sohu_logo

2020-02-29 08:30:00 开始比赛

球队
老鹰
第1节 第2节 第3节 第4节
36 26 36 20
29 39 40 33
总比分
118
141
实况: 比赛结束
老鹰
这里显示flash

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
斯宾瑟-丁维迪 31 6-16 4-9 8-8 0 1 13 1 1 0 2 24
乔-哈里斯 28 7-16 3-8 1-2 0 3 3 2 0 1 0 18
卡里斯-勒夫特 27 7-17 1-8 3-3 1 3 3 1 0 0 3 18
托里恩-普林斯 28 6-10 4-6 0-0 1 5 3 1 0 0 3 16
贾里特-艾伦 21 2-2 0-0 1-3 2 9 2 0 1 2 2 5
加勒特-坦贝尔 29 6-13 4-8 0-0 1 5 3 2 2 2 3 16
德安德鲁-乔丹 20 4-6 0-0 1-3 2 8 1 1 0 1 0 9
蒂莫泰-卢瓦乌 19 2-5 2-4 0-0 0 0 0 0 0 1 2 6
尼古拉斯-克拉克斯顿 3 1-2 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 0 4
威尔森-钱德勒 18 1-3 0-2 0-0 0 3 0 1 0 0 3 2
鲁迪恩-库鲁斯 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
西奥-平森 3 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 1 0
克里斯-奇奥扎 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0
凯瑞-欧文
德萨南-穆萨
杰雷米亚-马丁
凯文-杜兰特
总 计 0 42-92 18-46 16-21 7 49 30 11 5 8 19 118
百分比 45.7 39.1 76.2 球队篮板:49

老鹰

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
约翰-科林斯 32 11-15 3-4 8-10 5 13 2 3 0 1 2 33
卡姆-雷迪什 34 9-14 6-9 2-4 0 4 1 0 1 1 2 26
特雷-杨 30 6-18 1-6 9-10 0 2 14 3 1 0 2 22
德安德烈-亨特 32 6-10 4-8 2-2 1 10 2 0 0 0 3 18
凯文-休特 33 6-10 3-4 0-0 0 4 3 0 0 1 2 15
布兰登-古德温 12 4-7 2-3 0-0 1 3 3 1 0 0 0 10
布鲁诺-费尔南多 20 4-8 0-0 1-2 3 9 2 0 2 0 2 9
杰夫-蒂格 19 3-6 0-1 0-0 2 2 3 1 2 0 0 6
文斯-卡特 11 1-5 0-1 0-0 1 2 1 0 2 0 0 2
特雷沃恩-格拉汉姆 13 0-4 0-3 0-2 2 3 1 0 0 1 2 0
斯卡尔-勒比斯伊尔
克林特-卡佩拉
查尔斯-布朗
达米恩-琼斯
德安德鲁-本布里
德维恩-戴德蒙
总 计 0 50-97 19-39 22-30 15 61 32 8 8 4 15 141
百分比 51.5 48.7 73.3 球队篮板:61

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [网] 贾里特 艾伦 对阵 约翰 科林斯 (卡里斯 勒弗特 获得控球权) 
直播员:(11:41) [网] 唐瑞恩 普林茨 两分球进 
直播员:(11:29) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(11:25) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(11:06) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(10:56) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(10:39) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(10:35) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(10:32) [老鹰] 汉特,德安德烈 两分球进 
直播员:(10:21) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(10:09) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(09:50) [网] 卡里斯 勒弗特 两分不中 
直播员:(09:46) [老鹰] 雷迪什,卡姆 篮板球 
直播员:(09:42) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分不中 
直播员:(09:37) [网] 斯宾塞 丁威迪 篮板球 
直播员:(09:35) [网] 唐瑞恩 普林茨 两分球进 
直播员:(09:21) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(09:05) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(09:02) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(08:53) [老鹰] 特雷 扬 失误(丢球) 
直播员:(08:48) [网] 唐瑞恩 普林茨 两分不中 
直播员:(08:44) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(08:43) [老鹰] 约翰 科林斯 失误(传球失误) 
直播员:(08:37) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分球进 
直播员:(08:24) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分不中 
直播员:(08:22) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(08:14) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分球进 
直播员:(08:01) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(07:32) [网] 卡里斯 勒弗特 两分不中 
直播员:(07:32) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(07:32) [网] 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) 
直播员:(07:21) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(07:07) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分球进 
直播员:(06:54) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(06:52) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(06:49) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分不中 
直播员:(06:45) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(06:36) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(06:36) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(06:13) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分不中 
直播员:(06:05) [网] 加勒特 坦普尔 篮板球 
直播员:(06:03) [老鹰] 特雷 扬投篮犯规 
直播员:(06:03) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:03) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:43) [老鹰] 特雷 扬 失误(传球失误) 
直播员:(05:36) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(05:18) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(05:13) [网] 乔 哈里斯 篮板球 
直播员:(05:10) [网] 加勒特 坦普尔 三分球进 
直播员:(05:02) [老鹰] 雷迪什,卡姆 两分不中 
直播员:(05:02) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(05:02) [] 暂停 
直播员:(04:55) [网] 斯宾塞 丁威迪 个人犯规 
直播员:(04:50) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分不中 
直播员:(04:47) [网] 威尔逊 钱德勒 篮板球 
直播员:(04:41) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(04:40) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(04:25) [老鹰] 杰夫 蒂格 两分不中 
直播员:(04:22) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(04:11) [网] 加勒特 坦普尔 三分球进 
