sohu_logo
雄鹿

2019-04-23 08:00:00 开始比赛

球队
雄鹿
活塞
第1节 第2节 第3节 第4节
26 30 39 32
28 34 23 19
总比分
127
104
实况: 比赛结束
活塞
这里显示flash

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
扬尼斯-阿德托昆博 31 12-23 2-6 15-20 2 9 3 1 1 4 2 41
克里斯-米德尔顿 30 5-11 2-5 6-7 1 4 1 1 0 0 1 18
埃里克-布莱德索 27 7-12 1-3 1-1 1 3 5 2 2 1 0 16
斯特林-布朗 27 3-7 0-2 3-4 3 13 6 3 1 0 4 9
布鲁克-洛佩兹 26 3-4 0-1 1-1 0 5 3 2 0 5 2 7
尼古拉-米罗蒂奇 19 4-7 3-5 1-2 1 3 1 2 0 0 2 12
D.J.威尔森 5 3-3 1-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 7
乔治-希尔 19 2-3 1-2 2-2 0 1 2 2 1 0 3 7
帕特-考诺顿 25 2-3 0-0 0-0 1 5 1 1 1 0 0 4
厄桑-伊利亚索瓦 17 1-4 0-2 2-4 1 9 3 1 0 0 5 4
蒂姆-弗雷泽尔 4 1-1 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0 0 2
托尼-斯内尔 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
丹特-迪文森佐
保罗-加索尔
马尔科姆-布罗格登
邦齐-科尔森
总 计 0 43-79 10-28 31-41 10 66 27 17 6 10 21 127
百分比 54.4 35.7 75.6 球队篮板:66

活塞

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
雷吉-杰克逊 31 9-20 5-9 3-3 1 3 7 0 1 0 3 26
布雷克-格里芬 27 8-15 4-6 2-2 1 5 6 4 0 0 6 22
安德烈-德拉蒙德 33 7-16 0-0 1-3 6 12 3 2 1 0 5 15
韦恩-埃灵顿 28 2-6 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 5
布鲁斯-布莱恩 16 1-5 0-2 0-0 1 5 0 0 0 0 5 2
卢克-肯纳德 32 5-11 1-3 0-0 0 1 1 1 2 1 3 11
兰斯顿-加洛韦 32 4-11 2-7 0-0 0 2 3 0 2 0 3 10
索恩-马克 14 2-6 0-3 2-3 1 3 1 2 0 0 5 6
凯里-托马斯 4 2-4 0-1 1-1 0 1 0 0 0 0 0 5
伊莎美尔-史密斯 12 1-6 0-0 0-0 0 2 1 1 1 0 0 2
格伦-罗宾逊三世 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
何塞-卡尔德隆 4 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 0 0
斯维亚托斯拉夫-米哈伊柳克
琼-雷尔
扎扎-帕楚利亚
伊塞亚-怀特海德
总 计 0 41-100 13-34 9-12 10 42 26 10 8 1 31 104
百分比 41.0 38.2 75.0 球队篮板:42

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(12:00) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(12:00) [活塞] 对阵 (雷吉 杰克逊 获得控球权) 
直播员:(11:38) [活塞] 韦恩 艾灵顿 三分球进 
直播员:(11:10) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(11:08) [雄鹿] 埃里克 布莱索 篮板球 
直播员:(11:02) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(11:00) [活塞] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(10:49) [活塞] 韦恩 艾灵顿 两分球进 
直播员:(10:34) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(10:23) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(10:16) [活塞] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(10:16) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(10:16) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(10:16) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(10:01) [活塞] 布鲁斯 小布朗 三分不中 
直播员:(09:59) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(09:58) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(09:56) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(09:55) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(09:51) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(09:38) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(09:20) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分球进 
直播员:(09:13) [活塞] 布莱克 格里芬 个人犯规 
直播员:(09:06) [雄鹿] 埃里克 布莱索 三分不中 
直播员:(09:04) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(09:03) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(09:03) [活塞] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(09:03) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(08:53) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(08:51) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(08:50) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(08:42) [活塞] 雷吉 杰克逊 个人犯规 
直播员:(08:37) [雄鹿] 埃里克 布莱索 失误(传球失误) 
直播员:(08:34) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(08:33) [活塞] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(08:32) [活塞] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(08:19) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 进攻犯规 
直播员:(08:19) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(失误) 
直播员:(08:13) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 个人犯规 
直播员:(08:03) [活塞] 布莱克 格里芬 两分球进 
直播员:(08:03) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(07:45) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(07:43) [活塞] 布莱克 格里芬 篮板球 
直播员:(07:34) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分球进 
直播员:(07:22) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(07:20) [活塞] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(07:06) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分不中 
直播员:(07:04) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(06:59) [活塞] 安德烈 德拉蒙德投篮犯规 
直播员:(06:59) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(06:59) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(06:59) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 帕特 康诺顿) 
直播员:(06:59) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(06:59) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(06:44) [活塞] 布莱克 格里芬 失误(传球失误) 
直播员:(06:39) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(06:36) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(06:34) [活塞] 布莱克 格里芬 两分球进 
直播员:(06:21) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分球进 
直播员:(06:19) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(06:19) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿) 
