sohu_logo
森林狼

2011-12-28 09:30:00 开始比赛

球队
森林狼
雄鹿
第1节 第2节 第3节 第4节
30 18 20 27
32 28 19 19
总比分
95
98
实况: 比赛结束
雄鹿
这里显示flash

森林狼

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-乐福 40 6-18 0-4 19-24 9 20 2 3 0 0 1 31
卢克-里德诺 34 7-10 2-2 1-2 0 0 3 4 1 0 4 17
迈克-比斯利 25 6-13 1-2 2-6 2 7 0 3 0 0 4 15
威斯利-约翰逊 31 3-9 2-4 0-0 0 4 0 1 0 0 1 8
达科-米利西奇 24 2-4 0-0 0-0 1 9 0 5 1 0 6 4
乔西-巴里亚 19 1-9 1-1 6-6 1 3 4 1 1 0 1 9
里基-卢比奥 27 2-3 0-0 2-3 0 3 4 3 3 0 3 6
德里克-威廉姆斯 19 1-3 0-1 1-2 1 5 1 4 0 0 2 3
安东尼-特里沃 21 0-1 0-0 2-2 2 3 0 1 0 0 2 2
布拉德-米勒
马特尔-韦伯斯特
马尔科姆-李
尼科拉-佩科维奇
安东尼-兰多夫
韦恩-埃灵顿
总 计 240 28-70 6-14 33-45 16 54 14 25 6 0 24 95
百分比 .400 .429 .733 球队篮板:54

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布兰登-詹宁斯 36 7-14 1-5 9-10 1 3 7 2 0 0 0 24
斯蒂芬-杰克逊 36 7-20 1-6 1-3 3 5 2 2 3 0 4 16
安德鲁-博格特 31 7-20 0-0 1-2 3 9 3 1 2 0 6 15
厄桑-伊利亚索瓦 25 3-5 0-0 0-0 3 6 0 1 1 1 5 6
麦克-邓利维 32 2-9 0-3 1-1 2 5 8 2 2 0 3 5
琼-雷尔 20 5-7 0-0 4-4 1 8 1 1 2 2 3 14
比诺-尤德利 16 4-6 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 8
肖恩-利文斯顿 24 2-6 0-0 0-0 0 0 2 2 0 1 2 4
拉里-桑德斯 16 2-5 0-1 0-0 2 6 0 1 3 1 3 4
琼-布洛克曼 5 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 2
卢克-理查德-巴莫特
达灵顿-霍布森
卡洛斯-德尔菲诺
德鲁-古登
塔比亚斯-哈里斯
总 计 240 40-94 2-16 16-20 16 45 24 12 13 5 28 98
百分比 .426 .125 .800 球队篮板:45

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 麦克-邓利维上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 达科-米利西奇上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 威斯利-约翰逊上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 凯文-乐福上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 迈克-比斯利上场 
直播员:(12:00) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯上场 
直播员:(12:00) [森林狼] 卢克-里德诺上场 
直播员:(12:00)第1节开始