直播员:(03:54) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(03:37) [网] 威尔逊 钱德勒 两分球进 
直播员:(03:24) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分球进 
直播员:(03:00) [网] 威尔逊 钱德勒 三分不中 
直播员:(02:56) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(02:47) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(02:35) [网] 加勒特 坦普尔 三分不中 
直播员:(02:32) [老鹰] 雷迪什,卡姆 篮板球 
直播员:(02:23) [] 暂停 
直播员:(02:14) [网] 威尔逊 钱德勒投篮犯规 
直播员:(02:14) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(02:14) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(02:14) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:55) [网] 加勒特 坦普尔 失误(界外) 
直播员:(01:40) [老鹰] 布兰登 古德温 三分球进 
直播员:(01:19) [网] 卡里斯 勒弗特 失误(丢球) 
直播员:(01:13) [老鹰] 布兰登 古德温 两分不中 
直播员:(01:13) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(01:13) [] 暂停 
直播员:(01:03) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(01:00) [老鹰] 布兰登 古德温 篮板球 
直播员:(00:50) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 三分不中 
直播员:(00:46) [老鹰] 杰夫 蒂格 篮板球 
直播员:(00:38) [老鹰] 布兰登 古德温 两分球进 
直播员:(00:31) [网] 加勒特 坦普尔 三分球进 
直播员:(00:26) [老鹰] 杰夫 蒂格 三分不中 
直播员:(00:21) [网] 加勒特 坦普尔 篮板球 
直播员:(00:04) [网] 加勒特 坦普尔 三分不中 
直播员:(00:01) [网] 卡里斯 勒弗特 篮板球 
直播员:(00:01) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 卡里斯 勒弗特; 贾里特 艾伦) 
直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(06:36) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 贾里特 艾伦) 
直播员:(06:36) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈) 
直播员:(05:02) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(05:02) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬) 
直播员:(04:40) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(02:23) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 威尔逊 钱德勒; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(02:23) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 文斯 卡特; 杰夫 蒂格; 布兰登 古德温; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(11:52) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分球进 
直播员:(11:31) [网] 威尔逊 钱德勒 三分不中 
直播员:(11:31) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(11:31) [] 暂停 
直播员:(11:22) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 三分不中 
直播员:(11:18) [网] 加勒特 坦普尔 篮板球 
直播员:(11:09) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(10:48) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 两分不中 
直播员:(10:46) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(10:34) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(10:11) [老鹰] 文斯 卡特 两分不中 
直播员:(10:08) [老鹰] 文斯 卡特 篮板球 
直播员:(10:06) [老鹰] 文斯 卡特 两分球进 
直播员:(09:53) [网] 卡里斯 勒弗特 三分球进 
直播员:(09:32) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 
直播员:(09:27) [老鹰] 文斯 卡特 两分不中 
直播员:(09:24) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:11) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(09:06) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:04) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(09:01) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(08:51) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分球进 
直播员:(08:38) [] 暂停 
直播员:(08:34) [网] 加勒特 坦普尔 失误(传球失误) 
直播员:(08:24) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分不中 
直播员:(08:19) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(08:19) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分球进 
直播员:(07:57) [网] 加勒特 坦普尔 两分不中 
直播员:(07:55) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(07:46) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分不中 
直播员:(07:42) [网] 威尔逊 钱德勒 篮板球 
直播员:(07:37) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(07:31) [网] 威尔逊 钱德勒 失误(传球失误) 
直播员:(07:22) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(07:06) [老鹰] 汉特,德安德烈投篮犯规 
直播员:(07:06) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:06) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:53) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(06:49) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(06:49) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分不中 
直播员:(06:49) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(06:48) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分球进 
直播员:(06:36) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(06:18) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(06:02) [网] 德安德鲁 乔丹 两分不中 
直播员:(05:59) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(05:52) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(05:49) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(05:47) [老鹰] 凯文 赫尔特投篮犯规 
直播员:(05:47) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:47) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:37) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(05:09) [网] 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) 
