sohu_logo

2021-01-14 08:30:00 开始比赛

球队
尼克斯
第1节 第2节 第3节 第4节
26 35 31 24
25 20 31 33
总比分
116
109
实况: 比赛结束
尼克斯
这里显示flash

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
凯文-杜兰特 30 10-18 3-5 3-4 0 3 6 1 0 2 1 26
乔-哈里斯 25 6-13 3-8 0-0 0 2 3 0 0 0 1 15
布鲁斯-布莱恩 30 6-13 0-2 3-4 6 14 2 2 0 0 2 15
杰夫-格林 32 4-6 3-4 0-0 0 4 2 0 1 0 1 11
德安德鲁-乔丹 28 4-4 0-0 1-1 3 12 2 0 0 2 1 9
兰德里-沙梅特 23 3-9 3-7 4-5 0 1 5 1 0 0 1 13
蒂莫泰-卢瓦乌 24 5-13 2-8 1-1 1 2 2 1 0 0 3 13
雷吉-佩里 21 5-7 1-2 0-2 2 5 0 0 0 0 1 11
克里斯-奇奥扎 23 1-8 1-4 0-0 0 3 7 1 2 1 1 3
凯瑞-欧文
卡里斯-勒夫特
托里恩-普林斯
贾里特-艾伦
泰勒-约翰逊
尼古拉斯-克拉克斯顿
鲁迪恩-库鲁斯
斯宾瑟-丁维迪
总 计 0 44-91 16-40 12-17 12 53 29 6 3 5 12 116
百分比 48.4 40.0 70.6 球队篮板:53

尼克斯

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
朱利叶斯-兰德尔 40 13-25 2-7 2-2 0 7 5 2 2 0 3 30
RJ-巴雷特 38 7-15 1-4 5-6 1 5 3 0 0 0 2 20
米切尔-罗宾逊 33 5-9 0-0 0-0 8 12 2 1 0 2 2 10
奥斯汀-里弗斯 33 3-10 2-5 0-0 1 6 4 1 0 0 3 8
阿尔弗雷德-佩顿 32 3-11 1-3 0-0 1 6 4 2 0 0 1 7
伊曼纽尔-奎克利 22 7-15 3-6 2-3 0 2 3 1 1 0 2 19
凯文-诺克斯 24 5-6 2-3 1-1 0 2 0 1 0 0 2 13
内伦斯-诺尔 14 1-1 0-0 0-0 1 3 1 1 1 1 1 2
奥比-托平 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克-伯克斯
西奥-平森
雷吉-巴洛克
弗朗克-尼利基纳
伊格纳斯-布莱德基什
杰德-哈珀
丹尼斯-史密斯
泰-吉布森
总 计 0 44-92 11-28 10-12 12 49 22 9 4 3 16 109
百分比 47.8 39.3 83.3 球队篮板:49