直播员:(12:00) [雄鹿] 安德鲁-博格特 与布兰登-詹宁斯 跳球 达科-米利西奇得球 
直播员:(11:40) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.4米勾手投篮不中 
直播员:(11:39) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(11:15) [森林狼] 凯文-乐福1.5米跳投不中 
直播员:(11:15) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(11:15) [森林狼] 24秒违例 
直播员:(11:01) [雄鹿] 安德鲁-博格特 3.7米跳投不中 
直播员:(11:00) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊进攻篮板 
直播员:(11:00) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊0.3米补篮不中 
直播员:(10:59) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊进攻篮板 
直播员:(10:58) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊0.3米上篮得分不中 
直播员:(10:52) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊进攻篮板 
直播员:(10:46) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.1米跳投不中 
直播员:(10:45) [雄鹿] 安德鲁-博格特 进攻篮板 
直播员:(10:39) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.3米跳投不中 
直播员:(10:37) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(10:21) [森林狼] 卢克-里德诺丢球 
直播员:(10:13) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接安德鲁-博格特 6.7米跳投得2分 (森林狼0-2雄鹿)
直播员:(10:00) [森林狼] 迈克-比斯利4.6米跳投不中 
直播员:(09:58) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(09:58) [森林狼] 凯文-乐福0.3米得2分 (森林狼2-2雄鹿)
直播员:(09:49) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.6米跳投不中 
直播员:(09:48) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(09:37) [森林狼] 威斯利-约翰逊4.3米跳投不中 
直播员:(09:36) [森林狼] 达科-米利西奇进攻篮板 
直播员:(09:30) [森林狼] 迈克-比斯利上篮得2分 (森林狼4-2雄鹿)
直播员:(09:30) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守迈克-比斯利投篮犯规 
直播员:(09:30) [森林狼] 迈克-比斯利罚球1罚1未中 
直播员:(09:28) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(09:18) [雄鹿] 麦克-邓利维传球失误,被达科-米利西奇抢断 
直播员:(09:13) [森林狼] 威斯利-约翰逊0.6米大力扣篮得2分 (森林狼6-2雄鹿)
直播员:(08:51) [森林狼] 迈克-比斯利对斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(08:44) [雄鹿] 麦克-邓利维7.3米跳投不中 
直播员:(08:44) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(08:44) [森林狼] 达科-米利西奇失球 
直播员:(08:32) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.6米上篮得2分 (森林狼6-4雄鹿)
直播员:(08:22) [森林狼] 迈克-比斯利7.6米跳投不中 
直播员:(08:21) [雄鹿] 麦克-邓利维防守篮板 
直播员:(08:15) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.6米跳投不中 
直播员:(08:13) [森林狼] 迈克-比斯利防守篮板 
直播员:(08:08) [森林狼] 卢克-里德诺传球失误,被安德鲁-博格特 抢断 
直播员:(08:03) [雄鹿] 麦克-邓利维接安德鲁-博格特 4.6米跳投得2分 (森林狼6-6雄鹿)
直播员:(08:03) [森林狼] 迈克-比斯利防守麦克-邓利维投篮犯规 
直播员:(08:03) [雄鹿] 麦克-邓利维罚球1罚1中得1分 (森林狼6-7雄鹿)
直播员:(07:38) [森林狼] 卢克-里德诺接7.6米跳投得3分 (森林狼9-7雄鹿)
直播员:(07:22) [雄鹿] 安德鲁-博格特 0.6米上篮得2分 (森林狼9-9雄鹿)
直播员:(07:13) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(07:13) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼10-9雄鹿)
直播员:(07:13) [森林狼] 乔西-巴里亚换下迈克-比斯利 
直播员:(07:13) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼11-9雄鹿)
直播员:(07:04) [雄鹿] 麦克-邓利维上篮得2分 (森林狼11-11雄鹿)
直播员:(06:48) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(06:48) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼12-11雄鹿)
直播员:(06:48) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(06:48) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼13-11雄鹿)
直播员:(06:31) [森林狼] 达科-米利西奇对安德鲁-博格特 犯规 
直播员:(06:22) [雄鹿] 安德鲁-博格特 3米跳投不中 
直播员:(06:20) [雄鹿] 拉里-桑德斯进攻篮板 
直播员:(06:20) [雄鹿] 拉里-桑德斯补篮不中 
直播员:(06:19) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(06:14) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(06:14) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼14-11雄鹿)
直播员:(06:14) [森林狼] 德里克-威廉姆斯换下达科-米利西奇 
直播员:(06:14) [雄鹿] 琼-雷尔换下安德鲁-博格特  
直播员:(06:14) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼15-11雄鹿)
直播员:(06:02) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊3米跳投不中 
直播员:(06:01) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(05:54) [森林狼] 卢克-里德诺6.4米跳投不中 
直播员:(05:54) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(05:54) [雄鹿]  
直播员:(05:43) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接5.2米跳投得2分 (森林狼15-13雄鹿)
直播员:(05:25) [森林狼] 德里克-威廉姆斯进攻 
直播员:(05:25) [森林狼] 德里克-威廉姆斯犯规 