直播员:(05:03) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(04:48) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(04:45) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:45) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(04:45) [网] 威尔逊 钱德勒投篮犯规 
直播员:(04:45) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:24) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分不中 
直播员:(04:21) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:19) [网] 加勒特 坦普尔投篮犯规 
直播员:(04:19) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:19) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:06) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(04:04) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(04:00) [网] 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 
直播员:(04:00) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:00) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:51) [网] 唐瑞恩 普林茨 两分不中 
直播员:(03:48) [老鹰] 特雷 扬 篮板球 
直播员:(03:36) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(03:35) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(03:35) [] 暂停 
直播员:(03:22) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分球进 
直播员:(03:05) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(03:01) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(03:01) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(02:50) [网] 加勒特 坦普尔 三分球进 
直播员:(02:29) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(02:18) [老鹰] 雷迪什,卡姆投篮犯规 
直播员:(02:18) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(02:18) [网] 乔 哈里斯 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(02:18) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(02:18) [网] 乔 哈里斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:07) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分不中 
直播员:(02:04) [网] 唐瑞恩 普林茨 篮板球 
直播员:(01:48) [网] 加勒特 坦普尔 两分不中 
直播员:(01:45) [老鹰] 雷迪什,卡姆 篮板球 
直播员:(01:43) [网] 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 
直播员:(01:43) [老鹰] 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:43) [老鹰] 雷迪什,卡姆 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:37) [网] 唐瑞恩 普林茨 篮板球 
直播员:(01:35) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(01:13) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分不中 
直播员:(01:10) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(01:09) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分球进 
直播员:(00:54) [网] 加勒特 坦普尔 两分球进 
直播员:(00:48) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(00:35) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(00:30) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(00:24) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分不中 
直播员:(00:21) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(00:01) [网] 加勒特 坦普尔 三分不中 
直播员:(00:01) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 文斯 卡特; 布兰登 古德温; 凯文 赫尔特; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(09:32) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 文斯 卡特; 布兰登 古德温; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(07:37) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(07:37) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 约翰 科林斯; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(05:47) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 贾里特 艾伦) 
直播员:(05:47) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(04:45) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 贾里特 艾伦) 
直播员:(11:47) [老鹰] 约翰 科林斯 进攻犯规 
直播员:(11:47) [老鹰] 约翰 科林斯 失误(失误) 
直播员:(11:39) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(11:35) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(11:25) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分不中 
直播员:(11:21) [网] 卡里斯 勒弗特 篮板球 
直播员:(11:19) [网] 贾里特 艾伦 两分球进 
直播员:(11:19) [老鹰] 汉特,德安德烈投篮犯规 
直播员:(11:19) [网] 贾里特 艾伦 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(11:14) [网] 卡里斯 勒弗特投篮犯规 
直播员:(11:14) [老鹰] 特雷 扬 罚球不中 3罚中第1罚 
直播员:(11:14) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(11:14) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 3罚中第2罚 
直播员:(11:14) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 3罚中第3罚 
直播员:(11:02) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分不中 
直播员:(10:58) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(10:56) [老鹰] 雷迪什,卡姆 两分球进 
直播员:(10:42) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(10:30) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(10:30) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(10:30) [网] 贾里特 艾伦投篮犯规 