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [网] 德安德鲁 乔丹 对阵 米切尔 鲁滨逊 (乔 哈里斯 获得控球权) 
直播员:(11:45) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(11:21) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(11:18) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(11:18) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(10:59) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(10:54) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(10:50) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(10:24) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(10:15) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(10:12) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(10:08) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(09:56) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 三分不中 
直播员:(09:56) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(09:44) [网] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(09:41) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(09:32) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(09:30) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(09:18) [网] 杰夫 格林 三分球进 
直播员:(09:03) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分球进 
直播员:(08:41) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(08:39) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(08:22) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(08:20) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(08:11) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(08:05) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(07:57) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 三分不中 
直播员:(07:54) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(07:47) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(07:36) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(07:31) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(07:31) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(07:10) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(07:10) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(07:10) [] 暂停 
直播员:(06:46) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(06:43) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(06:32) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(06:30) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(06:23) [网] 乔 哈里斯投篮犯规 
直播员:(06:23) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(06:23) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:23) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:02) [网] 布鲁斯 小布朗 三分不中 
直播员:(05:56) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(05:52) [网] 凯文 杜兰特 三分不中 
直播员:(05:49) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(05:49) [] 暂停 
直播员:(05:35) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分球进 
直播员:(05:20) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分不中 
直播员:(05:17) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(04:58) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分球进 
直播员:(04:38) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分球进 
直播员:(04:24) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分球进 
直播员:(04:16) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 
直播员:(04:08) [网] 兰德里 沙梅特 三分不中 
直播员:(04:03) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(03:46) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(03:34) [网] 克里斯 奇扎 失误(走步违例) 
直播员:(03:16) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(03:07) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(02:55) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(02:53) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(02:53) [] 暂停 
直播员:(02:53) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(02:36) [网] 克里斯 奇扎 三分球进 
直播员:(02:17) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 两分不中 
直播员:(02:14) [网] 杰夫 格林 篮板球 
直播员:(02:07) [网] 兰德里 沙梅特 两分不中 
直播员:(02:02) [网] Reggie Perry 篮板球 
直播员:(02:02) [网] Reggie Perry 两分球进 
直播员:(01:49) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 两分不中 
直播员:(01:47) [网] 兰德里 沙梅特 篮板球 
直播员:(01:43) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(01:40) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(01:32) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(01:12) [网] Reggie Perry 两分球进 
直播员:(00:54) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分球进 
直播员:(00:38) [网] 杰夫 格林 三分球进 
直播员:(00:26) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 三分不中 
直播员:(00:23) [网] 克里斯 奇扎 篮板球 
直播员:(00:08) [尼克斯] Immanuel Quickley 个人犯规 
直播员:(00:04) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯投篮犯规 
直播员:(00:04) [网] 凯文 杜兰特 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:04) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:04) [网] 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(12:00) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(05:49) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗) 
直播员:(04:16) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 凯文 杜兰特; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(04:16) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(02:53) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 克里斯 奇扎; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(00:08) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(00:08) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 凯文 诺克斯; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(00:04) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(11:44) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(11:31) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(11:24) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(11:24) [网] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(11:24) [网] Reggie Perry 篮板球 
直播员:(11:23) [网] Reggie Perry 两分球进 
直播员:(11:10) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(11:07) [网] Reggie Perry 篮板球 
直播员:(11:04) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(10:50) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分不中 
直播员:(10:49) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 篮板球 
直播员:(10:37) [网] Reggie Perry 三分球进 