直播员:(06:19) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(06:03) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(06:03) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦投篮犯规 
直播员:(06:03) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(06:03) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(05:52) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(05:50) [活塞] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(05:36) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(05:34) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(05:33) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(05:33) [活塞] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(05:33) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(05:33) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(05:15) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分不中 
直播员:(05:12) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(04:56) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(04:44) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 个人犯规 
直播员:(04:44) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(04:37) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分球进 
直播员:(04:21) [雄鹿] 跳球乔治 希尔 vs 雷吉 杰克逊, (艾尔森 伊利亚索瓦) gains possession) 
直播员:(04:21) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (艾尔森 伊利亚索瓦; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(04:13) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分球进 
直播员:(03:57) [活塞] 卢克 肯纳德 两分不中 
直播员:(03:55) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(03:46) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(03:24) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(03:21) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(03:14) [雄鹿] 乔治 希尔 失误(丢球) 
直播员:(03:11) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 
直播员:(03:11) [活塞] 雷吉 杰克逊 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:11) [活塞] 雷吉 杰克逊 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:46) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分不中 
直播员:(02:41) [活塞] 卢克 肯纳德 篮板球 
直播员:(02:34) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(02:34) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(02:34) [] 暂停 
直播员:(02:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (艾尔森 伊利亚索瓦; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(02:34) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (伊许 史密斯; 卢克 肯纳德; 索恩 马克; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦) 
直播员:(02:25) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分不中 
直播员:(02:23) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 篮板球 
直播员:(02:13) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 两分不中 
直播员:(02:11) [活塞] 索恩 马克 篮板球 
直播员:(02:06) [活塞] 卢克 肯纳德 两分球进 
直播员:(01:39) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 三分不中 
直播员:(01:37) [活塞] 索恩 马克 篮板球 
直播员:(01:31) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 两分不中 
直播员:(01:29) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:24) [活塞] 索恩 马克投篮犯规 
直播员:(01:24) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:24) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(01:24) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:22) [活塞] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(00:59) [活塞] 布莱克 格里芬 两分不中 
直播员:(00:59) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(00:59) [活塞] 底特律活塞 失误(24秒违例) 
直播员:(00:37) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(00:35) [活塞] 布莱克 格里芬 篮板球 
直播员:(00:27) [活塞] 卢克 肯纳德 两分不中 
直播员:(00:26) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:20) [雄鹿] 乔治 希尔 三分球进 
直播员:(00:02) [活塞] 索恩 马克 失误(传球失误) 
直播员:(00:01) [活塞] 卢克 肯纳德投篮犯规 
直播员:(00:01) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:01) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (D.J.威尔逊; 埃里克 布莱索; 乔治 希尔; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(00:01) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:00) [活塞] 布莱克 格里芬 失误(传球失误) 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗) 
直播员:(11:38) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 
直播员:(11:24) [活塞] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(11:23) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(11:18) [活塞] 索恩 马克 个人犯规 
直播员:(11:12) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(10:51) [活塞] 布莱克 格里芬 三分球进 
直播员:(10:46) [活塞] 索恩 马克投篮犯规 
直播员:(10:46) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(10:46) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(10:46) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(10:20) [活塞] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(10:18) [雄鹿] 埃里克 布莱索 篮板球 
直播员:(10:12) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 三分不中 
直播员:(10:10) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 篮板球 
直播员:(10:01) [活塞] 索恩 马克 三分不中 
直播员:(09:59) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(09:53) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(09:51) [活塞] 布莱克 格里芬 篮板球 
直播员:(09:47) [活塞] 索恩 马克 两分球进 
直播员:(09:40) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(丢球) 