直播员:(10:30) [老鹰] 汉特,德安德烈 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(10:30) [老鹰] 汉特,德安德烈 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(10:11) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(10:03) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(09:48) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分不中 
直播员:(09:46) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(09:43) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分球进 
直播员:(09:41) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(09:41) [网] Kenny Atkinson 技术犯规 
直播员:(09:41) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(09:26) [网] 唐瑞恩 普林茨 失误(后场违例) 
直播员:(09:19) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(09:11) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分不中 
直播员:(09:10) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(09:09) [] 暂停 
直播员:(08:54) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分不中 
直播员:(08:51) [网] 乔 哈里斯 篮板球 
直播员:(08:43) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(08:39) [老鹰] 凯文 赫尔特 篮板球 
直播员:(08:31) [老鹰] 约翰 科林斯 失误(界外) 
直播员:(08:17) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分球进 
直播员:(08:04) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(07:51) [网] 斯宾塞 丁威迪 失误(界外) 
直播员:(07:40) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(07:36) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(07:36) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(07:36) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(07:36) [网] 贾里特 艾伦投篮犯规 
直播员:(07:36) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(07:36) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(07:36) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(07:34) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(07:23) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(07:18) [网] 唐瑞恩 普林茨 篮板球 
直播员:(07:15) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(06:58) [老鹰] 约翰 科林斯 两分不中 
直播员:(06:55) [网] 卡里斯 勒弗特 篮板球 
直播员:(06:41) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分球进 
直播员:(06:40) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(06:40) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阻碍比赛技术犯规 
直播员:(06:20) [老鹰] 杰夫 蒂格 两分不中 
直播员:(06:10) [网] 乔 哈里斯 篮板球 
直播员:(06:03) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分不中 
直播员:(06:03) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(06:03) [老鹰] 汉特,德安德烈投篮犯规 
直播员:(06:03) [网] 贾里特 艾伦 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(06:03) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(06:03) [网] 贾里特 艾伦 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(06:01) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(05:52) [老鹰] 特雷 扬 失误(丢球) 
直播员:(05:47) [网] 乔 哈里斯 失误(传球失误) 
直播员:(05:43) [老鹰] 杰夫 蒂格 两分球进 
直播员:(05:30) [网] 乔 哈里斯 失误(传球失误) 
直播员:(05:25) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(05:21) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(05:18) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分球进 
直播员:(05:00) [老鹰] 特雷 扬 三分球进 
直播员:(04:41) [网] 加勒特 坦普尔 两分不中 
直播员:(04:35) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(04:35) [网] 贾里特 艾伦 两分球进 
直播员:(04:29) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:25) [网] 贾里特 艾伦 篮板球 
直播员:(04:19) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分球进 
直播员:(04:00) [网] 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 
直播员:(03:50) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(03:41) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆投篮犯规 
直播员:(03:41) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:41) [网] 斯宾塞 丁威迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:37) [老鹰] 雷迪什,卡姆 三分球进 
直播员:(03:07) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分球进 
直播员:(02:49) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分球进 
直播员:(02:32) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分球进 
直播员:(02:15) [老鹰] 雷迪什,卡姆 两分球进 
直播员:(02:06) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(02:06) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺投篮犯规 
直播员:(02:06) [网] 德安德鲁 乔丹 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(02:04) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(01:52) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分球进 
直播员:(01:28) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分不中 
直播员:(01:24) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(01:17) [老鹰] 约翰 科林斯 三分球进 
直播员:(00:53) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(00:51) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:51) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 个人犯规 
直播员:(00:51) [网] 德安德鲁 乔丹 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:51) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:51) [网] 德安德鲁 乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:38) [网] 威尔逊 钱德勒 个人犯规 
