sohu_logo
公牛

2022-04-18 06:30:00 开始比赛

球队
公牛
雄鹿
第1节 第2节 第3节 第4节
21 22 28 15
34 17 23 19
总比分
86
93
实况: 比赛结束
雄鹿
这里显示flash

公牛

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
尼科拉-武切维奇 38 9-27 2-10 4-5 8 17 3 3 1 2 3 24
德玛尔-德罗赞 42 6-25 0-2 6-6 1 8 6 3 3 0 3 18
扎克-拉文 36 6-19 2-10 4-4 0 10 3 3 1 1 5 18
亚历克斯-卡鲁索 32 3-7 1-5 0-0 1 3 2 0 2 0 5 7
帕特里克-威廉姆斯 23 1-3 0-2 3-4 0 3 0 1 2 0 3 5
科比-怀特 22 5-10 2-6 0-0 0 4 0 0 0 0 1 12
特里斯坦-汤普森 7 1-2 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 2
阿约-多孙穆 8 0-1 0-1 0-0 1 2 2 1 0 0 1 0
小德里克-琼斯 9 0-1 0-1 0-0 2 2 1 0 0 0 0 0
哈维特-格林 17 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 1 0 1 0
马尔科-西蒙诺维奇
托尼-布拉德利
特洛伊-布朗
马特-托马斯
朗佐-鲍尔
总 计 0 31-96 7-37 17-19 16 57 17 11 10 3 22 86
百分比 32.3 18.9 89.5 球队篮板:57

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
扬尼斯-阿德托昆博 33 10-19 1-4 6-11 3 16 3 5 0 2 5 27
布鲁克-洛佩兹 32 7-14 1-5 3-4 2 5 0 2 0 2 4 18
朱-霍勒迪 39 6-16 1-4 2-2 2 6 6 4 2 0 3 15
克里斯-米德尔顿 38 4-13 1-7 2-2 0 5 6 7 1 0 2 11
威斯-马休斯 26 2-3 2-3 0-0 0 5 1 2 0 0 2 6
鲍比-波蒂斯 23 3-8 2-5 2-4 3 12 2 0 1 1 2 10
帕特-考诺顿 17 1-7 1-6 0-0 0 4 1 0 0 0 0 3
杰文-卡特 9 1-2 1-2 0-0 1 2 0 0 0 0 0 3
格雷森-艾伦 18 0-2 0-2 0-0 0 3 0 1 0 1 3 0
乔丹-诺瓦
雷琼-塔克
乔治-希尔
萨纳西斯-S.阿德托昆博
赛尔吉-伊巴卡
总 计 0 34-84 10-38 15-23 11 68 19 21 4 6 21 93
百分比 40.5 26.3 65.2 球队篮板:68