直播员:(10:28) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(10:17) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分不中 
直播员:(10:13) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(09:51) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分不中 
直播员:(09:48) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(09:46) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 失误(传球失误) 
直播员:(09:41) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(09:31) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 进攻犯规 
直播员:(09:31) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 失误(失误) 
直播员:(09:15) [网] 兰德里 沙梅特 三分不中 
直播员:(09:14) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(09:14) [] 暂停 
直播员:(09:02) [尼克斯] 凯文 诺克斯 三分球进 
直播员:(08:48) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(08:35) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(08:34) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 篮板球 
直播员:(08:31) [尼克斯] 凯文 诺克斯 两分球进 
直播员:(08:31) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗投篮犯规 
直播员:(08:31) [尼克斯] 凯文 诺克斯 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(08:20) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(08:14) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(08:14) [网] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(08:12) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(07:55) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(07:52) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(07:44) [网] 兰德里 沙梅特 三分球进 
直播员:(08:14) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(07:34) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(07:34) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(07:34) [网] 兰德里 沙梅特 个人犯规 
直播员:(07:20) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(07:07) [网] 兰德里 沙梅特 三分不中 
直播员:(07:03) [尼克斯] 凯文 诺克斯 篮板球 
直播员:(07:01) [] 暂停 
直播员:(06:51) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(06:51) [网] 杰夫 格林投篮犯规 
直播员:(06:51) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(06:29) [网] Reggie Perry 两分不中 
直播员:(06:27) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(06:16) [尼克斯] Immanuel Quickley 失误(传球失误) 
直播员:(05:57) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(05:46) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分球进 
直播员:(05:31) [网] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(05:28) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(05:16) [尼克斯] 凯文 诺克斯 失误(走步违例) 
直播员:(04:55) [尼克斯] Immanuel Quickley投篮犯规 
直播员:(04:55) [网] 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:55) [网] 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:45) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(04:40) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(04:40) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(04:40) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(04:37) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(04:35) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 个人犯规 
直播员:(04:31) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(04:31) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊投篮犯规 
直播员:(04:31) [网] 德安德鲁 乔丹 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:16) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 两分不中 
直播员:(04:12) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(04:11) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 两分不中 
直播员:(04:10) [网] 杰夫 格林 篮板球 
直播员:(03:55) [网] 凯文 杜兰特 三分球进 
直播员:(03:46) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(03:32) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(03:16) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(03:14) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(02:56) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(02:53) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(02:44) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(02:42) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(02:34) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(02:31) [网] 乔 哈里斯 篮板球 
直播员:(02:19) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(01:54) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 三分不中 
直播员:(01:54) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(01:54) [] 暂停 
直播员:(01:40) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 
直播员:(01:34) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(01:10) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 三分不中 
直播员:(01:07) [网] 杰夫 格林 篮板球 
直播员:(01:02) [网] 克里斯 奇扎 两分不中 
直播员:(00:59) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(00:59) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(00:49) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 失误(传球失误) 
直播员:(00:47) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(00:34) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(走步违例) 
直播员:(00:28) [网] 克里斯 奇扎 三分不中 
直播员:(00:25) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(00:05) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(00:01) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(00:00) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(00:00) [网] 克里斯 奇扎 篮板球 
直播员:(00:00) [网] 克里斯 奇扎 三分不中 
直播员:(00:00) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 布鲁斯 小布朗; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(10:28) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (埃尔弗里德 佩顿; Obi Toppin; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(09:31) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(09:31) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (埃尔弗里德 佩顿; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(07:34) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Immanuel Quickley; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(06:16) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(04:55) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(04:35) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 克里斯 奇扎; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(03:46) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(01:54) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(11:48) [网] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(11:48) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:48) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(11:45) [网] 凯文 杜兰特 篮板球 