直播员:(00:38) [老鹰] 雷迪什,卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:38) [老鹰] 雷迪什,卡姆 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(00:36) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(00:26) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(00:26) [老鹰] 凯文 赫尔特投篮犯规 
直播员:(00:26) [网] 卡里斯 勒弗特 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(00:06) [老鹰] 杰夫 蒂格 失误(界外) 
直播员:(00:00) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(00:00) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 卡里斯 勒弗特; 贾里特 艾伦) 
直播员:(07:51) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈) 
直播员:(06:40) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 贾里特 艾伦) 
直播员:(06:40) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈) 
直播员:(04:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(04:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(03:41) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 威尔逊 钱德勒; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(03:41) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 凯文 赫尔特; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(00:51) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (文斯 卡特; 约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 凯文 赫尔特) 
直播员:(00:38) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(02:06) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 威尔逊 钱德勒; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(02:06) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 凯文 赫尔特; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(00:26) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 威尔逊 钱德勒; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(00:06) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (乔 哈里斯; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(11:34) [网] 卡里斯 勒弗特 两分不中 
直播员:(11:30) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(11:18) [老鹰] 凯文 赫尔特 三分不中 
直播员:(11:16) [网] 加勒特 坦普尔 篮板球 
直播员:(11:06) [网] 加勒特 坦普尔 两分球进 
直播员:(10:55) [老鹰] 约翰 科林斯 三分不中 
直播员:(10:50) [网] 威尔逊 钱德勒 篮板球 
直播员:(10:41) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(10:34) [老鹰] 杰夫 蒂格 两分球进 
直播员:(10:19) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(10:15) [老鹰] 布兰登 古德温 篮板球 
直播员:(10:14) [老鹰] 凯文 赫尔特 两分球进 
直播员:(09:51) [网] 德安德鲁 乔丹 失误(传球失误) 
直播员:(09:45) [老鹰] 文斯 卡特 三分不中 
直播员:(09:42) [老鹰] 杰夫 蒂格 篮板球 
直播员:(09:39) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 
直播员:(09:28) [老鹰] 文斯 卡特 两分不中 
直播员:(09:21) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:14) [网] 加勒特 坦普尔 三分不中 
直播员:(09:09) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:09) [网] 德安德鲁 乔丹 两分不中 
直播员:(09:08) [老鹰] 文斯 卡特 篮板球 
直播员:(09:05) [网] 卡里斯 勒弗特 个人犯规 
直播员:(08:57) [老鹰] 布兰登 古德温 三分不中 
直播员:(08:53) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(08:53) [] 暂停 
直播员:(08:41) [老鹰] 约翰 科林斯投篮犯规 
直播员:(08:41) [网] 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:41) [网] 卡里斯 勒弗特 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(08:27) [老鹰] 汉特,德安德烈 两分球进 
直播员:(08:09) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(08:06) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(08:02) [网] 加勒特 坦普尔投篮犯规 
直播员:(08:02) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:02) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(08:02) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(07:48) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分不中 
直播员:(07:43) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(07:31) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分球进 
直播员:(07:18) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分不中 
直播员:(07:15) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(07:09) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(07:09) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(07:09) [] 暂停 
直播员:(06:58) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 两分不中 
直播员:(06:54) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 篮板球 
直播员:(06:53) [老鹰] 亚特兰大老鹰 失误(24秒违例) 
直播员:(06:34) [网] 斯宾塞 丁威迪 两分不中 
直播员:(06:31) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 篮板球 
直播员:(06:15) [老鹰] 雷迪什,卡姆 两分不中 
直播员:(06:15) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 篮板球 
直播员:(06:15) [网] 卡里斯 勒弗特投篮犯规 
直播员:(06:15) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(06:15) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(06:15) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(06:12) [网] 唐瑞恩 普林茨 篮板球 
直播员:(06:01) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(06:01) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(06:01) [] 暂停 