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 尼古拉 武切维奇 对阵 布鲁克 洛佩兹 (韦斯利 马修斯 获得控球权) 
直播员:(11:41) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索投篮犯规 
直播员:(11:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(11:24) [公牛] 扎克 拉文 两分不中 
直播员:(11:22) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(11:08) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(10:56) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(10:53) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(10:47) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(10:34) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(10:31) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(10:27) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分球进 
直播员:(10:27) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(10:12) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分球进 
直播员:(09:55) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 失误(界外) 
直播员:(09:45) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(09:42) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(09:33) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(09:10) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(08:57) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(08:54) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(08:47) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(08:38) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(08:36) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 
直播员:(08:22) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 
直播员:(08:17) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:17) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(08:17) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(07:58) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(07:54) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(07:46) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分球进 
直播员:(07:20) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(07:17) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 
直播员:(07:14) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 
直播员:(07:14) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(07:04) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(07:02) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(07:01) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(06:36) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(06:33) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(06:29) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(06:18) [雄鹿] 韦斯利 马修斯投篮犯规 
直播员:(06:18) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:18) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:03) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分球进 
直播员:(05:54) [公牛] 扎克 拉文 两分球进 
直播员:(05:37) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(05:34) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(05:29) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(05:26) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(05:23) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(05:14) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(05:09) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(05:02) [公牛] 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) 
直播员:(04:59) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(04:59) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(04:59) [公牛] 扎克 拉文 个人犯规 
直播员:(04:51) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(04:37) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(04:21) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(04:07) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(04:03) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(04:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(走步违例) 
直播员:(03:49) [公牛] 扎克 拉文 两分球进 
直播员:(03:37) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(03:21) [公牛] 德玛尔 德罗赞 三分不中 
直播员:(03:16) [公牛] 特里斯坦 汤普森 篮板球 
直播员:(03:16) [公牛] 特里斯坦 汤普森 两分球进 
直播员:(03:01) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分不中 
直播员:(03:01) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(03:01) [雄鹿] 格雷森 艾伦 个人犯规 
直播员:(02:45) [公牛] 怀特,考比 三分不中 
直播员:(02:41) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(02:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(02:26) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(02:23) [公牛] Ayo Dosunmu 三分不中 
直播员:(02:21) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(02:21) [雄鹿] 格雷森 艾伦投篮犯规 
直播员:(02:21) [公牛] 尼古拉 武切维奇 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(02:21) [公牛] 芝加哥公牛 篮板球 
直播员:(02:21) [公牛] 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:01) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(01:58) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(01:57) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分球进 
直播员:(01:43) [公牛] Ayo Dosunmu 失误(后场违例) 
直播员:(01:24) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分球进 
直播员:(01:07) [雄鹿] 朱 霍利迪 个人犯规 
直播员:(00:59) [公牛] 德玛尔 德罗赞 失误(传球失误) 
直播员:(00:53) [雄鹿] 杰文 卡特 三分不中 
直播员:(00:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(00:42) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(00:39) [公牛] Ayo Dosunmu 篮板球 
直播员:(00:38) [公牛] 怀特,考比 三分球进 
直播员:(00:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(00:07) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(00:02) [公牛] 格林,贾冯特 个人犯规 
直播员:(00:00) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(06:18) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(05:23) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (格林,贾冯特; 怀特,考比; 特里斯坦 汤普森; 德玛尔 德罗赞; 扎克 拉文) 
直播员:(05:23) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(03:01) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 格林,贾冯特; 怀特,考比; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(03:01) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(01:43) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 格林,贾冯特; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) 
直播员:(01:07) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(00:02) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(11:49) [公牛] 怀特,考比 两分不中 
直播员:(11:46) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(11:32) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(11:29) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(11:15) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(11:03) [公牛] 德玛尔 德罗赞 个人犯规 
直播员:(10:59) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(10:43) [公牛] 扎克 拉文 两分不中 
直播员:(10:40) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(10:31) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(10:29) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(10:22) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 个人犯规 
直播员:(10:09) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(09:50) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 进攻犯规 
直播员:(09:50) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(失误) 
直播员:(09:50) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(09:39) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(09:22) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分不中 