直播员:(05:04) [雄鹿] 琼-雷尔接4.6米跳投得2分 (森林狼15-15雄鹿)
直播员:(04:55) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守乔西-巴里亚投篮犯规 
直播员:(04:55) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚1中得1分 (森林狼16-15雄鹿)
直播员:(04:55) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚2中得1分 (森林狼17-15雄鹿)
直播员:(04:42) [雄鹿] 拉里-桑德斯0.3米上篮得2分 (森林狼17-17雄鹿)
直播员:(04:29) [森林狼] 乔西-巴里亚3米跳投不中 
直播员:(04:29) [森林狼] 乔西-巴里亚进攻篮板 
直播员:(04:29) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守乔西-巴里亚投篮犯规 
直播员:(04:29) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚1中得1分 (森林狼18-17雄鹿)
直播员:(04:29) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下拉里-桑德斯 
直播员:(04:29) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚2中得1分 (森林狼19-17雄鹿)
直播员:(04:09) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊3.7米跳投不中 
直播员:(04:08) [森林狼] 乔西-巴里亚防守篮板 
直播员:(04:02) [森林狼] 乔西-巴里亚1.5米跳投不中 
直播员:(03:56) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守篮板 
直播员:(03:56) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊0.3米上篮得2分 (森林狼19-19雄鹿)
直播员:(03:56) [森林狼] 卢克-里德诺防守斯蒂芬-杰克逊投篮犯规 
直播员:(03:56) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球1罚1未中 
直播员:(03:54) [森林狼] 德里克-威廉姆斯防守篮板 
直播员:(03:37) [森林狼] 德里克-威廉姆斯1.2米跳投不中 
直播员:(03:34) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(03:28) [雄鹿] 琼-雷尔0.6米上篮得2分 (森林狼19-21雄鹿)
直播员:(03:28) [森林狼] 威斯利-约翰逊防守琼-雷尔投篮犯规 
直播员:(03:28) [森林狼]  
直播员:(03:28) [森林狼] 里基-卢比奥换下卢克-里德诺 
直播员:(03:28) [雄鹿] 琼-雷尔罚球1罚1中得1分 (森林狼19-22雄鹿)
直播员:(03:07) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(03:07) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1未中 
直播员:(03:07) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(03:07) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼20-22雄鹿)
直播员:(02:49) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.3米跳投不中 
直播员:(02:48) [森林狼] 威斯利-约翰逊防守篮板 
直播员:(02:44) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊对凯文-乐福犯规 
直播员:(02:44) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼21-22雄鹿)
直播员:(02:44) [雄鹿] 比诺-尤德利换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(02:44) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼22-22雄鹿)
直播员:(02:32) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 1.2米跑动中跳投得2分 (森林狼22-24雄鹿)
直播员:(02:24) [雄鹿] 琼-雷尔防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(02:24) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼23-24雄鹿)
直播员:(02:24) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼24-24雄鹿)
直播员:(02:13) [雄鹿] 麦克-邓利维4.3米跳投不中 
直播员:(02:12) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(01:55) [森林狼] 凯文-乐福0.6米大力扣篮得2分 (森林狼26-24雄鹿)
直播员:(01:39) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 进攻 
直播员:(01:39) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 犯规 
直播员:(01:39) [雄鹿] 琼-布洛克曼换下麦克-邓利维 
直播员:(01:22) [雄鹿] 琼-雷尔防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(01:22) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦换下琼-雷尔 
直播员:(01:22) [雄鹿] 技术犯规 
直播员:(01:22) [森林狼] 凯文-乐福技术犯规罚球得1分 (森林狼27-24雄鹿)
直播员:(01:22) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼28-24雄鹿)
直播员:(01:22) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2未中 
直播员:(01:21) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(01:09) [雄鹿] 比诺-尤德利接2.7米跳投得2分 (森林狼28-26雄鹿)
直播员:(00:51.5) [森林狼] 德里克-威廉姆斯进攻 
直播员:(00:51.5) [森林狼] 德里克-威廉姆斯犯规 
直播员:(00:51.5) [森林狼] 安东尼-特里沃换下凯文-乐福 
直播员:(00:45.1) [森林狼] 里基-卢比奥对布兰登-詹宁斯犯规 
直播员:(00:45.1) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (森林狼28-27雄鹿)
直播员:(00:45.1) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2中得1分 (森林狼28-28雄鹿)
直播员:(00:34.9) [森林狼] 乔西-巴里亚1.5米跳投不中 
直播员:(00:33.8) [森林狼] 德里克-威廉姆斯进攻篮板 
直播员:(00:33.2) [森林狼] 德里克-威廉姆斯0.3米上篮得2分 (森林狼30-28雄鹿)
直播员:(00:26.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接2.7米跳投得2分 (森林狼30-30雄鹿)
直播员:(00:5.9) [森林狼] 德里克-威廉姆斯8.2米跳投不中 
直播员:(00:4.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(00:00) [雄鹿] 比诺-尤德利接布兰登-詹宁斯4米跳投得2分 (森林狼30-32雄鹿)
直播员:(00:00)第1节结束

