sohu_logo
雄鹿

2021-12-24 09:30:00 开始比赛

球队
雄鹿
独行侠
第1节 第2节 第3节 第4节
15 26 34 27
23 20 31 21
总比分
102
95
实况: 比赛结束
独行侠
这里显示flash

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
克里斯-米德尔顿 31 8-14 2-3 8-8 0 5 7 5 1 0 3 26
朱-霍勒迪 34 8-14 3-5 5-7 2 7 7 4 3 0 2 24
德马库斯-考辛斯 27 8-15 1-4 5-7 2 8 4 1 1 1 3 22
帕特-考诺顿 30 4-5 1-2 0-0 0 8 2 1 0 0 1 9
乔丹-诺瓦 27 2-6 1-3 0-0 0 8 0 0 2 1 0 5
威斯-马休斯 18 3-8 1-5 0-0 1 3 0 0 0 1 0 7
格雷森-艾伦 18 2-8 1-7 0-0 0 3 0 0 0 2 3 5
乔治-希尔 25 2-5 0-2 0-0 1 3 3 1 0 0 1 4
罗德尼-胡德 15 0-4 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 0
谢米-奥杰莱 9 0-3 0-3 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
贾文特-斯马特
桑德罗-马穆凯拉什维利
耶文-德劳里尔
布鲁克-洛佩兹
丹特-迪文森佐
萨纳西斯-S.阿德托昆博
扬尼斯-阿德托昆博
鲍比-波蒂斯
总 计 0 37-82 10-36 18-22 6 54 26 12 7 5 16 102
百分比 45.1 27.8 81.8 球队篮板:54

独行侠

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
杰伦-布伦森 38 7-15 2-5 3-3 1 4 8 2 0 0 1 19
弗朗克-尼利基纳 37 5-16 2-10 2-2 0 1 5 3 2 0 3 14
芬尼-史密斯 38 3-11 2-9 4-4 0 3 3 0 0 2 4 12
德怀特-鲍威尔 21 5-5 1-1 1-2 1 3 2 1 1 0 1 12
斯特林-布朗 36 4-11 2-6 0-0 3 13 3 0 1 0 1 10
马奎斯-克里斯 12 6-11 0-2 1-2 3 5 0 3 2 0 6 13
西奥-平森 21 3-9 3-8 0-0 0 4 1 0 0 0 4 9
摩西-布朗 8 1-1 0-0 1-2 0 5 0 1 0 0 0 3
布兰顿-奈特 9 1-4 0-3 0-0 0 2 0 0 0 0 1 2
乔治-金 4 0-1 0-1 1-2 0 1 0 0 0 0 0 1
卡里克-琼斯 9 0-2 0-0 0-0 0 2 3 1 0 0 0 0
查尔斯-布朗
卢卡-东契奇
约什-格林
尤金-奥莫鲁伊
威利-考利-斯坦
特雷-伯克
雷吉-巴洛克
马克西-克勒贝尔
克里斯塔普斯-波尔津吉斯
小蒂姆-哈达威
博班-马扬诺维奇
贾阔里-麦克劳克林
总 计 0 35-86 12-45 13-17 8 50 25 11 6 2 21 95
百分比 40.7 26.7 76.5 球队篮板:50

