sohu_logo
雄鹿

2019-04-01 00:30:00 开始比赛

球队
雄鹿
老鹰
第1节 第2节 第3节 第4节
43 28 26 25
26 42 30 24
加时赛
1
13
14
总比分
135
136
实况: 比赛结束
老鹰
这里显示flash

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
斯特林-布朗 33 10-22 5-10 2-2 2 9 3 2 3 1 2 27
蒂姆-弗雷泽尔 53 8-17 2-7 2-2 5 7 15 5 1 0 4 20
布鲁克-洛佩兹 27 5-12 3-8 6-6 0 6 3 2 1 0 3 19
邦齐-科尔森 41 5-18 1-9 4-4 5 16 2 1 1 1 2 15
D.J.威尔森 34 4-11 2-4 2-2 1 7 5 1 0 0 4 12
乔治-希尔 25 7-15 2-7 2-2 3 6 1 1 0 1 1 18
帕特-考诺顿 28 6-14 1-7 4-5 5 12 1 1 0 0 1 17
厄桑-伊利亚索瓦 21 3-7 1-3 0-0 1 8 0 3 0 0 3 7
尼古拉-米罗蒂奇
丹特-迪文森佐
埃里克-布莱德索
扬尼斯-阿德托昆博
克里斯-米德尔顿
保罗-加索尔
托尼-斯内尔
马尔科姆-布罗格登
总 计 0 48-116 17-55 22-23 22 76 30 16 6 3 20 135
百分比 41.4 30.9 95.7 球队篮板:76

老鹰

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
贾斯丁-安德森 30 9-16 4-8 2-4 5 12 3 1 2 0 0 24
亚历克斯-莱恩 26 10-15 3-6 0-0 2 6 0 3 0 0 1 23
约翰?科林斯 38 9-14 3-5 2-5 3 12 4 0 0 3 1 23
特雷-杨 35 5-19 2-9 0-0 1 5 16 1 2 0 2 12
凯文-休特 29 3-9 3-6 0-0 2 3 4 1 0 1 0 9
德安德鲁-本布里 21 5-10 2-6 4-6 1 6 3 1 3 1 0 16
文斯-卡特 19 3-11 1-8 2-2 0 2 0 0 1 1 1 9
杰伦-亚当斯 17 3-7 2-6 0-0 0 2 2 2 1 1 3 8
德永塔-戴维斯 21 3-6 0-1 0-0 1 6 1 0 0 2 2 6
肯特-巴兹莫尔 24 2-11 2-6 0-0 0 4 3 0 1 1 3 6
托里恩-普林斯
奥马里-斯皮尔曼
亚历克斯-珀伊斯瑞斯
德维恩-戴德蒙
米尔斯-普拉姆利
总 计 0 52-118 22-61 10-17 15 66 36 9 10 10 13 136
百分比 44.1 36.1 58.8 球队篮板:66

