sohu_logo
火箭

2022-01-06 08:00:00 开始比赛

球队
火箭
奇才
第1节 第2节 第3节 第4节
29 25 32 28
26 29 28 28
总比分
114
111
实况: 比赛结束
奇才

火箭

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
克里斯蒂安-伍德 33 8-12 0-2 6-6 3 11 1 2 3 0 2 22
杰伦-格林 33 8-17 2-7 4-5 0 6 1 1 0 0 2 22
埃里克-戈登 32 7-11 3-5 2-3 0 0 3 2 1 0 1 19
杰肖恩-泰特 32 4-11 0-2 5-6 3 10 0 4 0 0 5 13
凯文-波特 35 3-13 2-4 1-4 0 7 8 4 4 0 2 9
小肯扬-马丁 21 3-6 0-0 5-6 2 4 0 3 1 0 6 11
约什-克里斯托弗 14 4-5 0-1 0-0 1 4 1 1 0 0 0 8
加里森-马修斯 25 1-5 1-4 2-2 0 2 0 2 0 1 4 5
大卫-诺巴 10 2-5 1-1 0-0 1 4 1 1 1 1 2 5
阿尔佩伦-申京
特雷弗林-奎恩
戴申-尼克斯
DJ-奥古斯丁
约翰-沃尔
丹尼尔-泰斯
阿尔莫尼-布鲁克斯
德琼-贾罗
乌斯曼-加鲁巴
总 计 0 40-85 9-26 25-32 10 58 15 20 10 2 24 114
百分比 47.1 34.6 78.1 球队篮板:58

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布拉德利-比尔 29 9-25 3-8 6-6 1 5 5 3 1 1 6 27
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 39 10-16 5-9 1-1 0 6 2 1 3 2 3 26
凯尔-库兹马 43 9-20 0-8 6-8 2 9 2 4 1 1 5 24
德尼-阿夫迪亚 33 2-12 1-7 3-4 2 8 1 1 0 0 2 8
丹尼尔-加福德 19 2-3 0-0 1-2 2 7 1 1 1 1 4 5
劳尔-内托 31 6-7 0-0 2-3 1 2 4 1 0 0 3 14
科里-基斯珀特 31 2-6 1-5 2-2 1 1 2 2 1 1 2 7
阿隆-霍勒迪
戴维斯-贝尔坦斯 9 0-2 0-2 0-0 0 3 1 2 2 0 0 0
特雷蒙特-沃特斯
以赛亚-托德
卡希乌斯-温斯顿
蒙特雷斯-哈雷尔
斯宾瑟-丁维迪
安东尼-吉尔
八村垒
埃尔-阿亚伊
布拉德-沃纳梅克
阿利兹-约翰逊
海梅-埃切尼克
乔丹-古德温
托马斯-布莱恩特
总 计 0 40-91 10-39 21-26 9 50 18 15 9 6 27 111
百分比 44.0 25.6 80.8 球队篮板:50

赛程赛果

球员数据对比

  • 所对比球员:

球队数据对比

  • 所对比球队:

球队交手记录

球员查询