直播员:(12:00)第2节开始

直播员:(11:41) [雄鹿] 琼-布洛克曼防守安东尼-特里沃投篮犯规 
直播员:(11:41) [森林狼] 安东尼-特里沃罚球2罚1中得1分 (森林狼31-32雄鹿)
直播员:(11:41) [森林狼] 安东尼-特里沃罚球2罚2中得1分 (森林狼32-32雄鹿)
直播员:(11:26) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.7米跳投不中 
直播员:(11:24) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦进攻篮板 
直播员:(11:18) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦0.3米上篮得2分 (森林狼32-34雄鹿)
直播员:(11:09) [森林狼] 威斯利-约翰逊5.8米跳投不中 
直播员:(11:07) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(10:56) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦传球失误,被里基-卢比奥抢断 
直播员:(10:51) [森林狼] 里基-卢比奥传球失误,被安德鲁-博格特 抢断 
直播员:(10:42) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 接比诺-尤德利3.7米跳投得2分 (森林狼32-36雄鹿)
直播员:(10:23) [森林狼] 乔西-巴里亚接里基-卢比奥7.9米跳投得3分 (森林狼35-36雄鹿)
直播员:(10:01) [雄鹿] 琼-布洛克曼5.2米跳投不中 
直播员:(10:00) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦进攻篮板 
直播员:(09:58) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦0.3米上篮得分不中 
直播员:(09:56) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦进攻篮板 
直播员:(09:56) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦0.6米得2分 (森林狼35-38雄鹿)
直播员:(09:45) [森林狼] 威斯利-约翰逊接7.6米跳投得3分 (森林狼38-38雄鹿)
直播员:(09:24) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦0.6米上篮得分不中 
直播员:(09:22) [雄鹿] 琼-布洛克曼进攻篮板 
直播员:(09:22) [雄鹿] 琼-布洛克曼0.9米得2分 (森林狼38-40雄鹿)
直播员:(09:12) [森林狼] 乔西-巴里亚3米跳投不中 
直播员:(09:10) [雄鹿] 琼-布洛克曼防守篮板 
直播员:(09:04) [雄鹿] 比诺-尤德利3.4米跳投不中 
直播员:(09:02) [森林狼] 威斯利-约翰逊防守篮板 
直播员:(08:54) [森林狼] 达科-米利西奇0.6米上篮得2分 (森林狼40-40雄鹿)
直播员:(08:32) [雄鹿] 安德鲁-博格特 3米勾手投篮得2分 (森林狼40-42雄鹿)
直播员:(08:17) [森林狼] 乔西-巴里亚进攻 
直播员:(08:17) [森林狼] 乔西-巴里亚犯规 
直播员:(08:17) [森林狼]  
直播员:(08:17) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊换下琼-布洛克曼 
直播员:(08:17) [森林狼] 凯文-乐福换下威斯利-约翰逊 
直播员:(08:17) [森林狼] 迈克-比斯利换下安东尼-特里沃 
直播员:(08:00) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 3.4米跳投不中 
直播员:(07:59) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(07:42) [森林狼] 里基-卢比奥接乔西-巴里亚5.8米跳投得2分 (森林狼42-42雄鹿)
直播员:(07:25) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊1.2米跳投不中 
直播员:(07:23) [雄鹿] 安德鲁-博格特 进攻篮板 
直播员:(07:21) [雄鹿] 安德鲁-博格特 0.3米得2分 (森林狼42-44雄鹿)
直播员:(07:05) [森林狼] 达科-米利西奇1.5米勾手投篮不中 
直播员:(07:04) [雄鹿] 比诺-尤德利防守篮板 
直播员:(06:57) [雄鹿] 比诺-尤德利接肖恩-利文斯顿 2.1米跳投得2分 (森林狼42-46雄鹿)
直播员:(06:38) [森林狼] 达科-米利西奇进攻 
直播员:(06:38) [森林狼] 达科-米利西奇犯规 
直播员:(06:38) [森林狼] 卢克-里德诺换下乔西-巴里亚 
直播员:(06:17) [雄鹿] 安德鲁-博格特 接肖恩-利文斯顿 6.1米跳投得2分 (森林狼42-48雄鹿)
直播员:(06:03) [雄鹿] 安德鲁-博格特 对达科-米利西奇犯规 
直播员:(06:03) [雄鹿] 琼-雷尔换下安德鲁-博格特  
直播员:(06:03) [森林狼] 德里克-威廉姆斯换下达科-米利西奇 
直播员:(05:58) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦对凯文-乐福犯规 
直播员:(05:58) [雄鹿]  
直播员:(05:58) [雄鹿] 麦克-邓利维换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(05:58) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下肖恩-利文斯顿  
直播员:(05:58) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯换下比诺-尤德利 
直播员:(05:47) [雄鹿] 麦克-邓利维防守迈克-比斯利投篮犯规 
直播员:(05:47) [森林狼] 迈克-比斯利罚球2罚1中得1分 (森林狼43-48雄鹿)