直播员:(09:32) [活塞] 索恩 马克 三分不中 
直播员:(09:30) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(09:19) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(09:15) [活塞] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(09:12) [活塞] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(09:12) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(09:12) [] 暂停 
直播员:(09:12) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(09:12) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (伊许 史密斯; 卢克 肯纳德; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦) 
直播员:(08:59) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分球进 
直播员:(08:41) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(08:26) [活塞] 卢克 肯纳德 两分球进 
直播员:(08:10) [雄鹿] 埃里克 布莱索 失误(传球失误) 
直播员:(08:06) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(08:05) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(07:52) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(07:41) [活塞] 布莱克 格里芬 两分不中 
直播员:(07:40) [活塞] 布莱克 格里芬 篮板球 
直播员:(07:39) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博投篮犯规 
直播员:(07:39) [活塞] 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:39) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(07:39) [活塞] 布莱克 格里芬 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:27) [雄鹿] 乔治 希尔 失误(走步违例) 
直播员:(07:16) [活塞] 布莱克 格里芬 三分不中 
直播员:(07:11) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:11) [] 暂停 
直播员:(06:57) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 个人犯规 
直播员:(06:57) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 卢克 肯纳德; 安德烈 德拉蒙德; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(06:46) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(06:26) [活塞] 卢克 肯纳德 两分球进 
直播员:(06:16) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(界外) 
直播员:(05:54) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分球进 
直播员:(05:32) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(05:18) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 两分球进 
直播员:(05:05) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 三分球进 
直播员:(04:46) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分球进 
直播员:(04:28) [活塞] 卢克 肯纳德投篮犯规 
直播员:(04:28) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:28) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(04:28) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(04:28) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(04:28) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(04:28) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(04:14) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分球进 
直播员:(04:03) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(04:03) [活塞] 安德烈 德拉蒙德投篮犯规 
直播员:(04:03) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(03:48) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(03:46) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(03:43) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(走步违例) 
直播员:(03:36) [雄鹿] 乔治 希尔 个人犯规 
直播员:(03:36) [雄鹿] 乔治 希尔 个人犯规 
直播员:(03:36) [活塞] 雷吉 杰克逊 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(03:36) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(03:33) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分不中 
直播员:(03:33) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(03:33) [] 暂停 
直播员:(03:23) [活塞] 布鲁斯 小布朗 个人犯规 
直播员:(03:23) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(03:23) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(03:23) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(03:23) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(03:23) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:08) [活塞] 布莱克 格里芬 两分不中 
直播员:(03:04) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(02:57) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(02:57) [活塞] 布莱克 格里芬投篮犯规 
直播员:(02:57) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(02:57) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(02:34) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分球进 
直播员:(02:18) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(02:13) [活塞] 雷吉 杰克逊 篮板球 
直播员:(02:12) [活塞] 布莱克 格里芬 两分不中 
直播员:(02:12) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:04) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(02:04) [活塞] 安德烈 德拉蒙德投篮犯规 
直播员:(02:04) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗) 
直播员:(02:04) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(02:04) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(02:04) [活塞] 布莱克 格里芬 篮板球 
直播员:(02:03) [雄鹿] 斯特林 布朗 个人犯规 
直播员:(01:44) [活塞] 卢克 肯纳德 三分不中 
直播员:(01:42) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(01:37) [活塞] 布莱克 格里芬投篮犯规 
直播员:(01:37) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:37) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(01:37) [雄鹿] 斯特林 布朗 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:14) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦投篮犯规 