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 对阵 德怀特 鲍威尔 (帕特 康诺顿 获得控球权) 
直播员:(11:44) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(11:17) [独行侠] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(11:16) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(11:06) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 三分球进 
直播员:(10:40) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分不中 
直播员:(10:35) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(10:24) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(10:22) [独行侠] 杰伦 布朗森 篮板球 
直播员:(10:04) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 两分球进 
直播员:(09:46) [独行侠] 杰伦 布朗森投篮犯规 
直播员:(09:46) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(09:46) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(09:43) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(09:25) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(09:21) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(09:20) [独行侠] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(09:19) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(09:04) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分球进 
直播员:(08:49) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 
直播员:(08:39) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(08:25) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(08:23) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 篮板球 
直播员:(08:21) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 两分球进 
直播员:(08:10) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(07:48) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 三分球进 
直播员:(07:46) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(07:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(07:26) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(07:23) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(07:06) [独行侠] 杰伦 布朗森 三分球进 
直播员:(06:54) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 进攻犯规 
直播员:(06:54) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 失误(失误) 
直播员:(06:43) [独行侠] 平森,西奥 三分球进 
直播员:(06:21) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(06:18) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(06:14) [雄鹿] 罗德尼 胡德 个人犯规 
直播员:(05:59) [独行侠] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(05:58) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(05:53) [独行侠] 斯特林 布朗 两分不中 
直播员:(05:50) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(05:45) [] 暂停 
直播员:(05:43) [雄鹿] 罗德尼 胡德 三分不中 
直播员:(05:43) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(05:43) [雄鹿] 塞米 欧杰雷伊 个人犯规 
直播员:(05:32) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 失误(传球失误) 
直播员:(05:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 进攻犯规 
直播员:(05:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(失误) 
直播员:(05:18) [独行侠] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(05:14) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(05:05) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(后场违例) 
直播员:(04:52) [独行侠] 杰伦 布朗森 三分不中 
直播员:(04:49) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(04:39) [独行侠] 平森,西奥 个人犯规 
直播员:(04:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(04:25) [独行侠] Moses Brown 篮板球 
直播员:(04:13) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分不中 
直播员:(04:11) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(04:05) [雄鹿] 塞米 欧杰雷伊 三分不中 
直播员:(04:02) [独行侠] 布兰登 奈特 篮板球 
直播员:(03:57) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(03:53) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(03:48) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(03:43) [独行侠] 布兰登 奈特 篮板球 
直播员:(03:28) [独行侠] 平森,西奥 三分球进 
直播员:(03:10) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(丢球) 
直播员:(02:57) [独行侠] 杰伦 布朗森 三分不中 
直播员:(02:56) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(02:56) [] 暂停 
直播员:(02:56) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(02:39) [雄鹿] 罗德尼 胡德 两分不中 
直播员:(02:37) [独行侠] Carlik Jones 篮板球 
直播员:(02:26) [独行侠] 布兰登 奈特 三分不中 
直播员:(02:23) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(02:18) [雄鹿] Jordan Nwora 两分不中 
直播员:(02:16) [独行侠] Carlik Jones 篮板球 
直播员:(02:13) [独行侠] 布兰登 奈特 两分球进 
直播员:(01:57) [雄鹿] Jordan Nwora 三分不中 
直播员:(01:53) [独行侠] 平森,西奥 篮板球 
直播员:(01:46) [独行侠] Moses Brown 两分球进 
直播员:(01:29) [雄鹿] 塞米 欧杰雷伊 三分不中 
直播员:(01:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(01:25) [雄鹿] 罗德尼 胡德 三分不中 
直播员:(01:23) [独行侠] Moses Brown 篮板球 
直播员:(01:13) [独行侠] 布兰登 奈特 三分不中 
直播员:(01:11) [雄鹿] 罗德尼 胡德 篮板球 
直播员:(01:03) [雄鹿] 塞米 欧杰雷伊 三分不中 
直播员:(00:58) [独行侠] Moses Brown 篮板球 
直播员:(00:57) [独行侠] Moses Brown 失误(传球失误) 
直播员:(00:39) [雄鹿] Jordan Nwora 两分不中 
直播员:(00:37) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 
直播员:(00:20) [独行侠] 布兰登 奈特 三分不中 
直播员:(00:17) [雄鹿] 罗德尼 胡德 篮板球 
直播员:(00:02) [独行侠] 平森,西奥 个人犯规 
直播员:(00:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; Jordan Nwora; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(12:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(07:46) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:54) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 德马库斯 考辛斯; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:54) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(06:14) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 塞米 欧杰雷伊; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(05:29) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 斯特林 布朗; Moses Brown; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(05:05) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; 弗兰克 尼利基纳; Moses Brown; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(02:56) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 塞米 欧杰雷伊; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 朱 霍利迪) 
直播员:(02:56) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; Carlik Jones; Moses Brown; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(00:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 塞米 欧杰雷伊; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 朱 霍利迪) 
直播员:(00:02) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; 弗兰克 尼利基纳; Moses Brown; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(11:48) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(11:26) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分不中 
直播员:(11:23) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(11:22) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分不中 
直播员:(11:20) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 
直播员:(11:17) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(11:13) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(11:03) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分球进 
直播员:(10:52) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(10:52) [雄鹿] 防守干扰球违例 
