播员:(03:19) [山猫] 博伊斯-迪奥换下DJ-怀特 
直播员:(03:09) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯1.2米跳投不中 
直播员:(03:07) [山猫] DJ-奥古斯丁防守篮板 
直播员:(03:02) [山猫] 杰拉德-亨德森接博伊斯-迪奥5.8米跳投得2分 (雄鹿81-89山猫)
直播员:(03:02) [雄鹿]  
直播员:(02:46) [雄鹿] 比诺-尤德利7.9米跳投不中 
直播员:(02:45) [山猫] 博伊斯-迪奥防守篮板 
直播员:(02:27) [山猫] 博伊斯-迪奥0.3米勾手投篮不中 
直播员:(02:24) [雄鹿] 比诺-尤德利防守篮板 
直播员:(02:11) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接7.9米跳投得3分 (雄鹿84-89山猫)
直播员:(01:50) [山猫] DJ-奥古斯丁走步 
直播员:(01:44) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接7.9米跳投得3分 (雄鹿87-89山猫)
直播员:(01:44) [山猫]  
直播员:(01:30) [山猫] B.J.穆伦斯传球失误,被安德鲁-博格特 抢断 
直播员:(01:20) [雄鹿] 麦克-邓利维接布兰登-詹宁斯7.3米跳投得3分 (雄鹿90-89山猫)
直播员:(01:06) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守DJ-奥古斯丁投篮犯规 
直播员:(01:06) [山猫] DJ-奥古斯丁罚球2罚1中得1分 (雄鹿90-90山猫)
直播员:(01:06) [山猫] 科姆巴-沃克换下B.J.穆伦斯 
直播员:(01:06) [山猫] DJ-奥古斯丁罚球2罚2中得1分 (雄鹿90-91山猫)
直播员:(00:59.9) [雄鹿] 麦克-邓利维7.6米跳投不中 
直播员:(00:58.5) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:58.5) [雄鹿]  
直播员:(00:58.5) [山猫] 德萨盖纳-迪奥普换下博伊斯-迪奥 
直播员:(00:49.5) [雄鹿] 安德鲁-博格特 接比诺-尤德利2.4米跳投得2分 (雄鹿92-91山猫)
直播员:(00:45.3) [山猫]  
直播员:(00:45.3) [山猫] 博伊斯-迪奥换下德萨盖纳-迪奥普 
直播员:(00:36.5) [山猫] DJ-奥古斯丁0.3米突破上篮得2分 (雄鹿92-93山猫)
直播员:(00:36.5) [雄鹿]  
直播员:(00:27.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯6.4米跳投不中 
直播员:(00:25.9) [山猫] 科里-马盖蒂防守篮板 
直播员:(00:20.6) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯对DJ-奥古斯丁犯规 
直播员:(00:20.6) [山猫] DJ-奥古斯丁罚球2罚1未中 
直播员:(00:20.6) [山猫] 进攻篮板 
直播员:(00:20.6) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下麦克-邓利维 
直播员:(00:20.6) [山猫] DJ-奥古斯丁罚球2罚2中得1分 (雄鹿92-94山猫)
直播员:(00:20.6) [雄鹿]  
直播员:(00:20.6) [雄鹿] 麦克-邓利维换下肖恩-利文斯顿  
直播员:(00:20.6) [山猫] 德里克-布朗换下DJ-奥古斯丁 
直播员:(00:11.9) [雄鹿] 麦克-邓利维7.6米跳投不中 
直播员:(00:9.9) [山猫] 科姆巴-沃克防守篮板 
直播员:(00:9.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯对科姆巴-沃克犯规 
直播员:(00:9.9) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚1中得1分 (雄鹿92-95山猫)
直播员:(00:9.9) [山猫] 科姆巴-沃克罚球2罚2中得1分 (雄鹿92-96山猫)
直播员:(00:4.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.6米跳投不中 
直播员:(00:02) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:.2) [雄鹿] 比诺-尤德利接麦克-邓利维7.6米跳投得3分 (雄鹿95-96山猫)
直播员:(00:00)第4节结束

直播员:(00:00)比赛结束

本场数据

最新得分:雄鹿

比诺-尤德利 3分
得分 13 | 犯规 2

各项最高 雄鹿 山猫
得分 詹宁斯22 奥古斯丁19
篮板 博格特 9 迪奥11
助攻 利文斯顿 6 迪奥9
抢断 博格特 2 马盖蒂1
盖帽 博格特 1 迪奥2
分项 雄鹿 山猫
得分 95 96
篮板 39 52
投篮命中率 .405 .442
罚球命中率 .826 .762
三分命中率 .348 .211
跳投成功 21 27
扣篮成功 5 1
上篮成功 5 9
补篮成功 1 1
勾手成功 2 0
中压哨球 0 0
技术犯规 2 0
恶意犯规 1 0
犯满离场 1 0
被逐出场 1 0