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00)第1节开始

直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 亚历克斯 莱恩) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 对阵 亚历克斯 莱恩 (蒂姆 弗雷泽 获得控球权) 
直播员:(11:43) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(11:23) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(11:18) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(11:18) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分球进 
直播员:(11:15) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分不中 
直播员:(11:11) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(11:05) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分球进 
直播员:(10:49) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(10:46) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(10:39) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分球进 
直播员:(10:24) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分不中 
直播员:(10:21) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(10:15) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(10:00) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分不中 
直播员:(09:57) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(09:54) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分球进 
直播员:(09:46) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分球进 
直播员:(09:45) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(09:20) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(09:04) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分不中 
直播员:(09:00) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(08:48) [老鹰] 凯文 赫尔特 失误(传球失误) 
直播员:(08:43) [老鹰] 约翰 科林斯投篮犯规 
直播员:(08:43) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:43) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(08:29) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 失误(丢球) 
直播员:(08:19) [雄鹿] D.J.威尔逊 三分球进 
直播员:(08:06) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(08:00) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(07:54) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(07:41) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分不中 
直播员:(07:39) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(07:37) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(07:29) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(07:26) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(07:25) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(07:23) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(07:13) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分不中 
直播员:(07:10) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:10) [] 暂停 
直播员:(07:10) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 艾尔森 伊利亚索瓦; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(07:01) [] 暂停 
直播员:(07:01) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; 约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 特雷 扬; 文斯 卡特) 
直播员:(06:57) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(06:46) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(06:43) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(06:34) [老鹰] 文斯 卡特投篮犯规 
直播员:(06:34) [雄鹿] 邦齐 科尔森 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:34) [雄鹿] 邦齐 科尔森 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:34) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(06:22) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(06:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(06:15) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(06:15) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; 约翰 科林斯; 特雷 扬; 德安德鲁 本布里; 文斯 卡特) 
直播员:(06:06) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦投篮犯规 
直播员:(06:06) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:06) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(06:04) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(05:51) [雄鹿] 乔治 希尔 三分球进 
直播员:(05:27) [雄鹿] 邦齐 科尔森 踢球违例 
直播员:(05:25) [老鹰] 特雷 扬 三分球进 
直播员:(05:11) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 三分不中 
直播员:(05:09) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(05:06) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(05:02) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:57) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分不中 
直播员:(04:54) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(04:50) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(04:47) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(04:42) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(04:35) [雄鹿] 乔治 希尔 个人犯规 
直播员:(04:33) [老鹰] 特雷 扬 三分球进 
直播员:(04:18) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分球进 
直播员:(04:12) [老鹰] 特雷 扬 失误(界外) 
直播员:(03:57) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分球进 
直播员:(03:40) [] 暂停 
直播员:(03:38) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(03:34) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(03:33) [老鹰] 德安德鲁 本布里 两分球进 
直播员:(03:13) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分不中 
直播员:(03:10) [老鹰] 文斯 卡特 篮板球 
直播员:(03:05) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(02:50) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分不中 
直播员:(02:47) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:39) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 失误(走步违例) 
直播员:(02:39) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; Jaylen Adams; 德安德鲁 本布里; 文斯 卡特; 德扬泰 戴维斯) 
直播员:(02:29) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(02:26) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(02:17) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔投篮犯规 
直播员:(02:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(02:17) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(02:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(02:15) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(02:08) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 个人犯规 
直播员:(02:02) [老鹰] Jaylen Adams 失误(界外) 
直播员:(02:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(01:46) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(01:21) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分不中 
直播员:(01:19) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(01:19) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 个人犯规 
直播员:(01:14) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 两分不中 
直播员:(01:11) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(00:59) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分不中 
直播员:(00:56) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 篮板球 
直播员:(00:54) [] 暂停 
直播员:(00:49) [老鹰] Jaylen Adams 三分球进 
直播员:(00:33) [雄鹿] D.J.威尔逊 三分不中 
直播员:(00:30) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(00:10) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分球进 
直播员:(00:04) [雄鹿] 帕特 康诺顿 失误(传球失误) 
直播员:(00:00) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分不中 
直播员:(00:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00)第2节开始