直播员:(10:36) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(10:32) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(10:28) [雄鹿] 乔治 希尔 两分不中 
直播员:(10:26) [独行侠] 马奎斯 克里斯 篮板球 
直播员:(10:14) [独行侠] 平森,西奥 三分不中 
直播员:(10:11) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(10:04) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 
直播员:(10:04) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(10:04) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(09:48) [独行侠] Carlik Jones 失误(传球失误) 
直播员:(09:33) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(09:30) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 
直播员:(09:23) [独行侠] 平森,西奥 三分不中 
直播员:(09:19) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(09:09) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(08:56) [独行侠] Carlik Jones 两分不中 
直播员:(08:53) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(08:43) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(丢球) 
直播员:(08:38) [独行侠] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(08:22) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(08:22) [独行侠] 平森,西奥投篮犯规 
直播员:(08:22) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(08:05) [独行侠] 马奎斯 克里斯 三分不中 
直播员:(08:02) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(08:00) [独行侠] 马奎斯 克里斯投篮犯规 
直播员:(08:00) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:00) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:44) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分不中 
直播员:(07:42) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:42) [] 暂停 
直播员:(07:19) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(07:17) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(07:17) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(07:17) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(07:00) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分球进 
直播员:(06:46) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 三分不中 
直播员:(06:44) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 篮板球 
直播员:(06:23) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分球进 
直播员:(06:03) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(05:47) [雄鹿] 格雷森 艾伦 踢球违例 
直播员:(05:33) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(05:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(05:25) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 踢球违例 
直播员:(05:15) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 
直播员:(05:15) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:15) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:05) [雄鹿] 格雷森 艾伦 踢球违例 
直播员:(04:56) [雄鹿] 朱 霍利迪 个人犯规 
直播员:(04:50) [雄鹿] 格雷森 艾伦投篮犯规 
直播员:(04:50) [独行侠] Moses Brown 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(04:50) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(04:50) [独行侠] Moses Brown 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:39) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(04:39) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(04:39) [] 暂停 
直播员:(04:26) [独行侠] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(04:22) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(04:18) [独行侠] 平森,西奥 个人犯规 
直播员:(04:18) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(04:18) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(04:18) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:03) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分球进 
直播员:(03:42) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(03:38) [独行侠] Moses Brown 篮板球 
直播员:(03:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:34) [独行侠] 杰伦 布朗森 失误(界外) 
直播员:(03:19) [雄鹿] Jordan Nwora 两分球进 
直播员:(02:55) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(02:52) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(02:47) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(02:23) [独行侠] 金 乔治 三分不中 
直播员:(02:19) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(02:10) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(02:06) [独行侠] Moses Brown 篮板球 
直播员:(01:53) [雄鹿] 罗德尼 胡德投篮犯规 
直播员:(01:53) [独行侠] 金 乔治 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:53) [独行侠] 金 乔治 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:51) [独行侠] 马奎斯 克里斯 篮板球 
直播员:(01:48) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(01:33) [独行侠] 马奎斯 克里斯投篮犯规 
直播员:(01:33) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:33) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:17) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(00:58) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(00:57) [独行侠] 金 乔治 篮板球 
直播员:(00:39) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(00:37) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(00:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(00:27) [独行侠] 马奎斯 克里斯 篮板球 
直播员:(00:12) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 技术犯规 
直播员:(00:12) [独行侠] 杰伦 布朗森 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(00:00) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(00:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿) 
直播员:(12:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; Carlik Jones; 马奎斯 克里斯; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(10:04) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Carlik Jones; 马奎斯 克里斯; 斯特林 布朗; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(08:22) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 马奎斯 克里斯; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(08:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿) 
直播员:(08:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(05:47) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(05:15) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 克里斯 米德尔顿; 塞米 欧杰雷伊; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(05:05) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 斯特林 布朗; Moses Brown; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(04:56) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 塞米 欧杰雷伊; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(04:50) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 斯特林 布朗; Moses Brown; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(04:18) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 金 乔治; 斯特林 布朗; Moses Brown; 杰伦 布朗森) 
直播员:(03:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 塞米 欧杰雷伊; 韦斯利 马修斯; Jordan Nwora; 朱 霍利迪) 
直播员:(01:53) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora) 
直播员:(01:53) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 金 乔治; 马奎斯 克里斯; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(01:33) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 帕特 康诺顿) 
直播员:(11:44) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分不中 
直播员:(11:43) [独行侠] 杰伦 布朗森 篮板球 
直播员:(11:43) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯投篮犯规 
