sohu_logo

哈里-贾尔斯 Harry Giles 国王

 • 所在球队:国王
 • 出生城市:Winstom-Salem
 • 出生日期:1998-4-22
 • 位 置:前锋/中锋
 • 身 高:208
 • 体 重:109
 • 球衣号码:20
 • 数据分析折线图

与其他球员进行数据对比:*注:最多加入4支球员进行对比

  • 哈里-贾尔斯—职业生涯—汇总数据
  赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  2019-2020 国王 7 0 52 11-25 0-0 2-2 3 4 7 5 2 3 5 13 24
  2018-2019 国王 58 0 820 175-348 0-6 58-91 66 156 222 85 31 22 73 150 408
  2017-2018 国王 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  职业生涯汇总 65 0 872 186-373 0-6 60-93 69 160 229 90 33 25 78 163 432
  • 哈里-贾尔斯—职业生涯—场均数据
  赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  2019-2020 国王 7 0 7.43 0.440 0.000 1.000 0.43 0.57 1.00 0.71 0.29 0.43 0.71 1.86 3.43
  2018-2019 国王 58 0 14.14 0.503 0.000 0.637 1.14 2.69 3.83 1.47 0.53 0.38 1.26 2.59 7.03
  2017-2018 国王 0 0
  职业生涯汇总 65 0 13.42 0.499 0.000 0.645 1.06 2.46 3.52 1.38 0.51 0.38 1.20 2.51 6.65