直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (凯文 赫尔特; Jaylen Adams; 德安德鲁 本布里; 文斯 卡特; 德扬泰 戴维斯) 
直播员:(11:48) [老鹰] Jaylen Adams 三分不中 
直播员:(11:44) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(11:36) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分不中 
直播员:(11:32) [老鹰] Jaylen Adams 篮板球 
直播员:(11:31) [老鹰] Jaylen Adams 失误(丢球) 
直播员:(11:16) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分不中 
直播员:(11:13) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(11:09) [老鹰] 德安德鲁 本布里 两分球进 
直播员:(10:45) [雄鹿] 斯特林 布朗 失误(传球失误) 
直播员:(10:40) [老鹰] 文斯 卡特 两分球进 
直播员:(10:28) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分球进 
直播员:(10:13) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(10:10) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(10:04) [老鹰] Jaylen Adams 三分不中 
直播员:(10:01) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(09:56) [老鹰] Jaylen Adams投篮犯规 
直播员:(09:56) [雄鹿] 邦齐 科尔森 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(09:56) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (凯文 赫尔特; Jaylen Adams; 德安德鲁 本布里; 亚历克斯 莱恩; 文斯 卡特) 
直播员:(09:56) [雄鹿] 邦齐 科尔森 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(09:43) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分球进 
直播员:(09:32) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(09:29) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(09:24) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 失误(丢球) 
直播员:(09:23) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(丢球) 
直播员:(09:17) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(09:03) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(08:59) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(08:50) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(08:47) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(08:41) [老鹰] Jaylen Adams 三分球进 
直播员:(08:39) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(08:39) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 乔治 希尔; D.J.威尔逊; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(08:39) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; Jaylen Adams; 贾斯汀 安德森; 亚历克斯 莱恩) 
直播员:(08:21) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(08:08) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(08:01) [雄鹿] 邦齐 科尔森 进攻犯规 
直播员:(08:01) [雄鹿] 邦齐 科尔森 失误(失误) 
直播员:(07:44) [老鹰] Jaylen Adams 三分不中 
直播员:(07:41) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(07:37) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分不中 
直播员:(07:31) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(07:24) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(07:06) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分球进 
直播员:(06:53) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分球进 
直播员:(06:37) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(06:34) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(06:25) [雄鹿] 乔治 希尔 三分球进 
直播员:(06:12) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(05:56) [老鹰] Jaylen Adams投篮犯规 
直播员:(05:56) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 艾尔森 伊利亚索瓦; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(05:56) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 亚历克斯 莱恩) 
直播员:(05:56) [雄鹿] D.J.威尔逊 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:56) [雄鹿] D.J.威尔逊 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:38) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(05:25) [雄鹿] D.J.威尔逊 进攻犯规 
直播员:(05:25) [雄鹿] D.J.威尔逊 失误(失误) 
直播员:(05:25) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 艾尔森 伊利亚索瓦; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(05:16) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分不中 
直播员:(05:13) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(05:11) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(05:08) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(05:08) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分球进 
直播员:(05:00) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分不中 
直播员:(04:56) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:50) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:47) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(04:40) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 失误(传球失误) 
直播员:(04:37) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(04:28) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分不中 
直播员:(04:25) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(04:24) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分不中 
直播员:(04:22) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(04:20) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 进攻犯规 
直播员:(04:20) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 失误(失误) 
直播员:(04:12) [雄鹿] 帕特 康诺顿投篮犯规 
直播员:(04:12) [老鹰] 贾斯汀 安德森 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:12) [老鹰] 贾斯汀 安德森 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:05) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(04:02) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(03:56) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(03:39) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(03:27) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分不中 
直播员:(03:24) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(03:18) [老鹰] 特雷 扬投篮犯规 
直播员:(03:18) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:18) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:01) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分球进 
直播员:(02:53) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分球进 
直播员:(02:49) [雄鹿] 斯特林 布朗 个人犯规 
直播员:(02:49) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(02:34) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分不中 
直播员:(02:31) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分球进 
直播员:(02:31) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(02:19) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(02:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:13) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(02:10) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(02:07) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分不中 
直播员:(02:01) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(01:58) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦投篮犯规 
直播员:(01:58) [老鹰] 贾斯汀 安德森 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(01:58) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(01:58) [老鹰] 贾斯汀 安德森 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:56) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(01:42) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(01:39) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(01:36) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(01:16) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分球进 
直播员:(01:07) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分球进 
直播员:(00:55) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分不中 
直播员:(00:53) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:41) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分不中 
直播员:(00:37) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(00:37) [雄鹿] 乔治 希尔 两分不中 
直播员:(00:36) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(00:33) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(00:25) [] 暂停 