直播员:(05:47) [森林狼] 迈克-比斯利罚球2罚2未中 
直播员:(05:46) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(05:33) [雄鹿] 麦克-邓利维传球失误,被抢断 
直播员:(05:23) [森林狼] 凯文-乐福7.3米跳投不中 
直播员:(05:22) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(05:03) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接2.7米跳投得2分 (森林狼43-50雄鹿)
直播员:(04:48) [森林狼] 凯文-乐福7米跳投不中 
直播员:(04:47) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(04:39) [雄鹿] 麦克-邓利维7.3米跳投不中 
直播员:(04:38) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(04:31) [森林狼] 迈克-比斯利走步 
直播员:(04:19) [森林狼] 卢克-里德诺防守斯蒂芬-杰克逊投篮犯规 
直播员:(04:19) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球2罚1未中 
直播员:(04:19) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(04:19) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊罚球2罚2中得1分 (森林狼43-51雄鹿)
直播员:(04:08) [森林狼] 迈克-比斯利进攻 
直播员:(04:08) [森林狼] 迈克-比斯利犯规 
直播员:(04:08) [森林狼] 威斯利-约翰逊换下迈克-比斯利 
直播员:(03:58) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊失误造成球出界 
直播员:(03:41) [森林狼] 凯文-乐福丢球 
直播员:(03:29) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.3米跳投不中 
直播员:(03:28) [森林狼] 里基-卢比奥防守篮板 
直播员:(03:16) [森林狼] 德里克-威廉姆斯传球失误,被拉里-桑德斯抢断 
直播员:(03:05) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接麦克-邓利维7.6米跳投得3分 (森林狼43-54雄鹿)
直播员:(02:47) [森林狼] 里基-卢比奥5.5米跳投不中 
直播员:(02:45) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(02:39) [雄鹿] 琼-雷尔丢球 
直播员:(02:38) [雄鹿] 麦克-邓利维对凯文-乐福犯规 
直播员:(02:38) [森林狼]  
直播员:(02:38) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下麦克-邓利维 
直播员:(02:38) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼44-54雄鹿)
直播员:(02:38) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2未中 
直播员:(02:35) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(02:21) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接2.1米跳投得2分 (森林狼44-56雄鹿)
直播员:(02:04) [森林狼] 卢克-里德诺接5.2米跳投得2分 (森林狼46-56雄鹿)
直播员:(01:49) [雄鹿] 拉里-桑德斯接布兰登-詹宁斯4米跳投得2分 (森林狼46-58雄鹿)
直播员:(01:33) [森林狼] 凯文-乐福4.6米跳投不中 
直播员:(01:32) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(01:14) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 3米跳投不中 
直播员:(01:13) [雄鹿] 琼-雷尔进攻篮板 
直播员:(01:10) [雄鹿] 琼-雷尔0.3米上篮得2分 (森林狼46-60雄鹿)
直播员:(01:00) [森林狼] 卢克-里德诺0.6米上篮得分不中 
直播员:(00:59.6) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(00:59.6) [森林狼] 凯文-乐福0.3米补篮不中 
直播员:(00:57.9) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(00:57.9) [森林狼] 凯文-乐福0.6米补篮不中 
直播员:(00:56.7) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(00:56.7) [森林狼] 凯文-乐福0.6米补篮不中 
直播员:(00:56.7) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(00:40.9) [森林狼] 威斯利-约翰逊4.9米跳投不中 
直播员:(00:39.5) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(00:35.1) [森林狼] 凯文-乐福0.3米上篮得2分 (森林狼48-60雄鹿)
直播员:(00:27.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯丢球 
直播员:(00:20.9) [森林狼] 里基-卢比奥传球失误,被琼-雷尔抢断 
直播员:(00:.2) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊5.8米跳投不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(00:00)第2节结束

