Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 350

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 351

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 352

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 353

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 354

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 355

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 356

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 357

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 358

Warning: Division by zero in /data/sports/nba_new/webroot/nba_team_info.php on line 359
森林狼队|森林狼赛程|森林狼直播|森林狼视频
sohu_logo

明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves

 • 球队英文官方站:http://www.nba.com/timberwolves/
 • 主场所在城市:明尼苏达
 • 主体育馆:目标中心球馆(Target Arena)
 • 可容纳人数:19006人
 • 加入NBA时间:1949年 
 • 获总冠军次数:0
 • 现任主教练:汤姆-锡伯杜(Tom Thibodeau)
 • 数据分析折线图

与其他球队进行数据对比:*注:最多加入4支球队进行对比

 • 加入对比
  开始对比
  • 明尼苏达森林狼数据分析

  球员场均数据

  球员 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
  杰夫-蒂格 70 70 33.0 44.6 36.8 84.5 0.3 2.6 3.0 7.0 1.5 0.3 2.5 2.4 14.2
  泰鲁斯-琼斯 82 11 17.9 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.2 0.1 0.7 1.3 5.1
  戈尔吉-吉昂 79 0 16.9 47.9 31.1 77.5 1.3 3.2 4.6 0.9 0.6 0.5 0.7 1.9 5.9
  内马尼亚-别利察 67 21 20.5 46.1 41.5 80 0.8 3.3 4.1 1.3 0.7 0.2 0.8 2.1 6.8
  阿米尔-杰弗森 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  贾马尔-克劳福德 80 0 20.7 41.5 33.1 90.3 0.3 1.0 1.2 2.3 0.5 0.1 1.2 1.1 10.3
  马库斯-乔治-亨特 42 0 5.3 43.8 26.7 61.9 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.8 1.4
  安德鲁-维金斯 82 82 36.3 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 1.1 0.6 1.7 2.0 17.7
  吉米-巴特勒 59 59 36.7 47.4 35 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 2.0 0.4 1.8 1.3 22.2
  贾斯汀-巴顿 1 0 4.0 50 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
  德里克-罗斯 9 0 12.4 42.6 16.7 100 0.3 0.3 0.7 1.2 0.4 0.0 0.8 0.2 5.8
  阿龙-布鲁克斯 32 1 5.9 40.6 35.5 72.7 0.2 0.3 0.5 0.6 0.2 0.0 0.3 0.9 2.3
  卡尔-安东尼-唐斯 82 82 35.6 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 0.8 1.4 1.9 3.5 21.3
  科尔-阿尔德里奇 21 0 2.3 33.3 0 33.3 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.6
  泰-吉布森 82 82 33.3 57.7 20 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 0.8 0.7 1.1 2.7 12.2

  球员汇总数据

  球员 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
  杰夫-蒂格 70 70 2311 44.6 36.8 84.5 24 185 209 492 102 23 177 171 994
  泰鲁斯-琼斯 82 11 1467 45.7 34.9 87.7 16 116 132 232 95 6 59 110 416
  戈尔吉-吉昂 79 0 1333 47.9 31.1 77.5 106 254 360 71 45 39 59 147 470
  内马尼亚-别利察 67 21 1371 46.1 41.5 80 53 221 274 86 50 16 52 141 454
  阿米尔-杰弗森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  贾马尔-克劳福德 80 0 1653 41.5 33.1 90.3 21 78 99 185 40 9 95 85 822
  马库斯-乔治-亨特 42 0 224 43.8 26.7 61.9 7 9 16 7 6 0 3 32 59
  安德鲁-维金斯 82 82 2979 43.8 33.1 64.3 82 276 358 160 91 51 138 163 1452
  吉米-巴特勒 59 59 2164 47.4 35 85.4 79 235 314 288 116 24 108 78 1307
  贾斯汀-巴顿 1 0 4 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  德里克-罗斯 9 0 112 42.6 16.7 100 3 3 6 11 4 0 7 2 52
  阿龙-布鲁克斯 32 1 189 40.6 35.5 72.7 7 10 17 20 6 0 11 28 75
  卡尔-安东尼-唐斯 82 82 2918 54.5 42.1 85.8 238 774 1012 199 64 115 159 285 1743
  科尔-阿尔德里奇 21 0 49 33.3 0 33.3 3 12 15 3 2 1 1 11 12
  泰-吉布森 82 82 2727 57.7 20 76.8 194 390 584 99 62 59 89 218 999