直播员:(11:43) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:43) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(11:22) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(11:21) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(11:21) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 个人犯规 
直播员:(11:15) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(10:55) [独行侠] 斯特林 布朗 两分球进 
直播员:(10:37) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分不中 
直播员:(10:35) [独行侠] 跳球德怀特 鲍威尔 vs 德马库斯 考辛斯, (多利安 芬尼-史密斯) gains possession) 
直播员:(10:35) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(10:27) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 两分球进 
直播员:(10:27) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯投篮犯规 
直播员:(10:27) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(10:16) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分不中 
直播员:(10:15) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(10:15) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(10:02) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 两分球进 
直播员:(09:46) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(09:38) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分球进 
直播员:(09:30) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(09:09) [独行侠] 杰伦 布朗森 三分球进 
直播员:(09:00) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(08:57) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 篮板球 
直播员:(08:23) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分球进 
直播员:(08:07) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 两分球进 
直播员:(08:07) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿投篮犯规 
直播员:(08:07) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(08:04) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(07:46) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(07:42) [] 暂停 
直播员:(07:36) [独行侠] 德怀特 鲍威尔 失误(传球失误) 
直播员:(07:34) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(07:34) [独行侠] 德怀特 鲍威尔投篮犯规 
直播员:(07:34) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(07:22) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(07:19) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(07:08) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(07:02) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分球进 
直播员:(07:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(06:42) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(传球失误) 
直播员:(06:35) [独行侠] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(06:19) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(06:07) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 进攻犯规 
直播员:(06:07) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 失误(失误) 
直播员:(05:55) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 三分不中 
直播员:(05:52) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(05:44) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分球进 
直播员:(05:32) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(05:32) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳投篮犯规 
直播员:(05:32) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(05:22) [雄鹿] 格雷森 艾伦投篮犯规 
直播员:(05:22) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:22) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:06) [雄鹿] 格雷森 艾伦 两分球进 
直播员:(08:37) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 
直播员:(08:37) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(04:42) [独行侠] 平森,西奥 三分不中 
直播员:(04:39) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(04:26) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(04:10) [独行侠] 杰伦 布朗森 失误(传球失误) 
直播员:(03:56) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(03:55) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(03:55) [] 暂停 
直播员:(03:47) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(03:47) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(03:26) [独行侠] 平森,西奥 三分不中 
直播员:(03:22) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(03:16) [独行侠] 布兰登 奈特 个人犯规 
直播员:(03:04) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(02:46) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(02:44) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(02:38) [独行侠] 马奎斯 克里斯 个人犯规 
直播员:(02:38) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(02:38) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(02:36) [独行侠] 平森,西奥 篮板球 
直播员:(02:29) [独行侠] 平森,西奥 两分不中 
直播员:(02:24) [独行侠] 马奎斯 克里斯 篮板球 
直播员:(02:24) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分不中 
直播员:(02:24) [独行侠] 马奎斯 克里斯 篮板球 
直播员:(02:20) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(02:17) [雄鹿] Jordan Nwora 三分不中 
直播员:(02:17) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(02:17) [] 暂停 
直播员:(01:59) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分不中 
直播员:(01:53) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(01:49) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 两分球进 
直播员:(01:36) [独行侠] 马奎斯 克里斯 失误(传球失误) 
直播员:(01:35) [独行侠] 平森,西奥 踢球违例 
直播员:(01:19) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(01:15) [独行侠] 平森,西奥 篮板球 
直播员:(01:13) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿投篮犯规 
直播员:(01:13) [独行侠] Mavericks challenge timeout 
直播员:(01:13) [] 复审 
直播员:(01:13) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:13) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:50) [雄鹿] 罗德尼 胡德 两分不中 
直播员:(00:49) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:44) [雄鹿] 帕特 康诺顿投篮犯规 
直播员:(00:44) [独行侠] 马奎斯 克里斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:44) [独行侠] 马奎斯 克里斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(00:42) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(00:28) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 两分不中 
直播员:(00:26) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:07) [独行侠] Carlik Jones 两分不中 
直播员:(00:05) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(00:00) [独行侠] 马奎斯 克里斯 个人犯规 
直播员:(00:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:00) [独行侠] 马奎斯 克里斯 三分不中 
直播员:(00:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; Jordan Nwora; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(12:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(08:07) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(07:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:07) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:07) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(05:22) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(03:55) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 朱 霍利迪) 
直播员:(03:55) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 斯特林 布朗; Moses Brown; 杰伦 布朗森; 平森,西奥) 
直播员:(03:47) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; 马奎斯 克里斯; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(02:38) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 朱 霍利迪) 