直播员:(09:22) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(09:22) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 个人犯规 
直播员:(09:10) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(09:07) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(08:58) [公牛] 德玛尔 德罗赞 失误(丢球) 
直播员:(08:51) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(08:45) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(08:45) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(08:41) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 
直播员:(08:38) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(08:26) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(08:25) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(08:25) [公牛] 扎克 拉文投篮犯规 
直播员:(08:25) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(08:25) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(08:25) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(08:22) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(08:18) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博投篮犯规 
直播员:(08:18) [公牛] Patrick Williams 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(08:18) [公牛] 芝加哥公牛 篮板球 
直播员:(08:18) [公牛] Patrick Williams 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(08:02) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 进攻犯规 
直播员:(08:02) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(失误) 
直播员:(07:50) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(07:47) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(07:39) [雄鹿] 杰文 卡特 三分球进 
直播员:(07:23) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 
直播员:(07:09) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(06:47) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(06:44) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(06:34) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(06:29) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯投篮犯规 
直播员:(06:29) [公牛] Patrick Williams 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:29) [公牛] Patrick Williams 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:13) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(06:13) [公牛] Patrick Williams 失误(界外) 
直播员:(06:07) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(06:07) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(06:07) [公牛] Patrick Williams投篮犯规 
直播员:(06:07) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(06:07) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(06:07) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:52) [雄鹿] 韦斯利 马修斯投篮犯规 
直播员:(05:52) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(05:52) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:38) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(05:36) [公牛] Patrick Williams 篮板球 
直播员:(05:29) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(05:26) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(05:18) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(05:16) [公牛] 怀特,考比 篮板球 
直播员:(04:58) [公牛] 扎克 拉文 三分球进 
直播员:(04:36) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(04:34) [公牛] Patrick Williams 篮板球 
直播员:(04:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 个人犯规 
直播员:(04:27) [公牛] 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:27) [公牛] 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:15) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(03:57) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(03:55) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(03:50) [公牛] 怀特,考比 个人犯规 
直播员:(03:50) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:50) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(03:47) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(03:43) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(03:40) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(03:32) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(03:28) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(03:17) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(03:14) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 篮板球 
直播员:(03:06) [] 暂停 
直播员:(02:58) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(02:56) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(02:42) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(02:40) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(02:33) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(02:31) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(02:28) [雄鹿] 格雷森 艾伦投篮犯规 
直播员:(02:28) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(02:28) [公牛] 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(02:28) [公牛] 扎克 拉文 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:07) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(01:55) [公牛] 扎克 拉文 失误(界外) 
直播员:(01:37) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(01:35) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(01:25) [公牛] Patrick Williams 三分不中 
直播员:(01:21) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(01:14) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(00:50) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯投篮犯规 
直播员:(00:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:30) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(00:26) [公牛] 格林,贾冯特 篮板球 
直播员:(00:24) [公牛] 扎克 拉文 两分不中 
直播员:(00:20) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(00:00) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [公牛] 扎克 拉文 个人犯规 
直播员:(00:00) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:00) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (格林,贾冯特; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿) 
直播员:(11:03) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 格林,贾冯特; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(10:22) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 格林,贾冯特; 德玛尔 德罗赞; 德里克 小琼斯; 扎克 拉文) 
直播员:(10:22) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿) 
直播员:(09:50) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿) 
直播员:(08:25) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(08:25) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 杰文 卡特) 
直播员:(08:18) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 杰文 卡特; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(06:29) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 布鲁克 洛佩兹; 杰文 卡特; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(06:29) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(06:13) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(06:07) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(04:27) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 怀特,考比; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(04:27) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(03:06) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(02:28) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(00:50) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 格林,贾冯特; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(00:50) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 布鲁克 洛佩兹; 帕特 康诺顿) 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 布鲁克 洛佩兹; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿) 