直播员:(12:00)第3节开始

直播员:(11:49) [森林狼] 达科-米利西奇传球失误,被厄桑-伊利亚索瓦抢断 
直播员:(11:31) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米勾手投篮得2分 (森林狼48-62雄鹿)
直播员:(11:21) [森林狼] 凯文-乐福传球失误,被抢断 
直播员:(11:04) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.4米勾手投篮不中 
直播员:(11:03) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(10:42) [森林狼] 迈克-比斯利接卢克-里德诺4米跳投得2分 (森林狼50-62雄鹿)
直播员:(10:26) [森林狼] 迈克-比斯利对斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(10:13) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯8.8米跳投不中 
直播员:(10:12) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(10:02) [森林狼] 迈克-比斯利4.9米跳投不中 
直播员:(10:01) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(09:52) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦接布兰登-詹宁斯5.5米跳投得2分 (森林狼50-64雄鹿)
直播员:(09:40) [森林狼] 达科-米利西奇丢球 
直播员:(09:40) [森林狼] 达科-米利西奇对斯蒂芬-杰克逊犯规 
直播员:(09:32) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯接6.7米跳投得2分 (森林狼50-66雄鹿)
直播员:(09:11) [森林狼] 威斯利-约翰逊7.9米跳投不中 
直播员:(09:10) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守篮板 
直播员:(08:56) [雄鹿] 安德鲁-博格特 接4.9米跳投得2分 (森林狼50-68雄鹿)
直播员:(08:34) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(08:34) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼51-68雄鹿)
直播员:(08:34) [雄鹿] 拉里-桑德斯换下厄桑-伊利亚索瓦 
直播员:(08:34) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2未中 
直播员:(08:33) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(08:21) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接布兰登-詹宁斯6.1米跳投得2分 (森林狼51-70雄鹿)
直播员:(08:07) [森林狼] 凯文-乐福接3.7米跳投得2分 (森林狼53-70雄鹿)
直播员:(07:45) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯6.4米跳投不中 
直播员:(07:43) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(07:35) [森林狼] 卢克-里德诺接4.9米跳投得2分 (森林狼55-70雄鹿)
直播员:(07:12) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊接麦克-邓利维7.6米跳投得3分 (森林狼55-73雄鹿)
直播员:(06:55) [森林狼] 达科-米利西奇传球失误,被麦克-邓利维抢断 
直播员:(06:50) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.6米上篮得2分 (森林狼55-75雄鹿)
直播员:(06:47) [森林狼]  
直播员:(06:34) [森林狼] 卢克-里德诺接3.7米跳投得2分 (森林狼57-75雄鹿)
直播员:(06:19) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊4.6米跳投不中 
直播员:(06:18) [雄鹿] 拉里-桑德斯进攻篮板 
直播员:(06:13) [雄鹿] 麦克-邓利维5.5米跳投不中 
直播员:(06:12) [森林狼] 迈克-比斯利防守篮板 
直播员:(05:59) [森林狼] 威斯利-约翰逊6.1米跳投不中 
直播员:(05:57) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守篮板 
直播员:(05:46) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.7米跳投不中 
直播员:(05:44) [雄鹿] 麦克-邓利维进攻篮板 
直播员:(05:44) [雄鹿] 麦克-邓利维0.6米补篮不中 
直播员:(05:41) [森林狼] 威斯利-约翰逊防守篮板 
直播员:(05:37) [森林狼] 凯文-乐福7.9米跳投不中 
直播员:(05:37) [雄鹿] 麦克-邓利维防守篮板 
直播员:(05:30) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯脚踏边线出界 
直播员:(05:20) [森林狼] 卢克-里德诺1.2米跑动中上篮得2分 (森林狼59-75雄鹿)
直播员:(04:56) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.1米勾手投篮不中 
直播员:(04:54) [森林狼] 威斯利-约翰逊防守篮板 
直播员:(04:45) [森林狼] 达科-米利西奇3.7米跳投不中 
直播员:(04:44) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(04:38) [森林狼] 威斯利-约翰逊7.9米跳投不中 
直播员:(04:37) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(04:18) [雄鹿] 安德鲁-博格特 4.3米勾手投篮不中 
直播员:(04:17) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯进攻篮板 
直播员:(04:14) [雄鹿] 拉里-桑德斯上篮得分不中 
直播员:(04:12) [雄鹿] 安德鲁-博格特 进攻篮板 
直播员:(04:08) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯7.6米跳投不中 
直播员:(04:07) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(04:03) [森林狼] 迈克-比斯利传球失误,被麦克-邓利维抢断 
直播员:(04:00) [雄鹿]  
直播员:(04:00) [雄鹿] 琼-雷尔换下麦克-邓利维 
直播员:(04:00) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下安德鲁-博格特  
直播员:(04:00) [雄鹿] 比诺-尤德利换下布兰登-詹宁斯 
直播员:(04:00) [森林狼] 安东尼-特里沃换下迈克-比斯利 
直播员:(03:46) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊6.4米跳投不中 
直播员:(03:45) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(03:33) [森林狼] 卢克-里德诺传球失误,被拉里-桑德斯抢断 
直播员:(03:28) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 传球失误,被卢克-里德诺抢断 
直播员:(03:23) [森林狼] 威斯利-约翰逊传球失误,被琼-雷尔抢断 
直播员:(03:04) [雄鹿] 拉里-桑德斯9.1米跳投不中 
直播员:(03:02) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(02:51) [森林狼] 卢克-里德诺传球失误,被拉里-桑德斯抢断 
直播员:(02:45) [森林狼] 达科-米利西奇对琼-雷尔犯规 
直播员:(02:45) [雄鹿] 琼-雷尔罚球2罚1中得1分 (森林狼59-76雄鹿)
直播员:(02:45) [雄鹿] 麦克-邓利维换下斯蒂芬-杰克逊 
直播员:(02:45) [森林狼] 德里克-威廉姆斯换下达科-米利西奇 
直播员:(02:45) [雄鹿] 琼-雷尔罚球2罚2中得1分 (森林狼59-77雄鹿)
直播员:(02:21) [森林狼] 安东尼-特里沃6.1米跳投不中 
直播员:(02:20) [雄鹿] 麦克-邓利维防守篮板 
直播员:(02:12) [雄鹿] 比诺-尤德利接4米跳投得2分 (森林狼59-79雄鹿)
直播员:(01:56) [森林狼] 威斯利-约翰逊接卢克-里德诺7.9米跳投得3分 (森林狼62-79雄鹿)
直播员:(01:43) [雄鹿] 拉里-桑德斯走步 
直播员:(01:24) [森林狼] 凯文-乐福失误造成球出界 
直播员:(01:12) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 3.7米跳投不中 
直播员:(01:11) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(01:01) [森林狼] 凯文-乐福0.6米上篮得2分 (森林狼64-79雄鹿)
直播员:(01:01) [雄鹿] 拉里-桑德斯防守凯文-乐福投篮犯规 
直播员:(01:01) [雄鹿] 安德鲁-博格特 换下拉里-桑德斯 
直播员:(01:01) [森林狼] 乔西-巴里亚换下威斯利-约翰逊 
直播员:(01:01) [森林狼] 凯文-乐福罚球1罚1中得1分 (森林狼65-79雄鹿)
直播员:(00:42.9) [雄鹿] 麦克-邓利维3.4米跳投不中 
直播员:(00:40.9) [森林狼] 德里克-威廉姆斯防守篮板 
直播员:(00:34.9) [森林狼] 卢克-里德诺接7.9米跳投得3分 (森林狼68-79雄鹿)
直播员:(00:13.9) [雄鹿] 比诺-尤德利7.9米跳投不中 
直播员:(00:12.8) [森林狼] 德里克-威廉姆斯防守篮板 
直播员:(00:2.9) [森林狼] 乔西-巴里亚2.4米跳投不中 
直播员:(00:1.7) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(00:00)第3节结束