直播员:(02:38) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (布兰登 奈特; Carlik Jones; 马奎斯 克里斯; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(01:35) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora) 
直播员:(01:13) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (罗德尼 胡德; 克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿) 
直播员:(01:13) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (Carlik Jones; 马奎斯 克里斯; 斯特林 布朗; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(11:39) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(11:22) [] 暂停 
直播员:(11:12) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分不中 
直播员:(11:10) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(11:05) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(11:03) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(10:53) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分球进 
直播员:(10:40) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(10:27) [独行侠] 马奎斯 克里斯 进攻犯规 
直播员:(10:27) [独行侠] 马奎斯 克里斯 失误(失误) 
直播员:(10:12) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(09:51) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(09:48) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 篮板球 
直播员:(09:32) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(09:30) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(09:15) [独行侠] 斯特林 布朗 三分球进 
直播员:(08:57) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 两分球进 
直播员:(08:37) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分球进 
直播员:(08:29) [] 暂停 
直播员:(08:23) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(界外) 
直播员:(08:13) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分球进 
直播员:(08:00) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 两分球进 
直播员:(08:00) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯投篮犯规 
直播员:(08:00) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(07:57) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(07:40) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分球进 
直播员:(07:26) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(07:23) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 篮板球 
直播员:(07:18) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(07:16) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(07:07) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(06:44) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(06:41) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(06:29) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(丢球) 
直播员:(06:29) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 个人犯规 
直播员:(06:21) [雄鹿] 格雷森 艾伦投篮犯规 
直播员:(06:21) [独行侠] 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:21) [独行侠] 杰伦 布朗森 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:16) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(06:10) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(05:58) [] 暂停 
直播员:(05:50) [独行侠] 马奎斯 克里斯 两分不中 
直播员:(05:46) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(05:45) [雄鹿] 帕特 康诺顿 失误(传球失误) 
直播员:(05:42) [独行侠] 马奎斯 克里斯 失误(传球失误) 
直播员:(05:40) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(05:25) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 
直播员:(05:08) [雄鹿] 德马库斯 考辛斯 三分不中 
直播员:(05:04) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(04:59) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 两分不中 
直播员:(04:56) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(04:45) [独行侠] 马奎斯 克里斯 个人犯规 
直播员:(04:34) [雄鹿] Jordan Nwora 三分球进 
直播员:(04:09) [独行侠] 平森,西奥 三分不中 
直播员:(04:05) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(03:58) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(03:54) [独行侠] 杰伦 布朗森 篮板球 
直播员:(03:41) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 三分不中 
直播员:(03:37) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(03:32) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:25) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(03:23) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(03:21) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(03:14) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分球进 
直播员:(02:51) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(02:49) [独行侠] 平森,西奥 篮板球 
直播员:(02:38) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分不中 
直播员:(02:35) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(02:24) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(02:23) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(02:17) [独行侠] 斯特林 布朗 三分不中 
直播员:(02:13) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:56) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(01:36) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 失误(界外) 
直播员:(01:16) [雄鹿] 乔治 希尔 进攻犯规 
直播员:(01:16) [雄鹿] 乔治 希尔 失误(失误) 
直播员:(01:16) [独行侠] 达拉斯 独行侠 暂停 
直播员:(01:10) [独行侠] 杰伦 布朗森 两分不中 
直播员:(01:08) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(00:51) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(00:49) [独行侠] 杰伦 布朗森 篮板球 
直播员:(00:43) [独行侠] 杰伦 布朗森 三分不中 
直播员:(00:38) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(00:30) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(00:21) [独行侠] 斯特林 布朗 个人犯规 
直播员:(00:21) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(00:17) [独行侠] 弗兰克 尼利基纳 个人犯规 
直播员:(00:17) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:17) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:11) [独行侠] 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 
直播员:(00:08) [独行侠] 斯特林 布朗 篮板球 
直播员:(00:06) [独行侠] 平森,西奥 三分球进 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿) 
直播员:(12:00) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 马奎斯 克里斯; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(10:27) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 德怀特 鲍威尔; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(08:29) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿) 
直播员:(08:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 德马库斯 考辛斯; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:29) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (德马库斯 考辛斯; Jordan Nwora; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(06:29) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 马奎斯 克里斯; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯) 
直播员:(04:45) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 朱 霍利迪) 
直播员:(04:45) [独行侠] 达拉斯 独行侠 阵容调整 (弗兰克 尼利基纳; 斯特林 布朗; 杰伦 布朗森; 多利安 芬尼-史密斯; 平森,西奥) 
直播员:(03:21) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 
直播员:(00:17) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (韦斯利 马修斯; 乔治 希尔; Jordan Nwora; 帕特 康诺顿; 朱 霍利迪) 

本场数据

最新得分:独行侠

西奥-平森
得分 9 | 犯规 4

各项最高 雄鹿 独行侠
得分 米德尔顿26 布伦森19
篮板 考辛斯8 布朗13
助攻 米德尔顿7 布伦森8
抢断 霍勒迪3 尼利基纳2
盖帽 艾伦2 史密斯2
分项 雄鹿 独行侠
得分 102 95
篮板 54 50
投篮命中率 45.1 40.7
罚球命中率 81.8 76.5
三分命中率 27.8 26.7
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 1
被逐出场 0 0