直播员:(11:32) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(11:29) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(11:13) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(11:11) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(10:54) [网] 凯文 杜兰特 三分不中 
直播员:(10:51) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(10:34) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分球进 
直播员:(10:12) [网] 杰夫 格林 两分球进 
直播员:(09:57) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(09:53) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:42) [网] 凯文 杜兰特 两分不中 
直播员:(09:40) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(09:39) [] 暂停 
直播员:(09:34) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(09:12) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(09:10) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(09:07) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(09:03) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(08:52) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(08:34) [网] 杰夫 格林 三分球进 
直播员:(08:07) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(07:57) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(07:41) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(07:27) [网] 凯文 杜兰特 失误(传球失误) 
直播员:(07:24) [网] 德安德鲁 乔丹投篮犯规 
直播员:(07:24) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:24) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:14) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔投篮犯规 
直播员:(07:14) [网] 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:14) [网] 凯文 杜兰特 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:05) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(07:01) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(07:00) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(06:45) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(06:27) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(06:12) [网] 乔 哈里斯 两分不中 
直播员:(06:10) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 篮板球 
直播员:(05:48) [网] 凯文 杜兰特 三分球进 
直播员:(05:31) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(05:30) [网] 凯文 杜兰特 篮板球 
直播员:(05:27) [网] 布鲁斯 小布朗 失误(界外) 
直播员:(05:27) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(06:01) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 失误(丢球) 
直播员:(05:15) [网] 凯文 杜兰特 个人犯规 
直播员:(05:04) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(05:01) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(04:55) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 个人犯规 
直播员:(04:45) [网] 兰德里 沙梅特 三分球进 
直播员:(04:25) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(04:25) [网] Reggie Perry投篮犯规 
直播员:(04:25) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:10) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(03:53) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分球进 
直播员:(03:29) [网] Reggie Perry 三分不中 
直播员:(03:25) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(03:23) [网] 凯文 杜兰特 三分球进 
直播员:(03:04) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(02:47) [网] 克里斯 奇扎 两分不中 
直播员:(02:47) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(02:47) [] 暂停 
直播员:(02:47) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(02:37) [网] 兰德里 沙梅特 失误(传球失误) 
直播员:(02:21) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 两分球进 
直播员:(02:07) [网] Reggie Perry 两分球进 
直播员:(01:51) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(01:49) [网] Reggie Perry 篮板球 
直播员:(01:48) [] 暂停 
直播员:(01:38) [] 暂停 
直播员:(01:36) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分球进 
直播员:(01:08) [尼克斯] 凯文 诺克斯 三分球进 
直播员:(00:56) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分球进 
直播员:(00:45) [网] 克里斯 奇扎投篮犯规 
直播员:(00:45) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:45) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:32) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(00:28) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 篮板球 
直播员:(00:09) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(00:07) [网] 杰夫 格林 篮板球 
直播员:(00:03) [尼克斯] 巴雷特,R·J 个人犯规 
直播员:(00:00) [网] 兰德里 沙梅特 两分不中 
直播员:(00:00) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹) 
直播员:(12:00) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(05:27) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; Reggie Perry; 德安德鲁 乔丹; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(04:25) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 凯文 杜兰特; Reggie Perry; 德安德鲁 乔丹; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(04:25) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 米切尔 鲁滨逊; Immanuel Quickley; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(02:47) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 克里斯 奇扎; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(02:47) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 朱利叶斯 兰德尔; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(01:48) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 凯文 诺克斯; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(00:45) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; Immanuel Quickley; 诺伦斯 诺尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(00:03) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(11:46) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分球进 
直播员:(11:46) [尼克斯] 凯文 诺克斯投篮犯规 
直播员:(11:46) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(11:23) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分不中 
直播员:(11:20) [网] Reggie Perry 篮板球 
直播员:(11:08) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 失误(丢球) 
直播员:(11:02) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 两分球进 
直播员:(10:45) [网] 布鲁斯 小布朗 两分球进 
直播员:(10:21) [尼克斯] 凯文 诺克斯 两分球进 
直播员:(10:14) [网] 兰德里 沙梅特 三分不中 
直播员:(10:12) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(10:03) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(09:43) [网] 兰德里 沙梅特 三分球进 
直播员:(09:22) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(09:20) [网] 克里斯 奇扎 篮板球 