直播员:(12:00)第4节开始

直播员:(11:48) [森林狼] 凯文-乐福对安德鲁-博格特 犯规 
直播员:(11:48) [森林狼] 达科-米利西奇换下凯文-乐福 
直播员:(11:40) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.1米勾手投篮不中 
直播员:(11:38) [森林狼] 德里克-威廉姆斯防守篮板 
直播员:(11:18) [森林狼] 达科-米利西奇三秒违例 
直播员:(10:57) [雄鹿] 琼-雷尔接麦克-邓利维4.3米跳投得2分 (森林狼68-81雄鹿)
直播员:(10:36) [森林狼] 乔西-巴里亚5.8米跳投不中 
直播员:(10:35) [雄鹿] 防守篮板 
直播员:(10:15) [雄鹿] 琼-雷尔3.4米跳投不中 
直播员:(10:14) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(10:05) [雄鹿] 麦克-邓利维对德里克-威廉姆斯犯规 
直播员:(10:00) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 防守里基-卢比奥投篮犯规 
直播员:(10:00) [森林狼] 里基-卢比奥罚球2罚1中得1分 (森林狼69-81雄鹿)
直播员:(10:00) [森林狼] 里基-卢比奥罚球2罚2中得1分 (森林狼70-81雄鹿)
直播员:(09:43) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米勾手投篮不中 
直播员:(09:42) [森林狼] 安东尼-特里沃防守篮板 
直播员:(09:38) [雄鹿] 比诺-尤德利防守德里克-威廉姆斯投篮犯规 
直播员:(09:38) [雄鹿] 安德鲁-博格特 技术犯规 
直播员:(09:38) [森林狼] 里基-卢比奥技术犯规罚球未中 
直播员:(09:38) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(09:38) [森林狼] 德里克-威廉姆斯罚球2罚1中得1分 (森林狼71-81雄鹿)
直播员:(09:38) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯换下肖恩-利文斯顿  
直播员:(09:38) [森林狼] 德里克-威廉姆斯罚球2罚2未中 
直播员:(09:36) [森林狼] 安东尼-特里沃进攻篮板 
直播员:(09:35) [雄鹿] 安德鲁-博格特 对安东尼-特里沃犯规 
直播员:(09:29) [森林狼] 德里克-威廉姆斯走步 
直播员:(09:16) [雄鹿] 琼-雷尔5.8米跳投不中 
直播员:(09:14) [森林狼] 达科-米利西奇防守篮板 
直播员:(09:04) [森林狼] 达科-米利西奇0.6米上篮得2分 (森林狼73-81雄鹿)
直播员:(08:48) [森林狼] 达科-米利西奇防守安德鲁-博格特 投篮犯规 
直播员:(08:48) [森林狼]  
直播员:(08:48) [森林狼] 凯文-乐福换下达科-米利西奇 
直播员:(08:48) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊换下琼-雷尔 
直播员:(08:48) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦换下比诺-尤德利 
直播员:(08:48) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚1未中 
直播员:(08:48) [雄鹿] 进攻篮板 
直播员:(08:48) [雄鹿] 安德鲁-博格特 罚球2罚2中得1分 (森林狼73-82雄鹿)
直播员:(08:40) [森林狼] 里基-卢比奥丢球 
直播员:(08:35) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯0.3米上篮得2分 (森林狼73-84雄鹿)
直播员:(08:23) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊对乔西-巴里亚犯规 
直播员:(08:23) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚1中得1分 (森林狼74-84雄鹿)
直播员:(08:23) [森林狼] 迈克-比斯利换下德里克-威廉姆斯 
直播员:(08:23) [森林狼] 乔西-巴里亚罚球2罚2中得1分 (森林狼75-84雄鹿)
直播员:(08:05) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.6米跳投不中 
直播员:(08:04) [森林狼] 里基-卢比奥防守篮板 
直播员:(07:54) [森林狼] 乔西-巴里亚4.6米跳投不中 
直播员:(07:53) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊防守篮板 
直播员:(07:42) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊传球失误,被乔西-巴里亚抢断 
直播员:(07:38) [森林狼] 乔西-巴里亚0.3米上篮得分不中 
直播员:(07:37) [森林狼] 安东尼-特里沃进攻篮板 
直播员:(07:35) [森林狼] 安东尼-特里沃传球失误,被抢断 
直播员:(07:22) [雄鹿] 麦克-邓利维7.6米跳投不中 
直播员:(07:20) [森林狼] 迈克-比斯利防守篮板 
直播员:(07:01) [森林狼] 凯文-乐福0.6米上篮得分不中 
直播员:(06:59) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(06:50) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊7.3米跳投不中 
直播员:(06:49) [森林狼] 乔西-巴里亚防守篮板 
直播员:(06:46) [森林狼] 迈克-比斯利0.6米上篮得2分 (森林狼77-84雄鹿)
直播员:(06:46) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守迈克-比斯利投篮犯规 
直播员:(06:46) [森林狼] 卢克-里德诺换下乔西-巴里亚 
直播员:(06:46) [森林狼] 迈克-比斯利罚球1罚1未中 
直播员:(06:45) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(06:30) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊0.3米上篮得2分 (森林狼77-86雄鹿)
直播员:(06:14) [森林狼] 凯文-乐福7.6米跳投不中 
直播员:(06:11) [雄鹿] 安德鲁-博格特 防守篮板 
直播员:(06:05) [雄鹿]  
直播员:(05:53) [雄鹿] 安德鲁-博格特 2.7米勾手投篮不中 
直播员:(05:52) [雄鹿] 麦克-邓利维进攻篮板 
直播员:(05:52) [森林狼] 卢克-里德诺失球 
直播员:(05:45) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.5米勾手投篮得2分 (森林狼77-88雄鹿)
直播员:(05:29) [森林狼] 迈克-比斯利0.6米上篮得2分 (森林狼79-88雄鹿)
直播员:(05:09) [雄鹿] 安德鲁-博格特 1.8米勾手投篮不中 