直播员:(00:14) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(00:12) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:12) [] 暂停 
直播员:(00:11) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分不中 
直播员:(00:07) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(00:04) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(00:03) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(00:03) [] 暂停 
直播员:(00:03) [老鹰] 特雷 扬 技术犯规 
直播员:(00:03) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(00:02) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 三分不中 
直播员:(00:02) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(00:00) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(00:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(11:46) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(11:32) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(11:28) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(11:10) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分不中 
直播员:(11:06) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(11:00) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(10:57) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(10:49) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分球进 
直播员:(10:33) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(10:22) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(10:19) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(10:14) [雄鹿] D.J.威尔逊 三分球进 
直播员:(09:59) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(09:55) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(09:44) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(09:44) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(09:32) [老鹰] 约翰 科林斯 三分不中 
直播员:(09:28) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(09:21) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(传球失误) 
直播员:(09:11) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分不中 
直播员:(09:10) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(09:10) [雄鹿] D.J.威尔逊 个人犯规 
直播员:(09:01) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分球进 
直播员:(08:44) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(08:31) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分不中 
直播员:(08:28) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(08:20) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分不中 
直播员:(08:17) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(08:14) [雄鹿] 邦齐 科尔森投篮犯规 
直播员:(08:14) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(08:14) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:14) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(08:12) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(08:00) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(07:54) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(07:54) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分不中 
直播员:(07:53) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(07:46) [雄鹿] 斯特林 布朗 个人犯规 
直播员:(07:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 
直播员:(07:41) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:41) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(07:39) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(07:34) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(07:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:34) [] 暂停 
直播员:(07:25) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分球进 
直播员:(07:09) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(06:56) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(06:52) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(06:46) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(06:43) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(06:39) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(06:35) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(06:31) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(06:30) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(06:30) [] 暂停 
直播员:(06:30) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分球进 
直播员:(06:10) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(05:59) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(05:52) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分不中 
直播员:(05:50) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(05:43) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分球进 
直播员:(05:28) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分不中 
直播员:(05:28) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(05:23) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分不中 
直播员:(05:22) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(05:21) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(05:21) [老鹰] 特雷 扬投篮犯规 
直播员:(05:21) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(05:10) [] 暂停 
直播员:(05:00) [老鹰] 文斯 卡特 三分球进 
直播员:(04:54) [老鹰] Jaylen Adams投篮犯规 
直播员:(04:54) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:54) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:37) [老鹰] 文斯 卡特 两分球进 
直播员:(04:21) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(04:12) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(04:05) [老鹰] 德安德鲁 本布里 两分球进 
直播员:(03:58) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(传球失误) 
直播员:(03:52) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(03:48) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(03:41) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(03:30) [老鹰] Jaylen Adams 三分不中 
直播员:(03:27) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(03:08) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分不中 
直播员:(03:04) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 篮板球 
直播员:(02:52) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 两分不中 
直播员:(02:47) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(02:34) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(02:33) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(02:18) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分不中 
直播员:(02:13) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(02:00) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(01:50) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(01:45) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(01:39) [] 暂停 
直播员:(01:32) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(01:29) [老鹰] 文斯 卡特 篮板球 
直播员:(01:24) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 两分不中 
直播员:(01:19) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(01:09) [雄鹿] 乔治 希尔 失误(传球失误) 
直播员:(01:04) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分不中 
直播员:(01:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(01:02) [] 暂停 
直播员:(00:52) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(00:49) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 篮板球 
直播员:(00:40) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 个人犯规 
直播员:(00:40) [老鹰] 文斯 卡特 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:40) [老鹰] 文斯 卡特 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:28) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(00:08) [老鹰] 德安德鲁 本布里 三分不中 
直播员:(00:05) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(00:02) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分不中 
直播员:(00:01) [老鹰] Jaylen Adams 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00)第4节开始