直播员:(09:18) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(09:15) [尼克斯] 诺伦斯 诺尔 篮板球 
直播员:(09:07) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(09:05) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(08:51) [网] 克里斯 奇扎 三分不中 
直播员:(08:48) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(08:40) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(08:40) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(08:27) [尼克斯] 凯文 诺克斯投篮犯规 
直播员:(08:27) [网] 兰德里 沙梅特 罚球命中 3罚中第1罚 
直播员:(08:27) [网] 兰德里 沙梅特 罚球命中 3罚中第2罚 
直播员:(08:27) [网] 兰德里 沙梅特 罚球不中 3罚中第3罚 
直播员:(08:24) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(08:07) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(07:47) [网] 布鲁斯 小布朗 三分不中 
直播员:(07:44) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(07:38) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(走步违例) 
直播员:(07:16) [网] 布鲁斯 小布朗 两分不中 
直播员:(07:13) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(07:11) [网] 布鲁斯 小布朗 失误(丢球) 
直播员:(06:58) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(06:56) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 篮板球 
直播员:(06:54) [尼克斯] 凯文 诺克斯 三分不中 
直播员:(06:52) [网] 德安德鲁 乔丹 篮板球 
直播员:(06:48) [网] 德安德鲁 乔丹 两分球进 
直播员:(06:34) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(06:34) [网] 布鲁斯 小布朗投篮犯规 
直播员:(06:34) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(06:31) [网] 凯文 杜兰特 篮板球 
直播员:(06:19) [网] 凯文 杜兰特 两分球进 
直播员:(06:00) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(05:46) [网] 乔 哈里斯 两分球进 
直播员:(05:28) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(05:28) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(05:28) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 
直播员:(05:18) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 三分球进 
直播员:(05:03) [网] 杰夫 格林 三分不中 
直播员:(05:01) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(04:49) [尼克斯] 凯文 诺克斯 两分球进 
直播员:(04:32) [网] 乔 哈里斯 三分不中 
直播员:(04:29) [尼克斯] 凯文 诺克斯 篮板球 
直播员:(04:10) [尼克斯] 埃尔弗里德 佩顿 两分不中 
直播员:(04:08) [网] 乔 哈里斯 篮板球 
直播员:(04:04) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 两分球进 
直播员:(03:56) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 失误(界外) 
直播员:(03:40) [网] 乔 哈里斯 三分球进 
直播员:(03:23) [] 暂停 
直播员:(03:16) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(02:59) [网] 杰夫 格林 两分不中 
直播员:(02:57) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(02:52) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 三分球进 
直播员:(02:30) [网] 克里斯 奇扎 两分不中 
直播员:(02:30) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(02:30) [] 暂停 
直播员:(02:30) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(02:14) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 三分球进 
直播员:(01:49) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 三分不中 
直播员:(01:46) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(01:42) [] 暂停 
直播员:(01:42) [网] 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗 个人犯规 
直播员:(01:30) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(01:27) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(01:08) [网] 克里斯 奇扎 两分不中 
直播员:(01:05) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(00:59) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(00:39) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯投篮犯规 
直播员:(00:39) [网] 布鲁斯 小布朗 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:39) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:39) [网] 布鲁斯 小布朗 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:39) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(00:35) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(00:22) [尼克斯] 巴雷特,R·J 个人犯规 
直播员:(00:22) [网] Reggie Perry 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:22) [网] 布鲁克林篮网 篮板球 
直播员:(00:22) [网] Reggie Perry 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(00:22) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(00:22) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(00:18) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(00:17) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(00:17) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(00:17) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(00:17) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(00:17) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(00:17) [网] 布鲁克林篮网 暂停 
直播员:(00:15) [尼克斯] 奥斯汀 里弗斯 个人犯规 
直播员:(00:15) [网] 兰德里 沙梅特 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:15) [网] 兰德里 沙梅特 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:04) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(00:01) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(00:01) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(00:01) [网] 布鲁斯 小布朗 篮板球 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 布鲁斯 小布朗; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(08:40) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(08:40) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; Immanuel Quickley; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(06:34) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 德安德鲁 乔丹; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗) 
直播员:(05:28) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 埃尔弗里德 佩顿; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯) 
直播员:(03:23) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 克里斯 奇扎; 布鲁斯 小布朗; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗) 
直播员:(03:23) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (巴雷特,R·J; 米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 凯文 诺克斯; 奥斯汀 里弗斯) 
直播员:(02:30) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 布鲁斯 小布朗; Reggie Perry; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(00:17) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (克里斯 奇扎; 凯文 杜兰特; 乔 哈里斯; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 
直播员:(00:15) [网] 布鲁克林篮网 阵容调整 (杰夫 格林; 布鲁斯 小布朗; 凯文 杜兰特; 蒂莫西 鲁瓦乌-卡巴罗; 兰德里 沙梅特) 

本场数据

最新得分:

兰德里-沙梅特
得分 13 | 犯规 1

各项最高 尼克斯
得分 杜兰特26 兰德尔30
篮板 布莱恩14 罗宾逊12
助攻 奇奥扎7 兰德尔5
抢断 奇奥扎2 兰德尔2
盖帽 杜兰特2 罗宾逊2
分项 尼克斯
得分 116 109
篮板 53 49
投篮命中率 48.4 47.8
罚球命中率 70.6 83.3
三分命中率 40.0 39.3
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0