直播员:(05:51) [网] 卡里斯 勒弗特 三分不中 
直播员:(05:47) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(05:37) [老鹰] 特雷 扬 两分球进 
直播员:(05:37) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(05:25) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(05:08) [网] 斯宾塞 丁威迪投篮犯规 
直播员:(05:08) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:08) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:01) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分球进 
直播员:(04:46) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:43) [网] 唐瑞恩 普林茨 篮板球 
直播员:(04:39) [网] 斯宾塞 丁威迪 三分不中 
直播员:(04:35) [老鹰] 雷迪什,卡姆 篮板球 
直播员:(04:29) [老鹰] 特雷 扬 两分不中 
直播员:(04:24) [网] 加勒特 坦普尔 篮板球 
直播员:(04:24) [网] 卡里斯 勒弗特 两分球进 
直播员:(04:24) [老鹰] 亚特兰大老鹰 暂停 
直播员:(04:13) [老鹰] 特雷 扬 三分不中 
直播员:(04:09) [老鹰] 约翰 科林斯 篮板球 
直播员:(04:09) [老鹰] 约翰 科林斯 两分球进 
直播员:(03:59) [网] 唐瑞恩 普林茨 三分不中 
直播员:(03:58) [老鹰] 亚特兰大老鹰 篮板球 
直播员:(03:58) [] 暂停 
直播员:(03:42) [网] 加勒特 坦普尔投篮犯规 
直播员:(03:42) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:42) [老鹰] 约翰 科林斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:39) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(03:25) [网] 克里斯 奇扎 失误(传球失误) 
直播员:(03:11) [老鹰] 汉特,德安德烈 三分球进 
直播员:(02:55) [网] 罗迪昂斯 库鲁斯 三分不中 
直播员:(02:53) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(02:48) [网] 平森,西奥投篮犯规 
直播员:(02:48) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 3罚中第1罚 
直播员:(02:48) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 3罚中第2罚 
直播员:(02:48) [老鹰] 特雷 扬 罚球命中 3罚中第3罚 
直播员:(02:45) [老鹰] 特雷 扬 个人犯规 
直播员:(02:31) [老鹰] 雷迪什,卡姆 个人犯规 
直播员:(02:25) [网] 克里斯 奇扎 两分不中 
直播员:(02:22) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(02:13) [老鹰] 特雷沃恩 格拉汉姆 三分不中 
直播员:(02:09) [网] 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 
直播员:(02:04) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分球进 
直播员:(01:44) [老鹰] 布兰登 古德温 两分球进 
直播员:(01:32) [网] 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 
直播员:(01:28) [老鹰] 汉特,德安德烈 篮板球 
直播员:(01:24) [老鹰] 布兰登 古德温 三分球进 
直播员:(01:11) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺投篮犯规 
直播员:(01:11) [网] 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:11) [网] 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:04) [老鹰] 布兰登 古德温 失误(传球失误) 
直播员:(01:01) [网] 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 
直播员:(00:52) [老鹰] 布兰登 古德温 两分不中 
直播员:(00:49) [老鹰] 布兰登 古德温 篮板球 
直播员:(00:49) [老鹰] 雷迪什,卡姆 两分球进 
直播员:(00:45) [网] 克里斯 奇扎 失误(丢球) 
直播员:(00:44) [老鹰] 杰夫 蒂格 两分球进 
直播员:(00:37) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(00:34) [老鹰] 费尔南多,布鲁诺 篮板球 
直播员:(00:11) [老鹰] 亚特兰大老鹰 失误(24秒违例) 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 威尔逊 钱德勒; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(12:00) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (文斯 卡特; 约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 布兰登 古德温; 凯文 赫尔特) 
直播员:(09:39) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 加勒特 坦普尔; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(08:41) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 卡里斯 勒弗特; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(08:41) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (文斯 卡特; 约翰 科林斯; 杰夫 蒂格; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(08:02) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(08:02) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (文斯 卡特; 约翰 科林斯; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(08:02) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(07:09) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 斯宾塞 丁威迪; 卡里斯 勒弗特; 贾里特 艾伦) 
直播员:(06:53) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(06:15) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 乔 哈里斯; 加勒特 坦普尔; 斯宾塞 丁威迪; 卡里斯 勒弗特) 
直播员:(06:15) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(05:37) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (约翰 科林斯; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 凯文 赫尔特) 
直播员:(03:39) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (平森,西奥; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 克里斯 奇扎; 罗迪昂斯 库鲁斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯) 
直播员:(02:48) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 雷迪什,卡姆; 特雷 扬; 汉特,德安德烈; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(02:45) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 雷迪什,卡姆; 布兰登 古德温; 汉特,德安德烈; 特雷沃恩 格拉汉姆) 
直播员:(01:11) [老鹰] 亚特兰大老鹰 阵容调整 (费尔南多,布鲁诺; 杰夫 蒂格; 雷迪什,卡姆; 布兰登 古德温; 特雷沃恩 格拉汉姆) 

本场数据

最新得分:老鹰

杰夫-蒂格
得分 6 | 犯规 0

各项最高 老鹰
得分 丁维迪24 科林斯33
篮板 艾伦9 科林斯13
助攻 丁维迪13 14
抢断 坦贝尔2 费尔南多2
盖帽 艾伦2 科林斯1
分项 老鹰
得分 118 141
篮板 49 61
投篮命中率 45.7 51.5
罚球命中率 76.2 73.3
三分命中率 39.1 48.7
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0