直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; 凯文 赫尔特; Jaylen Adams; 文斯 卡特; 德扬泰 戴维斯) 
直播员:(11:45) [老鹰] 德扬泰 戴维斯投篮犯规 
直播员:(11:45) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:45) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(11:31) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 两分球进 
直播员:(11:13) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(传球失误) 
直播员:(11:07) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 两分不中 
直播员:(11:04) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(11:04) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 两分不中 
直播员:(11:03) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(11:00) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(11:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(11:00) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分不中 
直播员:(10:59) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(10:57) [] 暂停 
直播员:(10:45) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(10:42) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(10:29) [老鹰] Jaylen Adams 两分球进 
直播员:(10:08) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分球进 
直播员:(09:50) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分不中 
直播员:(09:47) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(09:38) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分不中 
直播员:(09:33) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 篮板球 
直播员:(09:25) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 两分不中 
直播员:(09:23) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(09:20) [雄鹿] 邦齐 科尔森 两分球进 
直播员:(09:05) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(09:01) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(08:50) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(08:51) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(08:50) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(08:37) [老鹰] 文斯 卡特 两分不中 
直播员:(08:34) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(08:31) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 个人犯规 
直播员:(08:31) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(08:31) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; 约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 特雷 扬; 德扬泰 戴维斯) 
直播员:(08:18) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔投篮犯规 
直播员:(08:18) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:18) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(08:07) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(07:45) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(07:28) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(07:28) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(07:21) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(07:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(07:13) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(07:04) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(07:04) [雄鹿] 邦齐 科尔森 篮板球 
直播员:(06:58) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(06:58) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 艾尔森 伊利亚索瓦; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(06:53) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(06:53) [老鹰] 德扬泰 戴维斯投篮犯规 
直播员:(06:53) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(06:41) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(06:31) [雄鹿] D.J.威尔逊 三分不中 
直播员:(06:29) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 篮板球 
直播员:(06:24) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 三分不中 
直播员:(06:19) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(06:06) [雄鹿] 乔治 希尔 两分不中 
直播员:(06:03) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(06:01) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 两分球进 
直播员:(05:41) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 踢球违例 
直播员:(05:38) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (肯特 贝兹莫尔; 约翰 科林斯; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 德扬泰 戴维斯) 
直播员:(05:38) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 失误(走步违例) 
直播员:(05:33) [老鹰] 肯特 贝兹莫尔 两分不中 
直播员:(05:31) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(05:19) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(05:15) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(05:11) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(丢球) 
直播员:(05:09) [雄鹿] D.J.威尔逊 个人犯规 
直播员:(05:01) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(04:42) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 三分不中 
直播员:(04:40) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(04:37) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(04:33) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(04:29) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(04:26) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:26) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(04:25) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(04:25) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(界外) 
直播员:(04:25) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; D.J.威尔逊; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(04:13) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:06) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(03:47) [雄鹿] 乔治 希尔 两分不中 
直播员:(03:44) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(03:38) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(03:18) [老鹰] 德扬泰 戴维斯 两分球进 
直播员:(03:17) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:17) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (邦齐 科尔森; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(03:17) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 德安德鲁 本布里; 亚历克斯 莱恩) 
直播员:(03:02) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(03:00) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(03:00) [老鹰] 贾斯汀 安德森 失误(界外) 
直播员:(02:54) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(02:51) [老鹰] 德安德鲁 本布里 篮板球 
直播员:(02:41) [老鹰] 贾斯汀 安德森 两分球进 
直播员:(02:19) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(02:17) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(02:00) [老鹰] 德安德鲁 本布里 失误(传球失误) 
直播员:(01:56) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(01:51) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(01:45) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:40) [雄鹿] 邦齐 科尔森 三分不中 
直播员:(01:37) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(01:30) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分不中 
直播员:(01:27) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(01:12) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(01:12) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(01:12) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(01:04) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 个人犯规 
直播员:(00:59) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(00:53) [雄鹿] 斯特林 布朗 失误(丢球) 
直播员:(00:48) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 
直播员:(00:48) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:48) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(00:48) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:30) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(00:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(00:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(00:30) [] 暂停 
直播员:(00:30) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(00:26) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(00:24) [老鹰] 约翰 科林斯 三分不中 
直播员:(00:21) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(00:19) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分球进 
直播员:(00:02) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(00:02) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(05:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(05:00) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 对阵 亚历克斯 莱恩 (艾尔森 伊利亚索瓦 获得控球权) 
直播员:(04:35) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(04:29) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(04:29) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(04:17) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:15) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(04:07) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(04:02) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(03:44) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 三分不中 
直播员:(03:40) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(03:24) [老鹰] 亚历克斯 莱恩投篮犯规 
直播员:(03:24) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:24) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(03:24) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:15) [老鹰] 贾斯汀 安德森 三分球进 
直播员:(02:53) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(丢球) 
直播员:(02:48) [老鹰] 德安德鲁 本布里 两分不中 
直播员:(02:46) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(02:43) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分球进 
直播员:(02:28) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(02:28) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 
直播员:(02:28) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特 康诺顿; D.J.威尔逊; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(02:28) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(02:22) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:11) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分不中 
直播员:(02:08) [老鹰] 贾斯汀 安德森 篮板球 
直播员:(02:01) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(01:58) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:45) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 三分球进 
直播员:(01:34) [雄鹿] D.J.威尔逊投篮犯规 
直播员:(01:34) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(01:34) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(01:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; D.J.威尔逊; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(01:34) [老鹰] 德安德鲁 本布里 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:16) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分球进 
直播员:(01:16) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(01:16) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 亚历克斯 莱恩) 
直播员:(01:06) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(00:46) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 三分不中 
直播员:(00:39) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(00:38) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 两分球进 
直播员:(00:33) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(00:33) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽) 
直播员:(00:25) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(00:22) [老鹰] 亚历克斯 莱恩 篮板球 
直播员:(00:06) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(00:06) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(00:06) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(00:06) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 凯文 赫尔特; 贾斯汀 安德森; 特雷 扬; 德安德鲁 本布里) 
直播员:(00:01) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(00:01) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(00:01) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; D.J.威尔逊; 斯特林 布朗; 蒂姆 弗雷泽; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(00:00) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(00:00) [] 5结束 

本场数据

最新得分:老鹰

特雷-杨
得分 12 | 犯规 2

各项最高 雄鹿 老鹰
得分 布朗27 安德森24
篮板 科尔森16 安德森12
助攻 弗雷泽尔15 16
抢断 布朗3 本布里3
盖帽 布朗1 约翰?科林斯3
分项 雄鹿 老鹰
得分 135 136
篮板 76 66
投篮命中率 41.4 44.1
罚球命中率 95.7 58.8
三分命中率 30.9 36.1
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 1
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0