直播员:(11:41) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(11:35) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分球进 
直播员:(11:35) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(11:22) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(11:02) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(10:59) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(10:57) [雄鹿] 朱 霍利迪 个人犯规 
直播员:(10:43) [公牛] 扎克 拉文 两分球进 
直播员:(10:26) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(10:24) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(10:17) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(10:14) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(10:04) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分球进 
直播员:(09:46) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(09:43) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(09:38) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(09:37) [公牛] 芝加哥公牛 篮板球 
直播员:(09:37) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 个人犯规 
直播员:(09:25) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(09:19) [公牛] 德玛尔 德罗赞投篮犯规 
直播员:(09:19) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(09:19) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(09:15) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(09:05) [公牛] 扎克 拉文 三分球进 
直播员:(08:45) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(08:42) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:30) [公牛] Patrick Williams 三分不中 
直播员:(08:30) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(08:30) [] 暂停 
直播员:(08:17) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分球进 
直播员:(08:05) [公牛] 尼古拉 武切维奇 进攻犯规 
直播员:(08:05) [公牛] 尼古拉 武切维奇 失误(失误) 
直播员:(07:51) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索投篮犯规 
直播员:(07:51) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:51) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:28) [公牛] 扎克 拉文 两分球进 
直播员:(07:21) [] 暂停 
直播员:(07:08) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(07:04) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(06:52) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(06:50) [公牛] 格林,贾冯特 篮板球 
直播员:(06:49) [公牛] 格林,贾冯特 两分不中 
直播员:(06:49) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(06:43) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(传球失误) 
直播员:(06:41) [公牛] 扎克 拉文 进攻犯规 
直播员:(06:41) [公牛] 扎克 拉文 失误(失误) 
直播员:(06:30) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(06:14) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(06:11) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(05:53) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 三分不中 
直播员:(05:50) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(05:43) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(05:43) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(05:43) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(05:43) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博投篮犯规 
直播员:(05:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(05:43) [公牛] 尼古拉 武切维奇 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(05:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(走步违例) 
直播员:(05:11) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(04:58) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 三分不中 
直播员:(04:56) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(04:40) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分球进 
直播员:(04:25) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(04:23) [公牛] 怀特,考比 篮板球 
直播员:(04:13) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(04:10) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(04:02) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(04:02) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(03:47) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(03:44) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(03:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 进攻犯规 
直播员:(03:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(失误) 
直播员:(03:29) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(03:26) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(03:23) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(界外) 
直播员:(03:11) [公牛] 怀特,考比 三分球进 
直播员:(02:57) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(02:55) [公牛] 怀特,考比 篮板球 
直播员:(02:52) [公牛] 怀特,考比 两分球进 
直播员:(02:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(02:36) [公牛] Ayo Dosunmu 个人犯规 
直播员:(02:26) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(02:07) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(02:03) [公牛] 特里斯坦 汤普森 篮板球 
直播员:(02:03) [公牛] 特里斯坦 汤普森 两分不中 
直播员:(02:01) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(01:58) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(01:46) [公牛] 怀特,考比 两分球进 
直播员:(01:33) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(01:30) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(01:25) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分球进 
直播员:(01:07) [公牛] 怀特,考比 三分不中 
直播员:(01:04) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(00:59) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(丢球) 
直播员:(00:42) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(00:40) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(00:36) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分球进 
直播员:(00:36) [公牛] 德玛尔 德罗赞投篮犯规 
直播员:(00:36) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(00:24) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(00:16) [雄鹿] 杰文 卡特 篮板球 
直播员:(00:01) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(00:01) [公牛] Ayo Dosunmu 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(07:51) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 格林,贾冯特; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(06:41) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(05:43) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 格林,贾冯特; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇) 
直播员:(05:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(03:41) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 格林,贾冯特; 怀特,考比; 特里斯坦 汤普森; 德玛尔 德罗赞) 
直播员:(03:41) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(02:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(00:36) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Ayo Dosunmu; 怀特,考比; 特里斯坦 汤普森; 德玛尔 德罗赞; 德里克 小琼斯) 
直播员:(00:36) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(11:46) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分不中 
直播员:(11:43) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(11:32) [公牛] 扎克 拉文 失误(丢球) 
直播员:(11:29) [雄鹿] 格雷森 艾伦 失误(界外) 
直播员:(11:15) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(11:11) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(11:04) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分不中 
直播员:(11:00) [公牛] 扎克 拉文 篮板球 
直播员:(10:49) [公牛] 扎克 拉文 两分不中 
直播员:(10:46) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(10:40) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(10:39) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(10:38) [公牛] 扎克 拉文投篮犯规 
直播员:(10:38) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(10:38) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(10:38) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(10:20) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 三分球进 