直播员:(05:08) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(04:59) [森林狼] 里基-卢比奥上篮得2分 (森林狼81-88雄鹿)
直播员:(04:49) [森林狼] 里基-卢比奥防守布兰登-詹宁斯投篮犯规 
直播员:(04:49) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (森林狼81-89雄鹿)
直播员:(04:49) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 换下麦克-邓利维 
直播员:(04:49) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2中得1分 (森林狼81-90雄鹿)
直播员:(04:37) [森林狼] 凯文-乐福接里基-卢比奥5.8米跳投得2分 (森林狼83-90雄鹿)
直播员:(04:26) [森林狼] 里基-卢比奥防守布兰登-詹宁斯投篮犯规 
直播员:(04:26) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (森林狼83-91雄鹿)
直播员:(04:26) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2中得1分 (森林狼83-92雄鹿)
直播员:(04:14) [雄鹿] 斯蒂芬-杰克逊对迈克-比斯利犯规 
直播员:(04:14) [森林狼] 迈克-比斯利罚球2罚1未中 
直播员:(04:14) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(04:14) [森林狼] 迈克-比斯利罚球2罚2中得1分 (森林狼84-92雄鹿)
直播员:(03:59) [森林狼] 卢克-里德诺界内 
直播员:(03:59) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (森林狼84-93雄鹿)
直播员:(03:59) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2中得1分 (森林狼84-94雄鹿)
直播员:(03:37) [森林狼] 卢克-里德诺接里基-卢比奥6.4米跳投得2分 (森林狼86-94雄鹿)
直播员:(03:16) [雄鹿] 安德鲁-博格特 传球失误,被抢断 
直播员:(02:59) [森林狼] 卢克-里德诺5.2米跳投不中 
直播员:(02:58) [森林狼] 迈克-比斯利进攻篮板 
直播员:(02:52) [森林狼] 迈克-比斯利接7米跳投得3分 (森林狼89-94雄鹿)
直播员:(02:36) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 2.7米跳投不中 
直播员:(02:34) [森林狼] 迈克-比斯利防守篮板 
直播员:(02:28) [森林狼]  
直播员:(02:14) [森林狼] 迈克-比斯利1.5米跳投不中 
直播员:(02:12) [森林狼] 迈克-比斯利进攻篮板 
直播员:(02:10) [森林狼] 迈克-比斯利3.4米跳投不中 
直播员:(02:09) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(02:09) [森林狼] 凯文-乐福0.6米补篮不中 
直播员:(02:08) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(02:08) [雄鹿] 安德鲁-博格特 对凯文-乐福犯规 
直播员:(02:08) [雄鹿] 琼-雷尔换下安德鲁-博格特  
直播员:(02:08) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1未中 
直播员:(02:08) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(02:08) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼90-94雄鹿)
直播员:(01:53) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯5.8米跳投不中 
直播员:(01:52) [森林狼] 迈克-比斯利防守篮板 
直播员:(01:41) [森林狼] 迈克-比斯利接里基-卢比奥4.6米跳投得2分 (森林狼92-94雄鹿)
直播员:(01:41) [雄鹿]  
直播员:(01:17) [雄鹿] 琼-雷尔0.6米大力扣篮得2分 (森林狼92-96雄鹿)
直播员:(01:17) [森林狼] 安东尼-特里沃防守琼-雷尔投篮犯规 
直播员:(01:17) [雄鹿] 琼-雷尔罚球1罚1中得1分 (森林狼92-97雄鹿)
直播员:(01:07) [雄鹿] 琼-雷尔防守卢克-里德诺投篮犯规 
直播员:(01:07) [森林狼] 卢克-里德诺罚球2罚1中得1分 (森林狼93-97雄鹿)
直播员:(01:07) [森林狼] 卢克-里德诺罚球2罚2未中 
直播员:(01:06) [森林狼] 进攻篮板 
直播员:(00:52.3) [雄鹿] 肖恩-利文斯顿 脚踢球 
直播员:(00:52.3) [森林狼]  
直播员:(00:45.9) [森林狼] 迈克-比斯利5.5米跳投不中 
直播员:(00:43.9) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯防守篮板 
直播员:(00:41.3) [森林狼] 安东尼-特里沃对布兰登-詹宁斯犯规 
直播员:(00:41.3) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚1中得1分 (森林狼93-98雄鹿)
直播员:(00:41.3) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯罚球2罚2未中 
直播员:(00:40.9) [森林狼] 凯文-乐福防守篮板 
直播员:(00:30.9) [森林狼] 迈克-比斯利5.5米跳投不中 
直播员:(00:29.7) [森林狼] 凯文-乐福进攻篮板 
直播员:(00:29.7) [雄鹿] 厄桑-伊利亚索瓦失球 
直播员:(00:29.7) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚1中得1分 (森林狼94-98雄鹿)
直播员:(00:29.7) [森林狼] 凯文-乐福罚球2罚2中得1分 (森林狼95-98雄鹿)
直播员:(00:9.8) [雄鹿] 布兰登-詹宁斯4.3米跳投不中 
直播员:(00:7.7) [森林狼] 里基-卢比奥防守篮板 
直播员:(00:7.2) [森林狼]  
直播员:(00:7.2) [森林狼] 威斯利-约翰逊换下里基-卢比奥 
直播员:(00:2.9) [森林狼] 凯文-乐福7.9米跳投不中 
直播员:(00:1.2) [雄鹿] 琼-雷尔防守篮板 
直播员:(00:00)第4节结束

直播员:(00:00)比赛结束

本场数据

最新得分:森林狼

凯文-乐福 1分
得分 31 | 犯规 1

各项最高 森林狼 雄鹿
得分 乐福31 詹宁斯24
篮板 乐福20 博格特 9
助攻 巴里亚4 邓利维8
抢断 卢比奥3 杰克逊3
盖帽 乐福0 雷尔2
分项 森林狼 雄鹿
得分 95 98
篮板 54 45
投篮命中率 .400 .426
罚球命中率 .733 .800
三分命中率 .429 .125
跳投成功 15 22
扣篮成功 2 1
上篮成功 10 11
补篮成功 1 3
勾手成功 0 3
中压哨球 0 0
技术犯规 0 1
恶意犯规 0 0
犯满离场 1 1
被逐出场 0 0