直播员:(01:14) [活塞] 索恩 马克 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:14) [活塞] 索恩 马克 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:55) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(00:53) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:50) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(00:50) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:50) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 失误(24秒违例) 
直播员:(00:36) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(00:34) [活塞] 索恩 马克 篮板球 
直播员:(00:31) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分不中 
直播员:(00:29) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(00:11) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(00:10) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(00:09) [活塞] 卢克 肯纳德 个人犯规 
直播员:(00:09) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:09) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:09) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 斯特林 布朗) 
直播员:(00:09) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(00:09) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:04) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分不中 
直播员:(00:02) [活塞] 雷吉 杰克逊 篮板球 
直播员:(00:01) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分球进 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(12:00) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(11:44) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(11:42) [活塞] 韦恩 艾灵顿 篮板球 
直播员:(11:29) [活塞] 韦恩 艾灵顿 三分不中 
直播员:(11:27) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(11:22) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(11:19) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(11:19) [] 暂停 
直播员:(11:10) [活塞] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(11:07) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(10:54) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(10:52) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(10:47) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(10:30) [活塞] 韦恩 艾灵顿 两分不中 
直播员:(10:29) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(10:28) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(10:12) [雄鹿] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(10:10) [活塞] 雷吉 杰克逊 篮板球 
直播员:(10:02) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(09:41) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(09:17) [活塞] 布莱克 格里芬 两分球进 
直播员:(09:03) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分不中 
直播员:(09:01) [活塞] 韦恩 艾灵顿 篮板球 
直播员:(08:51) [活塞] 布莱克 格里芬 失误(丢球) 
直播员:(08:45) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(08:15) [活塞] 布莱克 格里芬 三分球进 
直播员:(08:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(08:00) [活塞] 雷吉 杰克逊投篮犯规 
直播员:(08:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(07:45) [活塞] 布莱克 格里芬 两分球进 
直播员:(07:33) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(07:33) [活塞] 布莱克 格里芬投篮犯规 
直播员:(07:33) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗) 
直播员:(07:33) [雄鹿] 埃里克 布莱索 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(07:29) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(07:10) [活塞] 布鲁斯 小布朗 三分不中 
直播员:(07:08) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(06:56) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 两分不中 
直播员:(06:53) [活塞] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(06:41) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 进攻犯规 
直播员:(06:41) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 失误(失误) 
直播员:(06:41) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(06:24) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(06:02) [活塞] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(06:00) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(05:54) [活塞] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(05:54) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 3罚中第1罚 
直播员:(05:54) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 3罚中第2罚 
直播员:(05:54) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿) 
直播员:(05:54) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 布莱克 格里芬; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(05:54) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 3罚中第3罚 
直播员:(05:42) [活塞] 布莱克 格里芬 三分球进 
直播员:(05:29) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(05:23) [雄鹿] 乔治 希尔 个人犯规 
直播员:(05:13) [活塞] 布莱克 格里芬 三分球进 
直播员:(05:05) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(05:05) [活塞] 索恩 马克投篮犯规 
直播员:(05:05) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:57) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 个人犯规 
直播员:(04:53) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分球进 
直播员:(04:35) [活塞] 索恩 马克 个人犯规 
直播员:(04:35) [活塞] Dwane Casey 技术犯规 
直播员:(04:35) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:35) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:35) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(04:35) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(04:35) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:30) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(04:30) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(04:30) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (伊许 史密斯; 卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 索恩 马克; 兰斯顿 加洛韦) 