直播员:(10:05) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(丢球) 
直播员:(09:43) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(09:40) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(09:35) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 进攻犯规 
直播员:(09:35) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(失误) 
直播员:(09:22) [公牛] 怀特,考比 三分不中 
直播员:(09:21) [公牛] 德里克 小琼斯 篮板球 
直播员:(09:20) [公牛] 尼古拉 武切维奇 失误(走步违例) 
直播员:(09:09) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 两分不中 
直播员:(09:06) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:58) [公牛] 怀特,考比 三分不中 
直播员:(08:54) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:53) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(08:52) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(08:49) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(08:48) [公牛] 德里克 小琼斯 篮板球 
直播员:(08:43) [公牛] 德玛尔 德罗赞 三分不中 
直播员:(08:39) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(08:28) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(08:26) [雄鹿] 杰文 卡特 篮板球 
直播员:(08:14) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 进攻犯规 
直播员:(08:14) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(失误) 
直播员:(08:14) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(08:01) [公牛] 德里克 小琼斯 三分不中 
直播员:(07:57) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(07:50) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 失误(传球失误) 
直播员:(07:46) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 踢球违例 
直播员:(08:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(08:50) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(07:41) [公牛] 尼古拉 武切维奇 进攻犯规 
直播员:(07:41) [公牛] 尼古拉 武切维奇 失误(失误) 
直播员:(07:26) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(07:07) [公牛] 尼古拉 武切维奇 三分不中 
直播员:(07:04) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(06:58) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(传球失误) 
直播员:(06:54) [公牛] 怀特,考比 两分球进 
直播员:(06:37) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(06:35) [公牛] 怀特,考比 篮板球 
直播员:(06:24) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(06:21) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(06:12) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 两分不中 
直播员:(06:10) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(05:56) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分球进 
直播员:(05:38) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(界外) 
直播员:(05:25) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(05:22) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(05:03) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(04:51) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(04:43) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(04:40) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(04:34) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(04:34) [公牛] 尼古拉 武切维奇投篮犯规 
直播员:(04:34) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:13) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(04:11) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(03:58) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(03:43) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 三分不中 
直播员:(03:42) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(03:42) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹投篮犯规 
直播员:(03:42) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:42) [公牛] 德玛尔 德罗赞 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:37) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:18) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 失误(传球失误) 
直播员:(03:08) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 个人犯规 
直播员:(03:04) [公牛] Patrick Williams 两分球进 
直播员:(02:36) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(02:32) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(02:32) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(02:18) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分球进 
直播员:(02:05) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(02:05) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(02:05) [公牛] Patrick Williams 个人犯规 
直播员:(01:54) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(01:51) [公牛] 德玛尔 德罗赞 篮板球 
直播员:(01:39) [公牛] 扎克 拉文 两分不中 
直播员:(01:39) [公牛] 芝加哥公牛 篮板球 
直播员:(01:36) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 两分球进 
直播员:(01:24) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(01:24) [公牛] Patrick Williams投篮犯规 
直播员:(01:24) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(01:20) [公牛] Patrick Williams 篮板球 
直播员:(00:59) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(00:55) [公牛] 尼古拉 武切维奇 篮板球 
直播员:(00:52) [公牛] 尼古拉 武切维奇 两分不中 
直播员:(00:43) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(00:38) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 失误(丢球) 
直播员:(00:29) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(00:25) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(00:15) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 个人犯规 
直播员:(00:15) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:15) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:15) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(00:10) [公牛] 德玛尔 德罗赞 两分不中 
直播员:(00:08) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 篮板球 
直播员:(00:08) [公牛] 亚历克斯 卡鲁索 个人犯规 
直播员:(00:08) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:08) [雄鹿] 克里斯 米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:08) [公牛] 芝加哥公牛 暂停 
直播员:(00:03) [公牛] 扎克 拉文 三分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 扬尼斯 阿德托昆博 篮板球 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 怀特,考比; 特里斯坦 汤普森; 德里克 小琼斯; 扎克 拉文) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(10:38) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 怀特,考比; 德里克 小琼斯; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(10:38) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 扬尼斯 阿德托昆博; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(09:35) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (亚历克斯 卡鲁索; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 德里克 小琼斯; 尼古拉 武切维奇) 
直播员:(09:35) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿) 
直播员:(08:14) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 帕特 康诺顿) 
直播员:(05:38) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 德里克 小琼斯; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(05:38) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(04:51) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 怀特,考比; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(04:51) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(04:34) [公牛] 芝加哥公牛 阵容调整 (Patrick Williams; 亚历克斯 卡鲁索; 德玛尔 德罗赞; 尼古拉 武切维奇; 扎克 拉文) 
直播员:(03:37) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(01:24) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(00:15) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(00:08) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (克里斯 米德尔顿; 朱 霍利迪; 扬尼斯 阿德托昆博; 韦斯利 马修斯; 帕特 康诺顿) 

本场数据

最新得分:雄鹿

克里斯-米德尔顿
得分 11 | 犯规 2

分项 公牛 雄鹿
得分 86 93
篮板 57 68
投篮命中率 32.3 40.5
罚球命中率 89.5 65.2
三分命中率 18.9 26.3
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0