直播员:(04:27) [活塞] 卢克 肯纳德 失误(丢球) 
直播员:(04:21) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(04:00) [活塞] 索恩 马克 三分不中 
直播员:(03:57) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(03:57) [] 暂停 
直播员:(03:43) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 三分球进 
直播员:(03:27) [活塞] 伊许 史密斯 失误(界外) 
直播员:(03:20) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 个人犯规 
直播员:(03:20) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:20) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(03:20) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (伊许 史密斯; 卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 兰斯顿 加洛韦) 
直播员:(03:20) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:09) [活塞] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(02:58) [雄鹿] 帕特 康诺顿 失误(界外) 
直播员:(02:57) [] 暂停 
直播员:(02:42) [活塞] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(02:40) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(02:39) [活塞] 兰斯顿 加洛韦投篮犯规 
直播员:(02:39) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(02:39) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(02:39) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(02:39) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (伊许 史密斯; 卢克 肯纳德; 安德烈 德拉蒙德; 格伦 罗宾逊三世; 兰斯顿 加洛韦) 
直播员:(02:39) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:26) [活塞] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(02:23) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(02:19) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(02:17) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 篮板球 
直播员:(01:55) [活塞] 卢克 肯纳德 三分不中 
直播员:(01:53) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(01:41) [活塞] 格伦 罗宾逊三世投篮犯规 
直播员:(01:41) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(01:41) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 艾尔森 伊利亚索瓦; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(01:41) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:41) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:36) [雄鹿] 斯特林 布朗 个人犯规 
直播员:(01:36) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 艾尔森 伊利亚索瓦; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(01:28) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦投篮犯规 
直播员:(01:28) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(01:28) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(01:28) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:14) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 三分不中 
直播员:(01:11) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(01:04) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分不中 
直播员:(01:02) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 篮板球 
直播员:(01:01) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 两分球进 
直播员:(00:42) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 两分不中 
直播员:(00:40) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(00:39) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(00:38) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:36) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(00:22) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分不中 
直播员:(00:20) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 篮板球 
直播员:(00:01) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分不中 
直播员:(00:01) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 艾尔森 伊利亚索瓦; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(12:00) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(11:38) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(11:36) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(11:30) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分球进 
直播员:(11:23) [活塞] 布莱克 格里芬 三分不中 
直播员:(11:21) [雄鹿] 埃里克 布莱索 篮板球 
直播员:(11:10) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(10:47) [活塞] 雷吉 杰克逊 三分球进 
直播员:(10:42) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 进攻犯规 
直播员:(10:42) [雄鹿] 艾尔森 伊利亚索瓦 失误(失误) 
直播员:(10:42) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(10:22) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分球进 
直播员:(10:10) [雄鹿] 埃里克 布莱索 三分不中 
直播员:(10:08) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(09:56) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(09:54) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(09:54) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 两分不中 
直播员:(09:54) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(09:50) [雄鹿] 斯特林 布朗 失误(丢球) 
直播员:(09:46) [活塞] 卢克 肯纳德 两分不中 
直播员:(09:39) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(09:37) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(09:37) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(09:37) [] 暂停 
直播员:(09:37) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 布莱克 格里芬; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(09:24) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(09:20) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(09:16) [活塞] 布莱克 格里芬 两分不中 
直播员:(09:16) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(09:16) [雄鹿] 斯特林 布朗 进攻犯规 
直播员:(09:16) [雄鹿] 斯特林 布朗 失误(失误) 
直播员:(09:01) [活塞] 韦恩 艾灵顿 两分不中 
直播员:(08:58) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(08:42) [雄鹿] 埃里克 布莱索 三分球进 
直播员:(08:35) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(08:35) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (埃里克 布莱索; 扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(08:16) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(08:13) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(08:11) [雄鹿] 埃里克 布莱索 两分球进 
直播员:(07:56) [活塞] 布莱克 格里芬 失误(丢球) 
直播员:(07:49) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(07:48) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:48) [] 暂停 
直播员:(07:45) [活塞] 布莱克 格里芬 个人犯规 
直播员:(07:34) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(07:32) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(07:22) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 
直播员:(07:14) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(07:13) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(07:06) [活塞] 布莱克 格里芬投篮犯规 
直播员:(07:06) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 韦恩 艾灵顿; 安德烈 德拉蒙德; 兰斯顿 加洛韦; 雷吉 杰克逊) 
直播员:(07:06) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 克里斯 米德尔顿; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(07:06) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:06) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:49) [活塞] 卢克 肯纳德 两分不中 
直播员:(06:47) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(06:44) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(06:44) [活塞] 雷吉 杰克逊投篮犯规 
直播员:(06:44) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(06:44) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(06:30) [活塞] 雷吉 杰克逊 两分不中 
直播员:(06:30) [活塞] 底特律活塞 篮板球 
直播员:(06:30) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 个人犯规 
直播员:(06:30) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 布鲁克 洛佩兹; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(06:23) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分不中 
直播员:(06:21) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(06:14) [雄鹿] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(06:06) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 进攻犯规 
直播员:(06:06) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 失误(失误) 
直播员:(06:01) [活塞] 卢克 肯纳德 技术犯规 
直播员:(06:01) [雄鹿] 乔治 希尔 技术犯规 
直播员:(05:55) [] 暂停 
直播员:(05:44) [雄鹿] 斯特林 布朗 进攻犯规 
直播员:(05:44) [雄鹿] 斯特林 布朗 失误(失误) 
直播员:(05:44) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (D.J.威尔逊; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 斯特林 布朗; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(05:28) [活塞] 韦恩 艾灵顿 三分不中 
直播员:(05:25) [雄鹿] D.J.威尔逊 篮板球 
直播员:(05:18) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(05:16) [活塞] 安德烈 德拉蒙德 篮板球 
直播员:(05:04) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 两分球进 
直播员:(04:46) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分球进 
直播员:(04:32) [活塞] 兰斯顿 加洛韦 三分不中 
直播员:(04:30) [雄鹿] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(04:26) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 三分球进 
直播员:(04:20) [活塞] 底特律活塞 暂停 
直播员:(04:20) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (D.J.威尔逊; 蒂姆 弗雷泽; 帕特 康诺顿; 托尼 斯内尔; 尼古拉 米罗蒂奇) 
直播员:(04:20) [活塞] 底特律活塞 阵容调整 (卢克 肯纳德; 索恩 马克; 兰斯顿 加洛韦; 凯里 托马斯; 何塞 卡尔德隆) 
直播员:(04:09) [活塞] 索恩 马克 两分不中 
直播员:(04:06) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 篮板球 
直播员:(03:57) [雄鹿] D.J.威尔逊 三分球进 
直播员:(03:39) [活塞] 索恩 马克 失误(界外) 
直播员:(03:28) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 失误(传球失误) 
直播员:(03:21) [活塞] 卢克 肯纳德 两分球进 
直播员:(02:56) [雄鹿] D.J.威尔逊 失误(走步违例) 
直播员:(02:50) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 个人犯规 
直播员:(02:44) [活塞] 凯里 托马斯 两分球进 
直播员:(02:44) [雄鹿] 托尼 斯内尔投篮犯规 
直播员:(02:44) [活塞] 凯里 托马斯 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(02:27) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 三分不中 
直播员:(02:25) [活塞] 凯里 托马斯 篮板球 
直播员:(02:22) [活塞] 凯里 托马斯 两分球进 
直播员:(02:02) [雄鹿] 托尼 斯内尔 三分不中 
直播员:(01:59) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:51) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 失误(传球失误) 
直播员:(01:46) [活塞] 卢克 肯纳德 三分球进 
直播员:(01:28) [雄鹿] D.J.威尔逊 两分球进 
直播员:(01:20) [活塞] 索恩 马克 两分球进 
直播员:(01:20) [雄鹿] D.J.威尔逊投篮犯规 
直播员:(01:20) [活塞] 索恩 马克 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(01:18) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 篮板球 
直播员:(01:03) [雄鹿] 蒂姆 弗雷泽 两分球进 
直播员:(00:53) [活塞] 凯里 托马斯 两分不中 
直播员:(00:50) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(00:42) [雄鹿] 尼古拉 米罗蒂奇 失误(传球失误) 
直播员:(00:27) [活塞] 凯里 托马斯 三分不中 
直播员:(00:24) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(00:03) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 失误(24秒违例) 
直播员:(00:00) [] 4结束 

本场数据

最新得分:雄鹿

蒂姆-弗雷泽
得分 2 | 犯规 0

各项最高 雄鹿 活塞
得分 阿德托昆博41 杰克逊26
篮板 布朗13 德拉蒙德12
助攻 布朗6 杰克逊7
抢断 布莱德索2 肯纳德 2
盖帽 洛佩兹5 肯纳德 1
分项 雄鹿 活塞
得分 127 104
篮板 66 42
投篮命中率 54.4 41.0
罚球命中率 75.6 75.0
三分命中率 35.7 38.2
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 1 1
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 1
被逐出场 0 0